Ќеобережн≥сть та њњ видиƒо злочин≥в, ¤к≥ можуть вчинен≥ з необережност≥, належать, ¤к правило, т≥, обов'¤зковою ознакою котрих Ї на¤вн≥сть сусп≥льно небезпечних насл≥дк≥в (злочини з матер≥альним складом). ¬≥дпов≥дно до ст.9    злочин визнаЇтьс¤ вчиненим з необережност≥, коли особа, ¤ка його вчинила, передбачала можлив≥сть настанн¤ сусп≥льно небезпечних насл≥дк≥в своЇњ д≥њ або безд≥¤льност≥, але легковажно розраховувала на њх в≥дверненн¤, або не передбачала настанн¤ таких насл≥дк≥в, хоча повинна була ≥ могла њх передбачити. «а зм≥стом ст.9 охоплюЇ два види необережноњ вини: злочинну самонад≥¤н≥сть ( 1 - особа передбачаЇ можлив≥сть настанн¤ сусп≥льно небезпечних насл≥дк≥в своЇњ д≥њ або безд≥¤льност≥: ≥нтелектуальний момент, 2 - особа легковажно розраховуЇ на в≥дверненн¤ цих насл≥дк≥в: вольовий момент) ≥ злочинну недбал≥сть ( 1- особа не передбачаЇ можливост≥ настанн¤ сусп≥льно небезпечних насл≥дк≥в своЇњ д≥њ або безд≥¤льност≥; 2 - особа повинна була передбачати так≥ насл≥дки; 3 - могла њх передбачати). «лочин вважаЇтьс¤ вчиненим за злочинноњ самонад≥¤ност≥, коли особа: 1) передбачаЇ лише можлив≥сть сусп≥льно небезпечних насл≥дк≥в своЇњ д≥њ або безд≥¤льност≥; 2) розраховуЇ на реальн≥ сили (знанн¤, досв≥т, вм≥нн¤, ф≥зичн≥ сили, сили природи) або конкретн≥ обставини (техн≥чн≥ засоби, д≥њ ≥нших сил тощо), ¤к≥ дозвол¤ють уникнути настанн¤ сусп≥льно небезпечних насл≥дк≥в; 3) њњ розрахунки були легковажними (невиправданими), ≥ так≥ насл≥дки настали. ѕри злочинн≥й самонад≥¤ност≥ в≥дсутнЇ св≥доме допущенн¤ шк≥дливих насл≥дк≥в, оск≥льки винний спод≥ваЇтьс¤, хоча й легковажно, на певн≥ конкретн≥ обставини, здатн≥ њх в≥двернути, цим злочинна самонад≥¤н≥сть в≥др≥зн¤Їтьс¤ в≥д непр¤мого умислу, ¤кий Ї над≥Їю на вез≥нн¤, а не на конкретн≥ обставини. «лочинна недбал≥сть ви¤вл¤Їтьс¤ у непередбаченн≥ винним сусп≥льно небезпечних насл≥дк≥в своЇњ д≥њ або безд≥¤льност≥. ≤ншими ознаками, притаманними недбалост≥, Ї обов'¤зок ≥ можлив≥сть особи передбачити сусп≥льно небезпечн≥ насл≥дки свого д≥¤нн¤. ќбов'¤зок бути уважним ≥ розсудливим при вчиненн≥ певних д≥й, передбачити можлив≥сть настанн¤ њх шк≥дливих насл≥дк≥в покладаЇтьс¤ на громад¤н законом, спец≥альними нормами ≥ правилами, ¤к≥ регулюють службову або профес≥йну д≥¤льн≥сть, тощо. —уттЇве значенн¤ маЇ фактична можлив≥сть особи передбачити вказан≥ насл≥дки, ¤ка пов'¤зана 1) з певними суб'Їктивними властивост¤ми особи (р≥вень спец≥альних знань у конкретн≥й галуз≥, життЇвий та практичний досв≥д тощо), 2) з тими конкретними умовами, за ¤ких д≥¤ла особа.

Ќа головнуHosted by uCoz