ѕ≥дписка про невињзд ¤к вид запоб≥жного заходу, њњ суть, пор¤док обранн¤—татт¤ 151. ѕ≥дписка про невињзд. ѕ≥дписка про невињзд пол¤гаЇ у в≥д≥бранн≥ в≥д п≥дозрюваного або обвинуваченого письмового зобов'¤занн¤ не в≥длучатис¤ з м≥сц¤ пост≥йного проживанн¤ або з м≥сц¤ тимчасового знаходженн¤ без дозволу сл≥дчого. якщо п≥дозрюваний або обвинувачений порушить дану ним п≥дписку про невињзд, то вона може бути зам≥нена б≥льш суворим запоб≥жним заходом; про це п≥дозрюваному або обвинуваченому повинно бути оголошено при в≥д≥бранн≥ в≥д нього п≥дписки про невињзд.

ѕ≥дписка про невињзд Ї найб≥льш поширеним запоб≥жним заходом. ¬она обираЇтьс¤ у випадках, коли обставини справи св≥дчать про те, що мета застосуванн¤ запоб≥жного заходу може бути дос¤гнута ≥ при обмеженн≥ права обвинуваченого (п≥дозрюваного) в≥длучатис¤ з м≥сц¤ його пост≥йного проживанн¤ або тимчасового знаходженн¤. ѕ≥д м≥сцем пост≥йного проживанн¤ обвинуваченого (п≥дозрюваного) сл≥д розум≥ти той населений пункт, в ¤кому в≥н за певною адресою маЇ пост≥йне житло, прописаний, проживаЇ разом з с≥м'Їю (¤кщо вона Ї). ћ≥сце тимчасового знаходженн¤ - це м≥сце, в ¤кому в≥н перебуваЇ у зв'¤зку з проњздом, в≥др¤дженн¤м, хворобою, в≥дпусткою, навчанн¤м тощо. «акон не передбачаЇ права органу д≥знанн¤, сл≥дчого, прокурора, судд≥ ≥ суду при обранн≥ п≥дписки про невињзд визначати м≥сце проживанн¤ обвинуваченому (п≥дозрюваному) на пер≥од провадженн¤ в справ≥. ¬≥н надаЇ њм лише право заборонити обвинуваченому (п≥дозрюваному) залишати м≥сце пост≥йного або тимчасового знаходженн¤ без њх дозволу. ƒозв≥л на залишенн¤ м≥сц¤ проживанн¤ необх≥дним у випадках пост≥йного або тимчасового перењзду до ≥ншого населеного пункту або ≥ншоњ м≥сцевост≥. ѕри перењзд≥ в межах м≥сц¤ проживанн¤ (в зв'¤зку з одержанн¤м, наймом, обм≥ном квартири тощо), вказаного в п≥дписц≥, дозв≥л не потр≥бен, але про зм≥ну адреси обвинувачений (п≥дозрюваний) повинен пов≥домити орган, упровадженн≥ ¤кого знаходитьс¤ справа. ¬≥дсутн≥сть обвинуваченого (п≥дозрюваного) прот¤гом тривалого часу за адресою, зазначеноњ в п≥дписц≥, без пов≥домленн¤ про це в≥дпов≥дного органу маЇ розгл¤датис¤ ¤к порушенн¤ п≥дписки. ƒозв≥л на пост≥йний або тимчасовий вињзд з м≥сц¤ проживанн¤ або в≥дмова в ньому оформлюютьс¤ мотивованою постановою сл≥дчого, прокурора, судд≥ або ухвалою суду. ѕостанова сл≥дчого ≥ прокурора про в≥дмову в задоволенн≥ клопотанн¤ може бути оскаржена обвинуваченим у загальному пор¤дку (ст234-236  ѕ ). «астосуванн¤ п≥дписки про невињзд оформлюЇтьс¤ двома процесуальними документами: постановою (ухвалою, вироком) про обранн¤ запоб≥жного заходу (ч2 ст148  ѕ ) ≥ самою п≥дпискою про невињзд, в ¤к≥й вказуЇтьс¤ м≥сце њ дата њњ в≥д≥бранн¤, пр≥звище, ≥м'¤, по батьков≥, адреса обвинуваченого (п≥дозрюваного), зм≥ст зобов'¤занн¤, оголошенн¤ про насл≥дки його порушенн¤. ÷ей документ п≥дписують обвинувачений (п≥дозрюваний) ≥ особа, котра в≥д≥брала п≥дписку. ѕ≥дписка про невињзд ≥стотно в≥др≥зн¤Їтьс¤ в≥д письмового зобов'¤занн¤ обвинуваченого пов≥домити про зм≥ну свого м≥сц¤ перебуванн¤ ≥ з'¤вл¤тис¤ за викликом (ч3 ст148  ѕ ). ¬она: а) Ї запоб≥жним заходом; б) може застосовуватись не т≥льки до обвинуваченого, а й до п≥дозрюваного; в) суттЇво обмежуЇ право цих ос≥б на зм≥ну м≥сц¤ проживанн¤; г) застосовуЇтьс¤ за в≥дпов≥дною постановою чи ухвалою (вироком); д) може бути зам≥нена б≥льш суворим запоб≥жним заходом, тим часом ¤к порушенн¤ зазначеного зобов'¤занн¤ може пот¤гнути лише застосуванн¤ запоб≥жного заходу, в тому числ≥ ≥ п≥дписки про невињзд.Ќа головнуHosted by uCoz