ѕ≥дготовч≥ д≥њ досудового розсл≥дуванн¤. ѕитанн¤, що п≥дл¤гають вир≥шенню—права маЇ бути призначена до розгл¤ду не п≥зн≥ше 10 д≥б з дн¤ надходженн¤ до суду (256). ѕ≥сл¤ в≥дданн¤ обвинуваченого до суду постановою (ухвалою) судд¤ в межах 10 д≥б маЇ вчинити д≥њ по п≥дготовки справи до розгл¤ду в судовому зас≥данн≥: 1) врученн¤ п≥дсудному коп≥њ обвинувального висновку (п≥д розписку не п≥зн≥ше ¤к за 3 доби до дн¤ розгл¤ду (ч.1 ст.254), п≥д вартою - надсилаЇтьс¤ адм≥н≥страц≥њ м≥сц¤ утриманн¤ ≥з пов≥домленн¤м про необх≥дн≥сть доставки п≥д вартою в зас≥данн¤, у справах приватного обвинуваченн¤ у пов≥домленн≥ про виклик зазначена статт¤ обвинуваченн¤ (ч.2 ст.251), розписка про врученн¤ додаЇтьс¤ до справи, ¤кщо не волод≥Ї мовою - забезпечують переклад); 2) забезпеченн¤ реал≥зац≥њ учасникам процесу њх права на ознайомленн¤ з матер≥алами справи (незалежно в≥д того, чи знайомилис¤ вони ≥з матер≥алами п≥сл¤ зак≥нченн¤ попереднього розсл≥дуванн¤); 3) виклик у судове зас≥данн¤ ос≥б, указаних в постанов≥ чи ухвал≥ про в≥дданн¤ до суду (пов≥сткою ≥з зазначенн¤м дн¤, часу, насл≥дк≥в не¤вки, розписка додаЇтьс¤ до справи); 4) вжитт¤ ≥нших заход≥в, необх≥дних дл¤ розгл¤ду конкретноњ справи в судовому зас≥данн≥ (розпор¤дженн¤ про виклик народних зас≥дател≥в, контроль за своЇчасним вжитт¤м заход≥в до забезпеченн¤ цив≥льного позову або можливоњ конф≥скац≥њ майна судовим виконавцем чи органами попереднього розсл≥дуванн¤, ¤кщо цих заход≥в вжито п≥д час в≥дданн¤ до суду; заходи щодо орган≥зац≥њ вињзного судового зас≥данн¤ тощо).Ќа головнуHosted by uCoz