„инн≥сть крим≥нальних закон≥в у простор≥   ”крањни передбачаЇ просторову та часову юрисдикц≥ю крим≥нального закону (ст.4-6). ѕросторова юрисдикц≥¤ означаЇ поширенн¤ крим≥нального закону ”крањни в межах певноњ територ≥њ та щодо певного кола ос≥б. ѕросторова юрисдикц≥¤ (ст.4,5) крим≥нального закону ірунтуЇтьс¤ на 3 основних принципах: територ≥альному, нац≥ональному та ун≥версальному. “еритор≥альний принцип (ч.1 ст.4) регламентуЇ чинн≥сть крим≥нального закону на територ≥њ ”крањни. ¬ин¤тком ≥з територ≥ального принципу Ї принцип дипломатичного ≥мун≥тету (ч.2 ст.4). ¬≥н передбачаЇ, що крим≥нально-правова юрисдикц≥¤ ”крањни не поширюЇтьс¤ на ос≥б, що мають дипломатичний ≥мун≥тет, але збер≥гаЇтьс¤ щодо вчинених ними в ”крањн≥ злочин≥в. “ому до в≥дпов≥дальност≥ за ц≥ злочини вони прит¤гаютьс¤ в держав≥, ¤ка Ї акредитуючою. Ќац≥ональний принцип (принцип громад¤нства), ¤кий передбачено ч.1 ст.5, регламентуЇ чинн≥сть крим≥нального закону щодо д≥¤нь, вчинених за межами ”крањни њњ громад¤нами та особами без громад¤нства, що пост≥йно проживають в ”крањн≥. ”н≥версальний принцип (ч.4 ст.5) передбачаЇ поширенн¤ чинност≥ крим≥нального закону ”крањни щодо д≥¤нь, вчинених за межами ”крањни ≥ноземними громад¤нами, у випадках, передбачених м≥жнародними договорами. ѕросторов≥ принципи, в основному, визначаютьс¤ нормами крим≥нального закону ”крањни. ќднак за сучасноњ мировоњ сп≥льност≥ просторов≥ принципи все б≥льш корелюютьс¤ м≥жнародними угодами. ÷е стосуЇтьс¤ ч.2 ст.4 - про коло ос≥б, ¤к≥ не п≥дл¤гають юрисдикц≥њ крим≥нального закону ”крањни, та ч.4 ст.5 - щодо кола ≥ноземних громад¤н, ¤к≥ вчинили злочини за межами ”крањни ≥ не проти ≥нтерес≥в ”крањни, боротьба з ¤кими ведетьс¤ на основ≥ м≥жнародних договор≥в. ќднак найб≥льш ¤скравим прикладом Ї приЇднанн¤ ”крањни до ™вропейськоњ конвенц≥њ та укладенн¤ крањнами —Ќƒ ћ≥нськоњ конвенц≥њ 1993р. ÷≥ конвенц≥њ суттЇво корелюють зм≥ст територ≥ального та нац≥онального принцип≥в просторовоњ чинност≥ крим≥нального закону ”крањни.Ќа головнуHosted by uCoz