ѕон¤тт¤ крим≥нального процесу ¤к д≥¤льност≥ компетентних орган≥в ≥ посадових ос≥б рим≥нальний процес - це врегульована нормами крим≥нально-процесуального права д≥¤льн≥сть орган≥в д≥знанн¤, сл≥дчого, прокурора, судд≥ ≥ суду по розкритт¤ злочин≥в, викриттю й покаранню винних та недопущенню покаранн¤ невинних, а також система правов≥дносин, що виникають у переб≥гу ц≥Їњ д≥¤льност≥. ¬казаних орган≥в один з одним, а також з громад¤нами, посадовими особами, установами, п≥дприЇмствами, громадськими об'Їднанн¤ми й трудовими колективами, ¤к≥ залучаютьс¤ до сфери крим≥нально-процесуальноњ д≥¤льност≥.  рим≥нально-процесуальна д≥¤льн≥сть за своњм зм≥стом ¤вл¤Ї собою систему передбачених законом процесуальний д≥й ≥ р≥шень орган≥в попереднього розсл≥дуванн¤, прокурора, судд≥, суду та ≥нших суб'Їкт≥в крим≥нального процесу. ÷≥ процесуальн≥ д≥њ ≥ р≥шенн¤ породжують процесуальн≥ правов≥дносини або виступають њх насл≥дком. ѕроцесуальн≥ правов≥дносини можна розгл¤дати ¤к правову форму крим≥нально-процесуальноњ д≥¤льност≥. ≈лементи таких правов≥дносин: 1) суб'Їкти - учасники крим≥нального процесу; 2) об'Їкт - повед≥нка суб'Їкт≥в крим≥нального процесу; 3) процесуальн≥ права ≥ обов'¤зки суб'Їкт≥в.  рим≥нальний процес ≥ крим≥нальне судочинство - тотожн≥ терм≥ни.  рим≥нальний процес ≥ правосудд¤ в крим≥нальних справах - сл≥д в≥др≥зн¤ти. ѕравосудд¤ - це розгл¤д у судових зас≥данн¤ крим≥нальних справ ≥ застосуванн¤ встановлених законом заход≥в покаранн¤ до ос≥б, винних у вчинен≥ злочину, або виправданн¤ невинних (ст.4 «” "про судоустр≥й"). “.ч., д≥¤льн≥сть судд≥ в стад≥¤х порушенн¤ крим≥нальноњ справи, в≥дданн¤ обвинуваченого до суду та виконанн¤ вироку ≥ таке ≥нше охоплюЇтьс¤ пон¤тт¤м крим≥нального процесу. «д≥йснюючи провадженн¤ в крим≥нальн≥й справ≥, орган д≥знанн¤, сл≥дчий, прокурор, судд¤ ≥ суд справл¤ють виховний вплив не т≥льки на ос≥б, ¤к≥ безпосередньо беруть участь у крим≥нальному процес≥, а й на ≥нших громад¤н, на трудов≥ колективи, спри¤юч≥ тим самим правовому вихованню громад¤н, залученню населенн¤ до боротьби ≥з злочинн≥стю.Ќа головнуHosted by uCoz