«ахисник, його права ≥ обов'¤зки—т.44 «ахисник у крим≥нальному судочинств≥. як захисники п≥дозрюваних, обвинувачених ≥ п≥дсудних допускаютьс¤ особи, ¤к≥ мають св≥доцтво про право на зан¤тт¤ адвокатською д≥¤льн≥стю. «а згодою п≥дсудного допускаютьс¤ близьк≥ родич≥, оп≥куни або п≥клувальники. «ахисник допускаЇтьс¤ до участ≥ в справ≥ з моменту пред'¤вленн¤ обвинуваченн¤, а у раз≥ затриманн¤ особи, п≥дозрюваноњ у вчиненн≥ злочину, або застосуванн¤ запоб≥жного заходу у вигл¤д≥ вз¤тт¤ п≥д варту - з моменту оголошенн¤ њй протоколу про затриманн¤ або постанови про застосуванн¤ запоб≥жного заходу, але не п≥зн≥ше 24 годин з моменту затриманн¤. ” справах про сусп≥льно небезпечн≥ д≥¤нн¤, вчинен≥ особами в стан≥ неосудност≥, а також про злочини ос≥б, ¤к≥ захвор≥ли на душевну хворобу п≥сл¤ вчиненн¤ злочину, захисник допускаЇтьс¤ до участ≥ у справ≥ з моменту триманн¤ доказ≥в про душевне захворюванн¤ особи. ” раз≥, коли д≥знанн¤ або попереднЇ сл≥дство не провадилось, захисник допускаЇтьс¤ до участ≥ в справ≥ п≥сл¤ в≥дданн¤ обвинуваченого до суду. ѕо справах про сусп≥льно небезпечн≥ д≥¤нн¤, вчинен≥ неповнол≥тн≥ми, ¤к≥ не дос¤гли в≥ку, з ¤кого можлива крим≥нальна в≥дпов≥дальн≥сть, захисник допускаЇтьс¤ до участ≥ з моменту ознайомленн¤ неповнол≥тнього та його батьк≥в або ос≥б, що њх зам≥нюють, з постановою про закритт¤ справи ≥ з матер≥алами справи, а в раз≥ пом≥щенн¤ неповнол≥тнього у приймальник-розпод≥льник - не п≥зн≥ше двадц¤ти чотирьох годин з моменту пом≥щенн¤.

«ахисник - це учасник крим≥нального процесу, уповноважений у передбаченому законом пор¤дку зд≥йснювати захист прав ≥ законних ≥нтерес≥в п≥дозрюваних, обвинувачених, п≥дсудних, засуджених та виправданих ≥ подавати њм необх≥дну юридичну допомогу. ”часть захисника в крим≥нальному процес≥ дозвол¤Ї цим особам б≥льш повно реал≥зувати своЇ право на захист. Ќа практиц≥ захисниками Ї переважно адвокати. јдвокатом може буди громад¤нин ”крањни, ¤кий маЇ вищу юридичну осв≥ту, стаж роботи за спец≥альн≥стю юриста або пом≥чника адвоката не менше двох рок≥в, склав квал≥ф≥кац≥йн≥ ≥спити, одержав св≥доцтво про право на зайн¤тт¤ адвокатською д≥¤льн≥стю та прийн¤в прис¤гу адвоката ”крањни (ч1 ст2 «” про адвокатуру). ƒл¤ допуску до участ≥ в справ≥ адвокат повинен пред'¤вити ордер адвокатського об'Їднанн¤ або дов≥рен≥сть на веденн¤ справи, видану йому кл≥Їнтом. Ѕлизьк≥ родич≥ (п11 ст32  ѕ ) допускаютьс¤ до участ≥ в справ≥ п≥сл¤ пред'¤вленн¤ документа, ¤кий п≥дтверджуЇ, що вони д≥йсно Ї родичами п≥дозрюваного, обвинуваченого, п≥дсудного, а оп≥куни ≥ п≥клувальники - р≥шенн¤ органу оп≥ки ≥ п≥клуванн¤. «акон не обмежуЇ к≥лькост≥ захисник≥в, ¤к≥ можуть захищати одного п≥дозрюваного, обвинуваченого, п≥дсудного.

