ласиф≥кац≥¤ прав ≥ свобод громад¤н онституц≥йн≥ норми р≥зних крањн щодо прав, свободи ≥ обов'¤зк≥в людини ≥ громад¤нина можна под≥лити на 1) громад¤нськ≥ ≥ пол≥тичн≥ права й свободи, проголошен≥ буржуазними революц≥¤ми; 2) соц≥ально-економ≥чн≥ права, ¤к≥ ірунтуютьс¤ на соц≥ал≥стичному вченн≥; 3) колективн≥, або сол≥дарн≥, права, проголошен≥ головним чином крањнами третього св≥ту. ѕрава й свободи, ¤к≥ стосуютьс¤ перших двох позиц≥й, це права й свободи, що належать кожному ≥ндив≥дов≥. ѕрава третьоњ позиц≥њ можна назвати правами людини ≥ народ≥в (право на здорове навколишнЇ середовище, право на страйк, громад¤нську непокору, право пол≥тичноњ опозиц≥њ).

«а ≥ншою класиф≥кац≥Їю можливе вид≥ленн¤ загальних ≥ особливих прав, свобод та обов'¤зк≥в людини ≥ громад¤нина.  ритер≥Їм класиф≥кац≥њ тут слугуЇ те, що в одних випадках вони стосуютьс¤ вс≥х громад¤н (право на в≥дпочинок), а в ≥нших - т≥льки певних (окремих) груп громад¤н (ж≥нок, д≥тей).

≤ насамк≥нець: права й свободи людини ≥ громад¤нина можуть бути згрупован≥ за сферами життЇд≥¤льност≥ ≥ндив≥да. “акого роду класиф≥кац≥¤ у¤вл¤Їтьс¤ особливо важливою, бо вона показуЇ меж≥ охорони прав людини ≥ громад¤нина у р≥зних сферах.  ритер≥Їм тут Ї однор≥дн≥сть матер≥ального зм≥сту прав, свобод ≥ обов'¤зк≥в та однотипн≥сть норм, що њњ закр≥плюють. «а ц≥Їю класиф≥кац≥Їю у  онституц≥њ ”крањни вид≥л¤ють три основн≥ групи прав ≥ свобод та одну групу обов'¤зк≥в.

√ромадськ≥ права ≥ свободи людини.

ѕол≥тичн≥ права ≥ свободи громад¤н ”крањни.

≈коном≥чн≥, соц≥альн≥ та культурн≥ права й свободи людини ≥ громад¤нина.

 онституц≥йн≥ обов'¤зки людини ≥ громад¤нина.

 ласиф≥кац≥¤ конституц≥йних прав, свобод ≥ обов'¤зк≥в будуЇтьс¤ не дов≥льно, а ≥з врахуванн¤м на¤вност≥ в сусп≥льств≥ р≥зних сфер д≥¤льност≥, ¤к≥сно р≥зних за зм≥стом сусп≥льних в≥дносин; взаЇмов≥дносин держави ≥ громад¤нина у сфер≥ правоохоронноњ д≥¤льност≥ держави, спр¤мованоњ на захист житт¤, здоров'¤, ≥ндив≥дуальноњ свободи ≥ безпеки, чест≥ й г≥дност≥ людини, взаЇмов≥дносин у пол≥тичн≥й, соц≥альн≥й, економ≥чн≥й та культурн≥й сферах.

Ѕеручи до уваги окрем≥ сфери д≥¤льност≥ держави ≥ громад¤н та керуючись в≥домими м≥жнародними пактами й чинною  онституц≥Їю ”крањни, можна вид≥лити так≥ групи основних прав та свобод громад¤н ”крањни:

громад¤нськ≥ права й свободи;

пол≥тичн≥ права ≥ свободи;

економ≥чн≥ права ≥ свободи;

соц≥альн≥ права ≥ свободи;

культурн≥ права та свободи.Ќа головнуHosted by uCoz