–оль доказ≥в ≥ доказуванн¤ у крим≥нальному процес≥ рим≥нально-процесуальне доказуванн¤ - це д≥¤льн≥сть правова, врегульована нормами  ѕ . ≈лементами процесу доказуванн¤ Ї: збиранн¤ (формуванн¤), перев≥рка та оц≥нка доказ≥в ≥ њх джерел. ƒоказуванн¤ - це д≥¤льн≥сть суб'Їкт≥в крим≥нального процесу по збиранню, перев≥рц≥ та оц≥нц≥ доказ≥в ≥ њх процесуальних джерел, а також по формулюванню на ц≥й основ≥ певних тез ≥ наведенню аргумент≥в дл¤ њх обірунтуванн¤.  рим≥нально-процесуальне доказуванн¤ регулюЇтьс¤ нормами доказового права: 1) норми гл.5  ѕ  "ƒокази", ¤к≥ регулюють предмет доказуванн¤ в крим≥нальн≥й справ≥, пон¤тт¤ та оц≥нку доказ≥в ≥ њх процесуальн≥ джерела; 2) норми-принципи крим≥нального процесу; 3) норми, ¤к≥ передбачають права ≥ обов'¤зки суб'Їкт≥в крим≥нального процесу; 4) норми, ¤к≥ регулюють сл≥дч≥ (судов≥) та ≥нш≥ процесуальн≥ д≥њ по збиранню ≥ перев≥рц≥ доказ≥в; 5) норми, ¤к≥ встановлюють п≥дстави, а також пор¤док прийн¤тт¤ та обірунтуванн¤ процесуальних р≥шень. як об'Їктивна ≥стина в ц≥лому, так ≥ окрем≥ факти, обставини справи встановлюютьс¤ сл≥дчими органами, прокурором ≥ судом лише шл¤хом крим≥нально-процесуального доказуванн¤, п≥д час ¤кого збираютьс¤, перев≥р¤ютьс¤, оц≥нюютьс¤ докази ≥ на њх п≥дстав≥ приймаютьс¤ ≥ обірунтовуютьс¤ процесуальн≥ р≥шенн¤. ƒоказуванн¤ маЇ найб≥льш питому вагу в ус≥й д≥¤льност≥ орган≥в ≥ ос≥б, ¤к≥ ведуть процес, ос≥б, ¤ких залучають до ц≥Їњ д≥¤льност≥, а також те, що нормативне регулюванн¤ й теоретичне досл≥дженн¤ проблем доказуванн¤ пос≥даЇ ч≥льне м≥сце в крим≥нально-процесуальному прав≥, найважлив≥шою складовою ¤кого Ї доказове право, в науц≥ крим≥нального процесу, де пров≥дну роль в≥д≥граЇ теор≥¤ доказ≥в (вченн¤ про докази). ƒва види (аспекти) доказуванн¤: досл≥дженн¤ фактичних обставин справи (д≥¤льн≥сть в≥дпов≥дних орган≥в ≥ ос≥б по збиранн¤, перев≥рц≥ та оц≥нц≥ доказ≥в) ≥ доказуванн¤ ¤к лог≥чне й процесуальне обірунтуванн¤ певноњ тези, твердженн¤, висновк≥в, р≥шенн¤ в справ≥.Ќа головнуHosted by uCoz