ѕрава ≥ обов'¤зки ≥ноземц≥в в ”крањн≥ѕерел≥к основних прав, свобод та обов'¤зк≥в ≥ноземц≥в м≥ститьс¤ у другому розд≥л≥ «акону. ≤ноземц≥ мають право на в≥дпочинок, охорону здоров'¤, житло, участь в об'Їднанн¤х громад¤н, але вони не можуть бути членами пол≥тичних парт≥й ”крањни.

“акож ≥ноземц≥ можуть займатис¤ ≥нвестиц≥йною, зовн≥шньоеконом≥чною та ≥ншими видами п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥, передбаченими законодавством ”крањни. ≤ноземц≥ мають право на трудову д≥¤льн≥сть в ”крањн≥, але не можуть призначатись на де¤к≥ посади або займатись певною трудовою д≥¤льн≥стю, ¤кщо в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни це пов'¤зано з належн≥стю до громад¤нства ”крањни.

≤ноземц≥ мають право волод≥ти майном на територ≥њ ”крањни, успадковувати ≥ запов≥дати його, а також мати особист≥ немайнов≥ права. ¬они мають право на зверненн¤ до суду та до ≥нших державних орган≥в дл¤ захисту њхн≥х особистих, майнових та ≥нших прав. ” судочинств≥ ≥ноземц≥, ¤к учасники процесу, користуютьс¤ такими самими процесуальними правами, що й громад¤ни ”крањни.Ќа головнуHosted by uCoz