—татт¤ 45. ќбов'¤зкова участь захисника. ”часть захисника при провадженн≥ д≥знанн¤, попереднього

сл≥дства ≥ в розгл¤д≥ крим≥нальноњ справи в суд≥ першоњ ≥нстанц≥њ Ї обов'¤зковою, кр≥м випадк≥в в≥дмови п≥дозрюваного, обвинуваченого ≥ п≥дсудного в≥д захисника у пор¤дку, передбаченому частиною другою статт≥ 46 цього  одексу.

—татт¤ 46. ¬≥дмова в≥д захисника ѕ≥дозрюваний, обвинувачений ≥ п≥дсудний мають право в будь-¤кий момент провадженн¤ у справ≥ в≥дмовитис¤ в≥д захисника. “ака в≥дмова допускаЇтьс¤ лише з ≥н≥ц≥ативи п≥дозрюваного, обвинуваченого чи п≥дсудного ≥ не може бути перешкодою дл¤ продовженн¤ участ≥ у справ≥ прокурора або громадського обвинувача, а також захисник≥в ≥нших п≥дозрюваних, обвинувачених чи п≥дсудних. ¬ раз≥ в≥дмови в≥д захисника особа, ¤ка провадить д≥знанн¤, або сл≥дчий складаЇ протокол, суд виносить ухвалу, а судд¤ - постанову. ¬≥дмова в≥д захисника не може бути прийн¤та: 1) у справах ос≥б, ¤к≥ п≥дозрюютьс¤ або обвинувачуютьс¤ у вчиненн≥ злочину у в≥ц≥ до в≥с≥мнадц¤ти рок≥в; 2) у справах про злочини ос≥б, ¤к≥ через своњ ф≥зичн≥ або псих≥чн≥ вади (н≥м≥, глух≥, сл≥п≥ та ≥нш≥) не можуть сам≥ реал≥зувати своЇ право на захист; 3) у справах ос≥б, ¤к≥ не волод≥ють мовою, ¤кою ведетьс¤ судочинство; 4) коли санкц≥¤ статт≥, за ¤кою квал≥ф≥куЇтьс¤ злочин, передбачаЇ смертну кару; 5) при провадженн≥ справи про застосуванн¤ примусових заход≥в медичного характеру.

—татт¤ 47. ѕор¤док призначенн¤ захисника «ахисник з числа ос≥б, зазначених у частин≥ перш≥й статт≥ 44 цього  одексу, запрошуЇтьс¤ п≥дозрюваним, обвинуваченим чи п≥дсудним, його законними представниками, родичами або ≥ншими особами за дорученн¤м чи на проханн¤ п≥дозрюваного, обвинуваченого ≥ п≥дсудного. якщо у випадках, передбачених частиною третьою статт≥ 46 цього  одексу, захисник не буде запрошений зазначеними особами, його призначаЇ особа, ¤ка провадить д≥знанн¤, сл≥дчий, суд або судд¤.

ќдна ≥ та ж особа не може бути захисником двох або к≥лькох п≥дозрюваних, обвинувачених ≥ п≥дсудних, коли ≥нтереси захисту одного з них суперечать ≥нтересам захисту ≥ншого. «ам≥нити одного захисника ≥ншим можна лише за клопотанн¤м або за згодою п≥дозрюваного, обвинуваченого ≥ п≥дсудного. ¬ тих випадках, коли ¤вка дл¤ участ≥ в справ≥ захисника, ¤кого обрав п≥дозрюваний, неможлива прот¤гом двадц¤ти чотирьох годин, а захисника, обраного обвинуваченим чи п≥дсудним, - прот¤гом с≥мдес¤ти двох годин, особа, ¤ка провадить д≥знанн¤, сл≥дчий, суд або судд¤ в≥дпов≥дно мають право запропонувати п≥дозрюваному, обвинуваченому, п≥дсудному запросити ≥ншого захисника або

забезпечують њм захисника. ќбов'¤зок забезпечити участь захисника в такому випадку покладаЇтьс¤ на кер≥вника адвокатського об'Їднанн¤ за м≥сцем провадженн¤ справи. ќплата прац≥ захисника у випадку, коли в≥н брав участь у д≥знанн≥, попередньому сл≥дств≥ або судовому розгл¤д≥ за призначенн¤м, та при зв≥льненн≥ п≥дозрюваного, обвинуваченого ≥ п≥дсудного в≥д оплати юридичноњ допомоги через малозабезпечен≥сть провадитьс¤ за рахунок держави в пор¤дку, встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. ¬≥дшкодуванн¤ витрат держав≥ у таких випадках може бути покладено на засудженого.

