ѕон¤тт¤ ≥ значенн¤ адм≥н≥стративно-територ≥ального под≥лу держави¬≥дпов≥дно до  онституц≥њ (ст. 2), ”крањна Ї ун≥тарною державою. ÷е означаЇ, що територ≥¤ ”крањни у межах ≥снуючих кордон≥в Ї ц≥л≥сною ≥ недоторканою, що складов≥ частини ц≥Їњ територ≥њ перебувають в нерозривному взаЇмному зв'¤зку, в≥дзначаютьс¤ внутр≥шньою Їдн≥стю ≥ не мають ознак державност≥, ¤к це властиво складовим частинам, скаж≥мо, федеративноњ держави.

“еритор≥альний устр≥й ”крањни, в≥дпов≥дно до  онституц≥њ (ст. 132), ірунтуЇтьс¤ на засадах ц≥л≥сност≥ та Їдност≥ державноњ територ≥њ, поЇднанн¤ централ≥зац≥њ ≥ децентрал≥зац≥њ у зд≥йсненн≥ державноњ влади, збалансованост≥ соц≥ально-економ≥чного розвитку рег≥он≥в, ≥з врахуванн¤м њхн≥х ≥сторичних, економ≥чних, еколог≥чних, географ≥чних ≥ демограф≥чних особливостей, етн≥чних та культурних традиц≥й.

ўодо адм≥н≥стративно-територ≥ального устрою ”крањни, то це - зумовлена соц≥альними, економ≥чними, соц≥ально-етн≥чними, ≥сторичними, географ≥чними, культурними, пол≥тичними та ≥ншими чинниками внутр≥шн¤ територ≥альна орган≥зац≥¤ держави з под≥лом њњ на складов≥ частини - адм≥н≥стративно-територ≥альн≥ одиниц≥.

јдм≥н≥стративно-територ≥альна одиниц¤ - це частина Їдиноњ територ≥њ ”крањни, що Ї просторовою основою дл¤ орган≥зац≥њ та д≥¤льност≥ м≥сцевих орган≥в державноњ влади й орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤.

¬≥дпов≥дно до  онституц≥њ ”крањни (ст. 133), адм≥н≥стративно-територ≥альний под≥л ”крањни становить ц≥л≥сну систему адм≥н≥стративно-територ≥альних одиниць, ¤ка складаЇтьс¤ з јвтономноњ –еспубл≥ки  рим (дал≥ - ј– ), областей, район≥в, м≥ст, район≥в у м≥стах, селищ ≥ с≥л.Ќа головнуHosted by uCoz