ѕравовий статус ≥ноземц≥в в ”крањн≥ та його основн≥ принципи¬≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро правовий статус ≥ноземц≥в" в≥д 4 лютого 1994 р. пон¤тт¤ "≥ноземець" охоплюЇ дв≥ категор≥њ ос≥б. —т. 1 «акону даЇ таке визначенн¤: ≥ноземц¤ми в ”крањн≥ визнаютьс¤ ≥ноземн≥ громад¤ни, особи, ¤к≥ належать до громад¤нства ≥ноземних держав ≥ не Ї громад¤нами ”крањни, та особи без громад¤нства, особи, ¤к≥ не належать до громад¤нства будь-¤коњ держави.

≤ноземц≥ мають т≥ сам≥ права ≥ свободи та виконують т≥ сам≥ обов'¤зки, що й громад¤ни ”крањни, ≥ Ї р≥вними перед законом, ¤кщо ≥нше не передбачене чинним законодавством ”крањни (ст. 26  онституц≥њ ”крањни).

ќсоблив≥стю статусу ≥ноземц≥в ≥ ос≥б без громад¤нства Ї те, що, з одного боку, њм забезпечують фактичн≥ та юридичн≥ передумови дл¤ реал≥зац≥њ прав ≥ свобод, а з ≥ншого - встановлюютьс¤ певн≥ обмеженн¤, що повн≥стю в≥дпов≥дають нормам м≥жнародного права.

«а своњм правовим статусом ус≥ ≥ноземц≥ в ”крањн≥ д≥л¤тьс¤ на:

≥ноземних громад¤н, ¤к≥ на законних п≥дставах тимчасово проживають на територ≥њ держави або ≥мм≥грували на пост≥йне проживанн¤. ≤ноземц≥, ¤к≥ ≥мм≥грували на пост≥йне проживанн¤ або дл¤ тимчасового працевлаштуванн¤, отримують посв≥дки в≥дпов≥дно на пост≥йне або тимчасове проживанн¤;

≥ноземц≥в, ¤к≥ перебувають в ”крањн≥ на ≥нш≥й законн≥й п≥дстав≥, вважають такими, що тимчасово перебувають в ”крањн≥. ¬ «акон≥ ч≥тко визначено, за ¤ких умов ≥ноземець може отримати дозв≥л на ≥мм≥грац≥ю та ≥мм≥грувати на пост≥йне проживанн¤. ÷е можливо, ¤кщо в≥н:

маЇ в ”крањн≥ законне джерело ≥снуванн¤;

перебуваЇ у близьких родинних в≥дносинах з громад¤нами ”крањни;

перебуваЇ на утриманн≥ громад¤нина ”крањни;

маЇ на своЇму утриманн≥ громад¤нина ”крањни;

в ≥нших, передбачених законами ”крањни, випадках.

¬≥дпов≥дно до  онституц≥њ ”крањни ≥ «акону ”крањни "ѕро статус ≥ноземц≥в" ≥ноземц¤м та особам без громад¤нства може бути надано притулок. “акож ≥ноземц≥ можуть набути статусу б≥женц≥в за п≥дстав ≥ в пор¤дку, передбачених «аконом ”крањни "ѕро б≥женц≥в" в≥д 24 грудн¤ 1993 р. ѕитанн¤ про наданн¤ статусу б≥женц¤ вир≥шують у межах своЇњ компетенц≥њ органи м≥грац≥йноњ служби ћ≥н≥стерства ”крањни у справах нац≥ональностей та м≥грац≥њ в –еспубл≥ц≥  рим, област¤х, м≥стах  иЇв≥ та —евастопол≥.

«акон "ѕро статус ≥ноземц≥в" передбачаЇ можливост≥ натурал≥зац≥њ ≥ноземц≥в, тобто набутт¤ громад¤нства ”крањни за умов ≥ п≥дстав, визначених «аконом ”крањни "ѕро громад¤нство ”крањни".Ќа головнуHosted by uCoz