¬ерховна –ада ”крањни в систем≥ орган≥в ”крањнськоњ держави¬ерховна –ада, за  онституц≥Їю, остаточно втратила колишн≥й статус найвищого органу державноњ влади та вперше набула вс≥х основних рис парламенту ”крањни - Їдиного, загальнонац≥онального, представницького, колег≥ального, виборного, однопалатного, пост≥йно д≥ючого органу законодавчоњ влади ”крањни.

ѕр≥оритетною рисою украњнського парламенту ¤к органу законодавчоњ влади Ї його Їдн≥сть, виключн≥сть, ун≥версальн≥сть в систем≥ орган≥в державноњ влади, що зумовлено насамперед ун≥тарним характером нашоњ держави, тобто державним устроЇм, вже згаданим под≥лом державноњ влади, його внутр≥шньою структурою та ≥н.

Ќин≥ в ”крањн≥ не ≥снуЇ ≥нших орган≥в законодавчоњ влади - загальнонац≥ональних або м≥сцевих - кр≥м њњ ¬ерховноњ –ади.

¬ерховна –ада Ї загальнонац≥ональним представницьким органом державноњ влади, оск≥льки вона представл¤Ї увесь украњнський народ - громад¤н ”крањни вс≥х нац≥ональностей ≥ виступаЇ в≥д ≥мен≥ всього народу. ÷е випливаЇ ¤к з ѕреамбули  онституц≥њ та њњ зм≥сту, так ≥ назви парламенту - "¬ерховна –ада ”крањни".

 олег≥альний характер ¬ерховноњ –ади ¤к парламенту ”крањни пол¤гаЇ насамперед у њњ склад≥ та пор¤дку роботи. ¬ерховна –ада складаЇтьс¤ з 450 народних депутат≥в (ст. 76  онституц≥њ) ≥ Ї повноважною за умови обранн¤ не менш ¤к двох третин в≥д њњ конституц≥йного складу (ст. 82  онституц≥њ). –≥шенн¤ ¬ерховноњ –ади приймаютьс¤ на њњ пленарних зас≥данн¤х шл¤хом голосуванн¤ (ст. 84  онституц≥њ). «акони та ≥нш≥ акти ¬ерховна –ада приймаЇ б≥льш≥стю в≥д њњ конституц≥йного складу, кр≥м випадк≥в, передбачених  онституц≥Їю (ст. 91).

ќдн≥Їю з ≥стотних особливостей украњнського парламенту Ї його однопалатн≥сть.Ќа головнуHosted by uCoz