ѕон¤тт¤, значенн¤, класиф≥кац≥¤ принцип≥в крим≥нального процесу ритер≥њ визначенн¤ певного положенн¤ принцип≥в крим≥нального процесу: 1) найзагальн≥ш≥, вих≥дн≥ положенн¤, ≥дењ, ¤к≥ мають фундаментальне значенн¤ дл¤ крим≥нального процесу, визначають його спр¤мован≥сть, побудову в ц≥лому, форму ≥ зм≥ст його стад≥й та ≥нститут≥в; 2) принципи виражають пан≥вн≥ в дан≥й держав≥ пол≥тичн≥ ≥ правов≥ ≥дењ, ¤к≥ стосуютьс¤ завдань ≥ способу зд≥йсненн¤ судочинства в крим≥нальних справах; 3) повинн≥ бути закр≥плен≥ в нормах права; 4) мають повн≥стю д≥¤ти у вс≥х або к≥лькох стад≥¤х крим≥нального процесу ≥ обов'¤зково в стад≥њ судового розгл¤ду; 5) порушенн¤ будь-¤кого з принцип≥в означаЇ незаконн≥сть р≥шенн¤ в справ≥ ≥ обов'¤зково т¤гне його скасуванн¤. ѕринципи (засади) крим≥нального процесу - це закр≥плен≥ в закон≥ пан≥вн≥ в держав≥ пол≥тичн≥ ≥ правов≥ ≥дењ щодо завдань ≥ способу зд≥йсненн¤ судочинства в крим≥нальних справах, ¤к≥ визначають спр¤мован≥сть ≥ побудову крим≥нального процесу в ц≥лому, форму ≥ зм≥ст його стад≥й та ≥нститут≥в, порушенн¤ ¤ких обов'¤зково т¤гне за собою скасуванн¤ вироку та ≥нших р≥шень у справ≥.  ласиф≥кац≥¤: 1) орган≥зац≥йн≥ принципи (централ≥зац≥¤ ≥ Їдиноначальн≥сть орган≥в прокуратури, виборн≥сть судд≥в); 2) орган≥зац≥йно-функц≥ональн≥ (напр., одноособов≥сть ≥ колег≥альн≥сть, гласн≥сть); 3) крим≥нально-процесуальн≥, функц≥ональн≥ (презумпц≥¤ невинуватост≥, права на захист); 4) загальноправов≥ засади (напр., законн≥сть); 5) конституц≥йн≥ гарант≥њ (недоторкан≥сть особи, невтручанн¤ в особисте житт¤ тощо).  онституц≥йн≥ принципи: 1) законн≥сть; 2) державна мова судочинства; 3) р≥вн≥сть ус≥х учасник≥в судового процесу перед законом ≥ судом; 4) повага до г≥дност≥ особи, невтручанн¤ в њњ особисте ≥ с≥мейне житт¤; 5) право людини на свободу та особисту недоторкан≥сть; 6) недоторкан≥сть житла: 7) таЇмниц¤ листуванн¤, телефонних розмов, телеграфноњ та ≥ншоњ кореспонденц≥њ; 8) з'¤суванн¤ ≥стини; 9) забезпеченн¤ п≥дозрюваному, обвинуваченому права на захист; 10) презумпц≥¤ невинуватост≥; 11) свобода в≥д самовикритт¤, викритт¤ член≥в с≥м'њ чи близьких родич≥в; 12) зд≥йсненн¤ правосудд¤ виключно судами; 13) участь народу у зд≥йсненн≥ правосудд¤; 14) незалежн≥сть ≥ недоторкан≥сть судд≥в, њх п≥дкоренн¤ лише закону; 15) змагальн≥сть судового розгл¤ду; 16) гласн≥сть судового процесу; 17) забезпеченн¤ апел¤ц≥йного та касац≥йного оскарженн¤ судових р≥шень; 18) обов'¤зков≥сть р≥шень суду; ≥нш≥ принципи: 19) публ≥чн≥сть; 20) забезпеченн¤ вс≥м особам, ¤к≥ беруть участь у справ≥, права на захист њхн≥х законних ≥нтерес≥в; 21) в≥льна оц≥нка доказ≥в; 22) безпосередн≥сть досл≥дженн¤ доказ≥в; 23) усн≥сть процесу. ¬ юридичн≥ л≥тератур≥ також називають науков≥сть, стад≥йн≥сть, достатн≥сть п≥дстав дл¤ процесуальних р≥шень, обов'¤зок орган≥в судочинства поважати ≥ додержувати права, законн≥ ≥нтереси ≥ г≥дн≥сть громад¤н, справедлив≥сть. ¬с≥ принципи пов'¤зан≥ м≥ж собою, пост≥йно взаЇмод≥ють, ≥ утворюють систему принцип≥в крим≥нального процесу. “≥льки реал≥зац≥¤ вс≥х принцип≥в у њх сукупност≥, в систем≥, у взаЇмозв'¤зку ≥ взаЇмод≥њ може привести до виконанн¤ завдань крим≥нального судочинства. ќдн≥ принципи спри¤ють зд≥йсненню ≥нших, жодний принцип не перекреслюЇ ≥нший. ¬ин¤тки ри цьому не перекреслюють принцип. Ќапр.: вин¤тки з принципу недоторканост≥ особи й житла, таЇмниц≥ листуванн¤, гласност≥ ≥ усност≥ - арешт обвинуваченого, обшук у квартир≥, накладенн¤ арешту на кореспонденц≥ю ≥ њњ вињмка, слуханн¤ справи в закритому судовому зас≥данн≥, оголошенн¤ показань св≥дк≥в п≥д час судового розгл¤ду, ¤кщо њх ¤вка не можлива. ÷≥ вин¤тки закон забезпечуЇ певними процесуальними гарант≥¤ми в≥д дов≥льного њх використанн¤ сл≥дчими й судами.Ќа головнуHosted by uCoz