ѕон¤тт¤ крим≥нального закону, його значенн¤ та основн≥ риси рим≥нальний закон в найб≥льш широкому розум≥нн≥ - це система законодавчих акт≥в ”крањни та ≥мплементованих у них положень м≥жнародних договор≥в, що м≥ст¤ть норми крим≥нального права.  рим≥нальний закон у б≥льш вузькому розум≥нн≥ - це законодавчий акт ¬– ”крањни, ¤кий м≥стить одну, к≥лька або систему взаЇмопов'¤заних ≥ взаЇмоузгоджених крим≥нально-правових норм. « урахуванн¤м зм≥сту та обс¤гу правовоњ регламентац≥њ ≥ джерела походженн¤ крим≥нально-правовоњ норми крим≥нальний закон маЇ чотири аспекти. ѕо-перше, крим≥нальний закон - це    - Їдиний кодиф≥кований законодавчий акт, ¤кий м≥стить переважну б≥льш≥сть крим≥нально-правових норм. ¬≥н Ї основним крим≥нальним законом. Ќа сьогодн≥ в наш≥й держав≥ чинним Ї    ”крањни 1960р. (прийн¤тий «аконом ”–—– ¤к    ”–—– в≥д 28.12.1960), ¤кий в≥дтод≥ зазнав значних зм≥н ≥ доповнень, але принципов≥ було внесено до нього лише п≥сл¤ набутт¤ ”крањною суверен≥тету та держаноњ незалежност≥, коли з'¤вилас¤ об'Їктивна можлив≥сть узгодити нац≥ональне законодавство ”крањни ≥з загальносв≥товими правовими стандартами. ѕо-друге, крим≥нальний закон - це ≥ окрема статт¤    або њњ частина, що передбачаЇ в≥дпов≥дальн≥сть за злочин певного виду. Ќаприклад, ч.2 ст.140    передбачаЇ в≥дпов≥дальн≥сть за крад≥жку ≥ндив≥дуального майна, вчинену повторно. ѕо-третЇ, крим≥нальний закон - це окремий законодавчий акт, що м≥стить лише одну правову норму, ¤ка стосуЇтьс¤ загальних положень крим≥нального права або регулюЇ в≥дпов≥дальн≥сть за злочин певного виду. Ќаприклад, ”каз ѕрезид≥њ ¬– ”крањни "ѕро в≥дпов≥дальн≥сть за виготовленн¤ з метою збуту п≥дроблених купон≥в багаторазового використанн¤" в≥д 21.01.1992р. ѕо-четверте, крим≥нальний закон - це ≥ передбачен≥ ст.9  ” в≥дпов≥дн≥ положенн¤ м≥жнародних договор≥в, ≥мплементован≥ у крим≥нальне законодавство ”крањни на загальногалузевому р≥вн≥ «аконом ”крањни "ѕро д≥ю м≥жнародних договор≥в на територ≥њ ”крањни" в≥д 10.12.1991, зг≥дно ¤кого укладен≥ та належним чином ратиф≥кован≥ украњною м≥жнародн≥ договори становл¤ть нев≥д'Їмну частину нац≥онального законодавства ”крањни ≥ застосовуютьс¤ у пор¤дку, передбаченому дл¤ норм нац≥онального законодавства. ќтже, крим≥нальний закон ”крањни - це сукупн≥сть систематизованих та окремих законодавчих акт≥в ¬– ”крањни, що визначають загальн≥ положенн¤, п≥дстави ≥ меж≥ крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥, види злочинних д≥¤нь ≥ передбачених за них покарань, п≥дстави призначенн¤ покаранн¤, зв≥льненн¤ в≥д покаранн¤ чи в≥дпов≥дальност≥; а також це - сукупн≥сть положень м≥жнародних договор≥в, ≥мплементованих у крим≥нальне законодавство ”крањни ¤к його нев≥д'Їмна частина.

«наченн¤ крим≥нального закону:

 рим≥нальний закон Ї одним ≥з важливих засоб≥в охорони житт¤, здоров'¤, чест≥, г≥дност≥, недоторканност≥ ≥ безпеки людини ¤к найвищоњ ц≥нност≥, сусп≥льного ладу ”крањни, њњ пол≥тичноњ та економ≥чноњ систем, власност≥ й усього правопор¤дку в≥д злочинних пос¤гань ≥ засобом боротьби з ними.

Ћише крим≥нальний закон м≥стить крим≥нально-правов≥ норми, ¤к≥ визначають загальн≥ положенн¤ крим≥нального права, злочинн≥сть та каран≥сть д≥¤нь, види цих д≥¤нь та покарань за њх вчиненн¤, п≥дстави, обс¤г та меж≥ крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥, п≥дстави зв≥льненн¤ в≥д крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥ чи покаранн¤.

 рим≥нальний закон Ї певним засобом виховного та превентивного впливу на ос≥б, засуджених за вчиненн¤ злочину, а також на ≥нших громад¤н.Ќа головнуHosted by uCoz