ѕор¤док реал≥зац≥њ конституц≥йно-правових нормЌорми конституц≥йного права, ¤к ≥ вс¤ галузь права, виконують ≥нтеграц≥йн≥ функц≥њ в правов≥й систем≥ крањни: вони з'Їднують њњ в одне ц≥л≥сне утворенн¤, визначають найсуттЇв≥ш≥ њњ структурн≥ та функц≥ональн≥ характеристики, напр¤ми вдосконаленн¤ й розвитку.

ќсоблива юридична природа, зм≥ст, найвища юридична сила, найб≥льша стаб≥льн≥сть у пор≥вн¤нн≥ з ≥ншими галуз¤ми права, п≥двищений р≥вень охорони з боку держави, установчий характер конституц≥йно-правових норм, пр¤мий характер њх д≥њ, особливий механ≥зм реал≥зац≥њ та специф≥ка њх структури - так≥ найважлив≥ш≥ ознаки конституц≥йно-правових норм.

Ќормам конституц≥йного права властивий пол≥тичний характер, оск≥льки основним предметом ц≥Їњ галуз≥ права Ї державно-пол≥тичн≥ в≥дносини влади, тобто пол≥тичн≥ в≥дносини, що виникають ≥ зд≥йснюютьс¤ в сфер≥ функц≥онуванн¤ держави.

ѕол≥тичн≥ норми включають надзвичайно широке коло соц≥альних норм, ¤к≥ д≥ють у сфер≥ зд≥йсненн¤ пол≥тичноњ д≥¤льност≥, серцевиною ¤коњ Ї боротьба за владу, утриманн¤ влади ≥ використанн¤, зд≥йсненн¤ њњ в ≥нтересах певних суб'Їкт≥в.

ќднак лише в≥дносно незначна частина таких норм опосередковуЇтьс¤ правом ≥ стаЇ, таким чином, правовими нормами. ѕол≥тична спр¤мован≥сть таких норм очевидна. ¬они приймаютьс¤ з приводу пол≥тики, але не Ї њњ формальним виразом, не Ї типовими пол≥тичними нормами, ¤к≥ ≥снують поза конституц≥йним правом.

—еред конституц≥йно-правових норм значну питому вагу займають нетипов≥ нормативн≥ положенн¤, в ¤ких безпосередньо не визначаютьс¤ права ≥ обов'¤зки суб'Їкт≥в. ѓх завданн¤ в ≥ншому: вони Ї зв'¤зуючою ланкою м≥ж нормами р≥зних галузей права, ≥нтегруючим фактором, що забезпечуЇ Їдн≥сть ≥ стаб≥льн≥сть правовоњ системи. ÷е нормативн≥ приписи, що визначають загальн≥ принципи конституц≥йного права, установч≥ норми, гарантуюч≥ норми, юридичн≥ конструкц≥њ, норми-деф≥н≥ц≥њ, презумпц≥њ тощо.
На головну


Hosted by uCoz