ѕон¤тт¤ ≥ види джерел конституц≥йного праваƒжерело права - це форма (спос≥б) ≥снуванн¤ правових норм, ¤ка перетворюЇ право (¤к волю) в об'Їктивовану реальн≥сть.

ƒжерел права. ÷е акти-документи, традиц≥њ, правов≥ (в тому числ≥ й конституц≥йн≥) звичањ, правов≥ прецеденти. ” б≥льшост≥ випадк≥в вони складають систему джерел права (в≥дпов≥дно - систему джерел галуз≥ права). ¬се це повною м≥рою стосуЇтьс¤ й конституц≥йного права, ¤ке також маЇ в≥дпов≥дну систему джерел.

ƒжерела конституц≥йного права закр≥плюють найважлив≥шу сферу пол≥тико-правових в≥дносин, ¤к≥ виникають у процес≥ зд≥йсненн¤ народовладд¤. ÷е обумовлюЇ багатство зм≥сту таких джерел, оск≥льки народовладд¤ - надзвичайно складний комплекс економ≥чних, пол≥тичних, соц≥альних, соц≥ально-психолог≥чних та ≥нших в≥дносин. “ак≥ в≥дносини виникають при безпосередн≥й реал≥зац≥њ нац≥онального, державного та народного суверен≥тету народу. ¬ таких джерелах вт≥люютьс¤ основи конституц≥йного ладу, взаЇмов≥дносини особи й держави, нац≥онального ≥ адм≥н≥стративно-територ≥ального буд≥вництва, побудови орган≥в державноњ влади. ќдна з особливостей джерел конституц≥йного права пол¤гаЇ в тому, що значна њх частина маЇ пол≥тичний характер. ≤ це ц≥лком природно, оск≥льки конституц≥йне право - найб≥льш "пол≥тизована" галузь нац≥ональноњ системи права.

ƒжерела конституц≥йного права Ї результатом правотворчост≥ державних орган≥в та безпосереднього творенн¤ права самим народом. ѕричому така правотворч≥сть маЇ особливий характер, оск≥льки вона закр≥плюЇ найб≥льш важлив≥ в≥дносини - в≥дносини влади.

ƒжерела конституц≥йного права мають комплексний характер, оск≥льки об'Їднують ≥ матер≥альн≥, ≥ процесуальн≥ норми.

≤ нарешт≥, варто мати на уваз≥, що б≥льш≥сть джерел конституц≥йного права виход¤ть за меж≥ права: можна говорити про економ≥чн≥ джерела (наприклад, в≥дносини власност≥), пол≥тичн≥ (програми ≥ платформи д≥¤льност≥ пол≥тичних парт≥й, ≥нш≥ документи пол≥тичного характеру), соц≥альн≥ (соц≥альна д≥¤льн≥сть клас≥в, соц≥альних груп, громадських об'Їднань), соц≥ально-психолог≥чн≥ (р≥зноман≥тн≥ психолог≥чн≥ установки, мораль).

” своњй сукупност≥ джерела конституц≥йного права утворюють надзвичайно складну ¤к за структурою, так ≥ за зм≥стом динам≥чну систему, елементами ¤коњ Ї акти, що м≥ст¤ть конституц≥йно-правов≥ норми. ћножинн≥сть конституц≥йних в≥дносин та р≥зноман≥тн≥сть њх об'Їкт≥в обумовлюють р≥зн≥ види правових припис≥в, а в≥дтак - р≥зноман≥тн≥сть вид≥в джерел конституц≥йного права.
На головну


Hosted by uCoz