ћ≥сцев≥ органи влади ≥ самоуправл≥нн¤ в систем≥ орган≥в держави, њх роль ≥ значенн¤¬иконавчу владу в област¤х ≥ районах, м≥стах  иЇв≥ та —евастопол≥ зд≥йснюють обласн≥ та районн≥,  ињвська та —евастопольська м≥сцев≥ державн≥ адм≥н≥страц≥њ (ст. 118  онституц≥њ ”крањни).

ћ≥сцев≥ державн≥ адм≥н≥страц≥њ - це державн≥ органи виконавчоњ влади в област¤х, районах, в районах јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, а також в м≥стах  иЇв≥ та —евастопол≥, ¤к≥ над≥лен≥ правом представл¤ти ≥нтереси держави ≥ приймати в≥д њњ ≥мен≥ розпор¤дженн¤, що д≥ють на територ≥њ в≥дпов≥дноњ адм≥н≥стративно-територ≥альноњ одиниц≥. ¬они д≥ють за принципом субординац≥њ, в≥дпов≥дальност≥ перед ѕрезидентом ”крањни,  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, п≥дзв≥тност≥ та п≥дконтрольност≥ органам виконавчоњ влади вищого р≥вн¤, а також районним ≥ обласним радам у межах, передбачених законами "ѕро м≥сцев≥ державн≥ адм≥н≥страц≥њ" ≥ "ѕро м≥сцеве самовр¤дуванн¤ в ”крањн≥".

ћ≥сцева державна адм≥н≥страц≥¤ Ї м≥сцевим органом в систем≥ орган≥в виконавчоњ влади на територ≥њ в≥дпов≥дноњ адм≥н≥стративно-територ≥альноњ одиниц≥. ¬она виконуЇ повноваженн¤ державноњ влади та делегован≥ њй в≥дпов≥дними радами виконавч≥ функц≥њ через створюван≥ управл≥нн¤, в≥дд≥ли та ≥нш≥ структурн≥ п≥дрозд≥ли та д≥Ї п≥д кер≥вництвом голови м≥сцевоњ державноњ адм≥н≥страц≥њ.

—аме м≥сцев≥ державн≥ адм≥н≥страц≥њ реал≥зують принцип поЇднанн¤ централ≥зац≥њ ≥ децентрал≥зац≥њ у зд≥йсненн≥ державноњ влади, покладений в основу побудови територ≥ального устрою ”крањни (ст. 132  онституц≥њ ”крањни).

ќтже, можна зробити висновок, що управл≥нн¤ м≥сцевими справами зд≥йснюЇтьс¤ через органи державноњ адм≥н≥страц≥њ на м≥сц¤х, ¤к≥ виступають у ¤кост≥ перифер≥йноњ ланки виконавчого апарату, призначаютьс¤ з центру та формуютьс¤ за участю представницьких орган≥в, що обираютьс¤ населенн¤м в≥дпов≥дних адм≥н≥стративно-територ≥альних одиниць. “акий п≥дх≥д у повн≥й м≥р≥ в≥дпов≥даЇ зм≥сту управл≥нн¤ м≥сцевими справами, ¤кого додержуЇтьс¤ б≥льш≥сть крањн сучасного св≥ту.

ѕ≥д м≥сцевим управл≥нн¤м, звичайно, розум≥ють органи, ¤к≥ призначаютьс¤ з центру ≥ представл¤ють на м≥сц¤х державну адм≥н≥страц≥ю, а п≥д м≥сцевим самовр¤дуванн¤м - м≥сцев≥ представницьк≥ органи.

”¤вл¤Їтьс¤ правильним не протиставл¤ти м≥сцеве самовр¤дуванн¤ м≥сцевому управл≥нню, а розгл¤дати њх у контекст≥ в≥дношенн¤ частина - ц≥ле. ћ≥сцеве управл≥нн¤ - складний ≥ гнучкий механ≥зм. ¬≥н може включати в себе ¤к державну адм≥н≥страц≥ю на м≥сц¤х, так ≥ м≥сцев≥ представницьк≥ органи - ради (органи самовр¤дуванн¤).Ќа головнуHosted by uCoz