Конституційне право УкраїниКонституційне право - провідна галузь права України
Поняття і предмет конституційного права України
Роль конституційного права України в системі права України
Основні принципи та система конституційного права України
Поняття і система інститутів конституційного права України
Конституційно-правові норми, їх особливості та види
Порядок реалізації конституційно-правових норм
Поняття і види конституційно-правових відносин
Суб'єкти і об'єкти конституційних відносин
Підстави виникнення і припинення конституційно-правових відносин
Структура конституційно-правових норм
Поняття і види джерел конституційного права
Види джерел конституційного права України
Конституція України - основне джерело конституційного права України
Загальна характеристика і основні риси Конституції України
Поняття, види і роль закону в системі джерел конституційного права України
Порядок прийняття законів
Стадії законодавчого процесу
Значення і юридична сила конституційних і звичайних законів
Суть конституціоналізму
Суть фактичної та юридичної конституції
Історія розвитку Конституції України
Значення та характеристика Конституції П. Орлика
Основні положення Конституції України
Поняття і принципи конституційного устрою України
Поняття і властивості державного суверенітету України
Суверенітет і принципи держави України
Організація державної влади в Україні
Розподіл державної влади
Суть і зміст народовладдя в Україні
Форми здійснення прямого народовладдя в Україні
Поняття і форми представницької демократії
Правові гарантії здійснення народовладдя
Поняття, принципи і зміст правового статусу особи
Поняття громадянства і засоби його набуття
Інститут громадянства в Українській державі. Порядок набуття і припинення громадянства України
Класифікація прав і свобод громадян
Політичні права і свобода громадян України
Соціально-економічні та інші права громадян України
Система обов'язків громадян України
Гарантії здійснення прав і свобод громадян України
Правовий статус іноземців в Україні та його основні принципи
Права і обов'язки іноземців в Україні
Відповідальність іноземців за правопорушення та захист їх прав
Поняття категорії осіб без громадянства. Права і обов'язки осіб без громадянства
Поняття національного режиму
Поняття права притулку
Взаємозалежність і співвідношення громадянського суспільства і правової держави
Правове регулювання підприємницької діяльності
Поняття, форма і принципи державного устрою України
Державно-правові ознаки України як держави
Поняття суверенітету держави України
Поняття і зміст компетенції держави України
Поняття і значення адміністративно-територіального поділу держави
Основні принципи адміністративно-територіального поділу України
Види адміністративно-територіальних одиниць в Україні
Порядок зміни адміністративно-територіального поділу України
Державні символи України
Поняття, ознаки і система органів Української держави
Верховна Рада України в системі органів Української держави
Порядок утворення Верховної Ради та її компетенція
Постійні комісії Верховної Ради України
Правовий статус Президента України
Президент України - найвища посадова особа держави і глава виконавчої влади
Кабінет Міністрів України - орган державної виконавчої влади
Порядок формування і склад Кабінету Міністрів України
Компетенція Кабінету Міністрів України
Правоохоронні органи в системі органів Української держави
Поняття і суть виборчого права і виборчої системи
Демократизм виборчої системи в Україні
Основні принципи виборчої системи в Україні
Порядок організації та проведення виборів
Гарантії здійснення виборчого права
Поняття і види референдумів
Принципи участі громадян у референдумах
Демократичні засади підготовки і проведення референдумів
Депутати - повноважні представники народу в Радах народних депутатів
Повноваження депутатів
Права депутатів
Обов'язки депутатів
Основні гарантії депутатської діяльності
Депутатський запит і депутатське звернення
Місцеві органи влади і самоуправління в системі органів держави, їх роль і значення
Основні принципи утворення місцевих органів влади. Терміни повноважень
Система і компетенція місцевих Рад народних депутатів
Організаційно-правові форми діяльності місцевих Рад
Конституційний Суд України, його повноваження і роль у системі органів держави
Органи правосуддя в Україні
Діяльність депутатів у Раді та її органах
Організація роботи Верховної Ради України
Правовий статус Автономної Республіки Крим
Конституційне регулювання економічних відносин


На головнуHosted by uCoz