Кримінальне право УкраїниПоняття кримінального права, його предмет, методи та завдання
Система кримінального права України
Наука кримінального права, її зміст та завдання
Загальні та спеціальні принципи кримінального права
Поняття кримінального закону, його значення та основні риси
Джерела кримінального права України
Структура кримінального закону. Диспозиція і санкція та їх види
Тлумачення кримінально-правових норм та його види
Чинність кримінальних законів у просторі
Територіальний принцип чинності кримінального закону
Принцип громадянства та універсальний принцип дії кримінального закону
Чинність кримінального закону в часі (принципи, поняття часу вчинення злочину, зворотня сила)
Поняття злочину та його ознаки
Відмінність злочинів від інших правопорушень
Класифікація злочинів
Кримінальна відповідальність (поняття, момент виникнення та припинення, форми реалізації)
Поняття складу злочину та його значення
Елементи та ознаки складу злочину
Види складів злочинів
Кваліфікація злочинів (поняття та значення)
Поняття об'єкта злочину та його структура
Класифікація об'єктів злочинів
Родовий та видовий об'єкти злочинів (поняття, значення)
Безпосередній об'єкт злочину (поняття, значення)
Предмет злочину
Об'єктивна сторона складу злочину (поняття, ознаки)
Суспільно небезпечні наслідки та їх види
Матеріальні та формальні склади злочинів
Причинний зв'язок та його кримінально-правове значення
Триваючі, продовжувані та складні (складені) злочини
Спосіб, знаряддя та засоби вчинення злочину
Місце, час, ситуація вчинення злочину
Суб'єкт злочину (поняття, ознаки)
Неосудність: поняття, критерії визначення. Проблема обмеженої складності в теорії кримінального права
Вік, по досягненні якого особа може нести кримінальну відповідальність
Спеціальний суб'єкт та його види
Суб'єктивна сторона складу злочину (поняття, ознаки)
Поняття вини та її форми
Умисел та його види, зміст умислу
Необережність та її види
Складна вина
Випадок (казус) та його характеристика
Мотив злочину та його види
Мета злочину та її значення для кваліфікації злочинного діяння
Юридична і фактична помилки та їх значення
Обставини, що виключають злочинність діяння (поняття, види)
Необхідна оборона та умови її правомірності
Перевищення меж необхідної оборони
Крайня необхідність
Стадії вчинення умисного злочину (поняття, види)
Закінчений злочин, момент закінчення окремих видів злочинів
Готування до злочину
Замах на злочин
Добровільна відмова від доведення злочину до кінця
Співучасть у злочину (поняття, об'єктивні та суб'єктивні ознаки)
Форми співучасті
Види співучасників
Особливості кваліфікації дій співучасників та призначення їм покарання
Причетність до злочину та її форми
Множинність злочинів
Повторність злочинів та її різновиди
Реальна та ідеальна сукупність злочинів. Розмежування кваліфікації діяння за правилами сукупності та конкуренції норм
Суть і мета покарання
Перелік основних і додаткових покарань
Позбавлення волі (характеристика)
Виправні роботи (характеристика, відповідальність за ухилення від відбування цього покарання)
Позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю (характеристика)
Штраф, як міра покарання (характеристика)
Конфіскація майна (характеристика)
Загальні начала призначення покарання
Призначення покарання за сукупністю злочинів
Призначення покарання за кількома вироками
Умовне засудження (суть, підстави, та порядок застосування)
Відстрочка виконання вироку (суть, підстави, та порядок застосування)
Види звільнення від кримінальної відповідальності
Види звільнення від покарань
Звільнення з передачею особи на поруки трудовому колективу чи громадській організації
Звільнення від подальшого відбування покарання (підстави, умови, порядок)
Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх
Примусові заходи медичного характеру (суть, підстави, та порядок застосування)
Примусові заходи виховного характеру (суть, підстави, та порядок застосування)


На головнуHosted by uCoz