ѕор¤док орган≥зац≥њ та проведенн¤ вибор≥в¬иборчий процес - це врегульована законом специф≥чна д≥¤льн≥сть уповноважених орган≥в ≥ громад¤н, спр¤мована на формуванн¤ ¤к≥сного ≥ к≥льк≥сного складу орган≥в державноњ влади та орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤.

–озр≥зн¤ють к≥лька стад≥й (етап≥в) виборчого процесу. ѕерша стад≥¤ - проголошенн¤ або призначенн¤ вибор≥в. Ќовою  онституц≥Їю ”крањни передбачаютьс¤ ¤к передумови проведенн¤ вибор≥в - проголошенн¤ в≥дпов≥дно до календарноњ дати та призначенн¤ вибор≥в залежно в≥д њх виду.

ƒруга стад≥¤ - затвердженн¤ або утворенн¤ виборчих одиниць. Ќими виступають виборч≥ округи ≥ виборч≥ д≥льниц≥. ¬иборч≥ округи бувають територ≥альними та нац≥онально-територ≥альними.

¬иборч≥ д≥льниц≥ - це виборч≥ одиниц≥, що об'Їднують виборц≥в за загальним м≥сцем голосуванн¤.

“рет¤ стад≥¤ - утворенн¤ виборчих орган≥в, на ¤к≥ закон покладаЇ кер≥вництво вс≥м виборчим процесом. «алежно в≥д крањни ц≥ органи мають р≥зн≥ назви (ком≥с≥њ, бюро, презид≥њ). —еред них розр≥зн¤ють: 1) територ≥альн≥, включаючи ÷ентральн≥ виборч≥ ком≥с≥њ; 2) окружн≥ - ком≥с≥њ, що д≥ють у виборчих округах; 3) д≥льничн≥ ком≥с≥њ, що д≥ють у виборчих д≥льниц¤х.

„етверта стад≥¤ вибор≥в - це складанн¤ списк≥в виборц≥в.

¬становити до процедури голосуванн¤ на виборах коло ос≥б, що мають право голосу.

ќдн≥Їю ≥з найважлив≥ших стад≥й виборчого процесу Ї стад≥¤ висуванн¤ ≥ реЇстрац≥њ кандидат≥в на виборч≥ посади. —в≥това практика висуненн¤ кандидат≥в визначаЇ к≥лька способ≥в висуненн¤ кандидат≥в:

самовисуненн¤;

висуванн¤ групами виборц≥в;

висуванн¤ пол≥тичними парт≥¤ми та ≥ншими громадськими об'Їднанн¤ми.

Ўоста стад≥¤ виборчого процесу передбачаЇ проведенн¤ передвиборчоњ аг≥тац≥њ.

Ќайголовн≥ша, сьома стад≥¤ виборчого процесу - стад≥¤ голосуванн¤, саме з нею пов'¤заний кульм≥нац≥йний акт волеви¤вленн¤.

«а «аконом голосуванн¤ провадитьс¤ в день вибор≥в або в день повторного голосуванн¤ на виборах. «аконом скасована процедура дострокового голосуванн¤ на виборах народних депутат≥в ”крањни та на м≥сцевих виборах.

¬осьма стад≥¤ вибор≥в включаЇ п≥драхунок голос≥в ≥ визначенн¤ результат≥в вибор≥в, а також п≥дбиванн¤ п≥дсумк≥в вибор≥в. «акон встановлюЇ терм≥н тривалост≥ ц≥Їњ стад≥њ, пор¤док п≥драхунку голос≥в, перел≥к виборчоњ документац≥њ з цих питань.  ≥нцев≥ загальн≥ результати вибор≥в встановлюютьс¤ ÷ентральною або територ≥альними виборчими ком≥с≥¤ми ≥ публ≥куютьс¤ в оф≥ц≥йн≥й прес≥.Ќа головнуHosted by uCoz