—татт¤ 48. ќбов'¤зки ≥ права захисника «ахисник зобов'¤заний використати вс≥ зазначен≥ в закон≥ засоби захисту з метою з'¤суванн¤ обставин, що виправдовують п≥дозрюваного, обвинуваченого ≥ п≥дсудного або пом'¤кшують чи виключають њх в≥дпов≥дальн≥сть, ≥ подавати њм необх≥дну юридичну допомогу.

« моменту допущенн¤ до участ≥ у справ≥ захисник маЇ право: до першого допиту п≥дозрюваного чи обвинуваченого мати з ним побаченн¤ в≥ч-на-в≥ч, а п≥сл¤ першого допиту - без обмеженн¤ њх к≥лькост≥ ≥ тривалост≥; мати побаченн¤ ≥з засудженим ≥ особою, до ¤коњ застосовано примусов≥ заходи медичного характеру; бути присутн≥м при допитах п≥дозрюваного ≥ обвинуваченого, а також при провадженн≥ ≥нших сл≥дчих д≥й, виконуваних з њх участю або за клопотанн¤м п≥дозрюваного, обвинуваченого чи його захисника; з дозволу особи, ¤ка провадить д≥знанн¤, або сл≥дчого брати участь ≥ в ≥нших сл≥дчих д≥¤х;

—татт¤ 48. ќбов'¤зки ≥ права захисника «ахисник зобов'¤заний використати вс≥ зазначен≥ в закон≥ засоби захисту з метою з'¤суванн¤ обставин, що виправдовують п≥дозрюваного, обвинуваченого ≥ п≥дсудного або пом'¤кшують чи виключають њх в≥дпов≥дальн≥сть, ≥ подавати њм необх≥дну юридичну допомогу.

« моменту допущенн¤ до участ≥ у справ≥ захисник маЇ право: до першого допиту п≥дозрюваного чи обвинуваченого мати з ним побаченн¤ в≥ч-на-в≥ч, а п≥сл¤ першого допиту - без обмеженн¤ њх к≥лькост≥ ≥ тривалост≥; мати побаченн¤ ≥з засудженим ≥ особою, до ¤коњ застосовано примусов≥ заходи медичного характеру; бути присутн≥м при допитах п≥дозрюваного ≥ обвинуваченого, а також при провадженн≥ ≥нших сл≥дчих д≥й, виконуваних з њх участю або за клопотанн¤м п≥дозрюваного, обвинуваченого чи його захисника; з дозволу особи, ¤ка провадить д≥знанн¤, або сл≥дчого брати участь ≥ в ≥нших сл≥дчих д≥¤х; застосовувати науково-техн≥чн≥ засоби при провадженн≥ тих сл≥дчих д≥й, в ¤ких бере участь захисник, а також при ознайомленн≥ з матер≥алами справи - з дозволу особи, ¤ка провадить д≥знанн¤, чи сл≥дчого, а у суд≥, ¤кщо справа розгл¤даЇтьс¤ у в≥дкритому судовому зас≥данн≥, - з дозволу судд≥ чи суду; ознайомлюватис¤ з матер≥алами, ¤кими обірунтовуЇтьс¤ затриманн¤ п≥дозрюваного чи обранн¤ запоб≥жного заходу або пред'¤вленн¤ обвинуваченн¤, а п≥сл¤ зак≥нченн¤ попереднього сл≥дства - з ус≥ма матер≥алами справи; виписувати з матер≥ал≥в справи, з ¤кими в≥н ознайомивс¤, необх≥дн≥ в≥домост≥; брати участь у судовому розгл¤д≥ справи; подавати докази ≥ за¤вл¤ти клопотанн¤ ≥ в≥дводи; подавати скарги на д≥њ та р≥шенн¤ особи, ¤ка провадить д≥знанн¤, сл≥дчого, прокурора, судд≥ та суду; за на¤вност≥ в≥дпов≥дних п≥дстав - на забезпеченн¤ безпеки.

