ѕринцип забезпеченн¤ права на захист п≥дозрюваного, обвинуваченого, п≥дсудного—т.21. «абезпеченн¤ п≥дозрюваному обвинуваченому ≥ п≥дсудному права на захист. ѕ≥дозрюваному, обвинуваченому ≥ п≥дсудному забезпечуЇтьс¤ право на захист. ќсоба, ¤ка провадить д≥знанн¤, сл≥дчий, прокурор, судд¤ ≥ суд зобов'¤зан≥ до першого допиту п≥дозрюваного, обвинуваченого ≥ п≥дсудного роз'¤сн¤ти њм право мати захисника ≥ скласти про це протокол, а також надати п≥дозрюваному, обвинуваченому ≥ п≥дсудному можлив≥сть захищатис¤ встановленими законом засобами в≥д пред'¤вленого обвинуваченн¤ та забезпечити охорону њх особистих ≥ майнових прав.

ѕраво п≥дозрюваного обвинуваченого ≥ п≥дсудного на захист включаЇ ¤к право захищатис¤ в≥д п≥дозри та обвинуваченн¤ так ≥ право захищати своњ особист≥ ≥ майнов≥ ≥нтереси.  ожен ≥з них за≥нтересований у тому щоб в≥н не був: затриманий заарештований прит¤гнутий до крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥ ≥ засуджений ¤кщо Ї невинним, або ж за б≥льш т¤жк≥й злочин н≥ж той ¤кий д≥йсно вчинив; без передбачених у  ѕ  п≥дстав прит¤гнутий до участ≥ в крим≥нальн≥й справ≥ ¤к п≥дозрюваний обвинувачений чи п≥дсудний п≥дданий заходам процесуального примусу ≥ засуджений; п≥дданий несправедливому покаранню тобто такому ¤ке призначено без врахуванн¤ характеру ≥ ступен¤ сусп≥льноњ небезпечност≥ вчиненого злочину особи винного ≥ обставин справи ¤к≥ пом'¤кшують ≥ обт¤жують в≥дпов≥дальн≥сть; обмежений у правах, наданих йому законом, ≥ в можливост¤х њх реал≥зувати ¬≥н також за≥нтересований у тому, щоб були забезпечен≥ його особист≥ ≥ майнов≥ права. ÷е - законн≥ ≥нтереси, на них поширюЇтьс¤ право на захист ≥ це право повинно бути забезпечено Ќа незаконн≥ ≥нтереси ≥ незаконн≥ засоби й способи захисту в≥д п≥дозри ≥ обвинуваченн¤ а також захисту особистих ≥ майнових прав принцип закр≥плений у ст.21, не поширюЇтьс¤.

√арантуванн¤ п≥дозрюваному, обвинуваченому, п≥дсудному права на захист пол¤гаЇ в тому що закон: а) над≥л¤Ї його ¤к учасника процесу такою сукупн≥стю процесуальних прав, використанн¤ ¤ких дозвол¤Ї йому особисто захищатис¤ в≥д п≥дозри ≥ обвинуваченн¤ у вчиненн≥ злочину обстоювати своњ законн≥ ≥нтереси; б) надаЇ йому право скористатис¤ допомогою захисника а в окремих випадках визнаЇ участь захисника в справ≥ обов'¤зковою; в) покладаЇ на сл≥дч≥ органи, прокурора ≥ суд обов'¤зок роз'¤снити обвинуваченому його процесуальн≥ права (ст53, 142, 294  ѕ ) ≥ забезпечити можлив≥сть зд≥йсненн¤ цих прав ≥ захисту в≥д п≥дозри й обвинуваченн¤, а також охорону його особистих ≥ майнових прав.Ќа головнуHosted by uCoz