ѕовторн≥сть злочин≥в та њњ р≥зновидиѕовторн≥сть злочин≥в ¤к окрема форма њх множинност≥ характеризуЇтьс¤ такими специф≥чними ознаками: 1) злочини вчин¤ютьс¤ особою к≥лькома окремими д≥¤нн¤ми; 2) зазначен≥ д≥¤нн¤ вчин¤ютьс¤ особою у р≥зний час. ‘актичну повторн≥сть можна визначити ¤к таку форму њх множинност≥, ¤ка пол¤гаЇ у вчиненн≥ к≥лькома окремими д≥¤нн¤ми в р≥зний час к≥лькох злочин≥в, за жоден з ¤ких - на момент вчиненн¤ останнього злочину - особа не була засуджена. ѕовторн≥сть злочин≥в не маЇ свого законодавчого визначенн¤ в   . ќсновними формулюванн¤ми, що "представл¤ють" повторн≥сть злочин≥в у чинному крим≥нальному законодавств≥ ”крањни, Ї: 1) вчиненн¤ злочину особою, що ран≥ше вчинила ¤кийсь злочин (п.1 ст.41); 2) вчиненн¤ злочину "повторно" (напр., ч.2 ст.81-83, ч.2 ст.140, ч.2 ст.144); 3) "зівалтуванн¤, вчинене особою, ¤ка ран≥ше вчинила такий злочин" та ≥нш≥ под≥бн≥ формулюванн¤ (напр., ч.2 ст.117, ч.2 ст.86, п."з" ст.93); 4) "т≥ ж д≥њ, вчинен≥Е особою, ¤ка ран≥ше вчинила один ≥з злочин≥в, передбачених ст.229-2-229-5, 229-15, 229-19, 229-20 цього  одексу" та ≥нш≥ под≥бн≥ формулюванн¤ (ч.2 ст.229-1, ч.2 ст.229-2, ч.2 ст.229-3); 5) "спекул¤ц≥¤, вчинена неодноразово" (ч.2 ст.154); 6) "те саме д≥¤нн¤, вчинене систематично" (ч.2 ст.162); 7) "д≥њ, передбачен≥ ч.3 ц≥Їњ статт≥, вчинен≥ у вигл¤д≥ промислу" (ч.4 ст.213). ≤з наведених формулювань перш≥ 4 охоплюють ≥з повторн≥сть злочин≥в у власному розум≥нн≥ (фактичну), так ≥ рецидив злочин≥в, останн≥ 3 "представл¤ють" лише фактичну повторн≥сть. ѕри квал≥ф≥кац≥њ злочин≥в повторн≥сть в≥дображаЇтьс¤ по-р≥зному, ц≥ тенденц≥њ можна згрупувати в 3 вар≥анти: 1) повторн≥сть злочин≥в не знаходить свого в≥дображенн¤ н≥ у формул≥ квал≥ф≥кац≥њ, н≥ в юридичному формулюванн≥ звинуваченн¤ (напр., квал≥ф≥кац≥¤ за ст.98. ч.1 ст.101); 2) повторн≥сть злочин≥в знаходить своЇ в≥дображенн¤ ¤к у формул≥ квал≥ф≥кац≥њ, так ≥ в юридичному формулюванн≥ звинуваченн¤ (повторн≥сть Ї обт¤жуючою обставиною); 3) повторн≥сть злочин≥в не знаходить свого в≥дображенн¤ у формул≥ квал≥ф≥кац≥њ, але обов'¤зково зазначаЇтьс¤ в юридичному формулюванн≥ звинуваченн¤ (у склад≥ повторн≥сть - обт¤жуюча, ≥нш≥ обставини - особливо обт¤жуюч≥). ѕовторн≥сть р≥знор≥дних злочин≥в - це повторн≥сть злочин≥в, ¤к≥ р≥зн¤тьс¤ м≥ж собою зм≥стом безпосереднього об'Їкта, характером ≥ зм≥стом д≥¤нн¤ чи формами вини (порушенн¤ правил про валютн≥ операц≥њ ≥ необережне вбивство; державна зрада ≥ наклеп; крад≥жка ≥ блокуванн¤ транспортних комун≥кац≥й). ѕовторн≥сть однор≥дних злочин≥в - це повторн≥сть злочин≥в, ¤к≥ пос¤гають на однаков≥ чи под≥бн≥ безпосередн≥ об'Їкти ≥ вчин¤ютьс¤ в межах одн≥Їњ ≥ т≥Їњ самоњ форми вини (повторн≥сть в ¤кост≥ обт¤жуючоњ обставини у квал≥ф≥кованому склад≥ злочину: напр., корислив≥ пос¤ганн¤ на приватну власн≥сть прим≥тка до ст.140, ч.2 ст.142). повторн≥сть тотожних злочин≥в - це повторн≥сть злочин≥в одного й того самого виду незалежно в≥д того, чи мають ц≥ злочини один ≥ той самий юридичний склад (напр., два розбоњ ч.2 ст.143, згвалтуванн¤ дорослоњ ж≥нки без обт¤жуючих обставин та згвалтуванн¤ неповнол≥тньоњ ч.1 ст.117 та ч.3 ст.117).  рим≥нально-правов≥ насл≥дки повторност≥: 1) особа визнаЇтьс¤ винноњ у вчиненн≥ к≥лькох злочин≥в; 2) у р¤ж≥ випадк≥в спец≥альна повторн≥сть (повторн≥сть однор≥дних ≥ тотожних злочин≥в) передбачена в ¤кост≥ обт¤жуючоњ обставини в квал≥ф≥кованих складах злочин≥в, т.ч., вона безпосередньо впливаЇ на квал≥ф≥кац≥ю злочин≥в; 3) повторн≥сть злочин≥в передбачена ¤к одна з обставин, що обт¤жують в≥дпов≥дальн≥сть, безпосередньо впливаЇ на призначенн¤ покаранн¤, а також обранн¤ ≥нших заход≥в крим≥нально-правового впливу; 4) повторне вчиненн¤ злочину за певних умов перебиваЇ переб≥г давност≥ прит¤гненн¤ до крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥ за попередн≥й злочин (ч.2 ст.48).

Ќа головнуHosted by uCoz