«ахисник маЇ право збирати в≥домост≥ про факти, що можуть бути використан≥ ¤к докази у справ≥, зокрема одержувати документи або њх коп≥њ в≥д п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й, об'Їднань, а

в≥д громад¤н - за њх згодою; ознайомлюватис¤ на п≥дприЇмствах, в установах ≥ орган≥зац≥¤х з необх≥дними документами ≥ матер≥алами, за вин¤тком тих, таЇмниц¤ ¤ких охорон¤Їтьс¤ законом; отримувати

письмов≥ висновки фах≥вц≥в з питань, що потребують спец≥альних знань. ќсоба, ¤ка провадить д≥знанн¤, ≥ сл≥дчий повинн≥ своЇчасно пов≥домити захисника про час ≥ м≥сце провадженн¤ сл≥дчих д≥й, ¤к≥ виконуютьс¤ з участю п≥дозрюваного або обвинуваченого чи за клопотанн¤м захисника. «ахисник зобов'¤заний своЇчасно з'¤витис¤ дл¤ участ≥ у провадженн≥ тих процесуальних д≥й, в ¤ких його участь Ї обов'¤зковою. ¬ раз≥ не¤вки захисника сл≥дч≥ д≥њ, в ¤ких участь захисника не Ї обов'¤зковою, провад¤тьс¤ без нього. якщо захисник присутн≥й при провадженн≥ сл≥дчих д≥й, в≥н маЇ право ставити запитанн¤ особам, ¤ких допитують, подавати письмов≥ зауваженн¤ з приводу неправильност≥ або неповноти запису в протокол≥ в≥домостей про сл≥дч≥ д≥њ. ќсоба, ¤ка провадить д≥знанн¤, ≥ сл≥дчий можуть в≥дхилити запитанн¤, поставлене захисником, але вони зобов'¤зан≥ занести його до протоколу ¬≥дмова захисника при провадженн≥ д≥знанн¤, попереднього сл≥дства та в судовому зас≥данн≥ в≥д захисту п≥дозрюваного, обвинуваченого ≥ п≥дсудного не допускаЇтьс¤. «ахисник не вправ≥ розголошувати в≥домост≥, ¤к≥ стали йому в≥дом≥ у зв'¤зку з виконанн¤м профес≥йних обов'¤зк≥в. ƒокументи, пов'¤зан≥ з виконанн¤м захисником обов'¤зк≥в захисника у крим≥нальн≥й справ≥, не п≥дл¤гають огл¤ду, розголошенню чи вилученню особою, ¤ка провадить д≥знанн¤, сл≥дчим, прокурором, суддею ≥ судом без згоди захисника. Ќе може бути внесено поданн¤ органу д≥знанн¤, сл≥дчого, прокурора, а також винесена окрема постанова судд≥ чи ухвала суду щодо правовоњ позиц≥њ захисника у справ≥.

«ахисник не зам≥н¤Ї п≥дозрюваного, обвинуваченого, п≥дсудного, а д≥Ї пор¤д з ним. ѕроцесуальна самост≥йн≥сть захисника не виключаЇ необх≥дност≥ погодженн¤ з обвинуваченим, п≥дсудним л≥н≥њ захисту в ц≥лому ≥ позиц≥њ з окремих процесуальних питань, зокрема при за¤влен≥ клопотань. Ќа в≥дм≥ну в≥д обвинуваченого, п≥дсудного, захисник може використовувати не будь-¤к≥, а т≥льки зазначен≥ в закон≥ засоби захисту ≥ захищати лише њхн≥ законн≥ ≥нтереси. јдвоката не можна прит¤гнути до крим≥нальноњ, матер≥альноњ чи ≥ншоњ в≥дпов≥дальност≥ у зв'¤зку з поданн¤м юридичноњ допомоги громад¤нам та орган≥зац≥¤м зг≥дно з законом. Ќе може бути також внесено поданн¤ органом д≥знанн¤, сл≥дчим, прокурором, суддею, а також винесено окрему ухвалу судом щодо правовоњ позиц≥њ адвоката в справ≥ (чч3 ≥ 5 ст10 «” про адвокатуру).Ќа головнуHosted by uCoz