ќсобливост≥ виклику ≥ допиту неповнол≥тн≥х св≥дк≥в та потерп≥лихѕрив≥д неповнол≥тнього до 16 рок≥в провадитьс¤ з пов≥домленн¤м його батьк≥в (п≥клувальник≥в), ¤кщо ≥нше не обумовлене в постанов≥ (ухвал≥) про прив≥д (п.3,4,6,8,10,11,13,14 ≤нструкц≥њ). ќсобливост≥ виклику неповнол≥тнього св≥дка ст.166, 168  ѕ . Ќеповнол≥тн≥й викликаЇтьс¤ через законних представник≥в, ¤кщо вони не за≥нтересован≥ в насл≥дках вир≥шенн¤ справи (пов≥домленн¤ про виклик надсилаЇтьс¤ законним представникам). “акий св≥док не попереджаЇтьс¤ про крим≥нальну в≥дпов≥дальн≥сть за ст.178, 179   , йому лише роз'¤снюютьс¤ обов'¤зок говорити правду, а також право не давати показань щодо себе та близьких за ч.1 ст.63  ”. ƒопит св≥дка до 14 рок≥в, а ≥нод≥ ≥ до 16 рок≥в провадитьс¤ за правилами допиту дорослих, але у присутност≥ педагога, батьк≥в, л≥кар¤ коли необх≥дно, ≥нших законних представник≥в. ¬с≥м роз'¤снюЇтьс¤ њх обов'¤зок бути при допит≥ та право викласти зауваженн¤ на д≥њ сл≥дчого у зв'¤зку з допитом, ¤к≥ занос¤тьс¤ до протоколу, право ставити запитанн¤ св≥дков≥, ¤к≥ сл≥дчий може в≥двести, але вони занос¤тьс¤ до протоколу.Ќа головнуHosted by uCoz