США в 1877-1914 рокахМета: з'ясувати особливості економічного розвитку США, розкрити суть "справедливого курсу" Рузвельта й "нової демократії" В.Вільсона, провести їх порівняння; визначити основні напрямки зовнішньої політики США; формувати вміння учнів оцінювати окремі історичні процеси та явища, проводити зіставлення матеріалу, що вивчається, робити висновки.

Обладнання: підручник, політична карта світу, атлас.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку.

І. Організаційний момент.

ІІ. Мотиваційний момент.

Після успішного завершення Громадянської війни, відміни рабства і ліквідації рабовласницьких латифундій США одержали можливість безперешкодного розвитку на всій величезній території країни, використовуючи природні, матеріальні, фінансові та людські ресурси.

Це стало поштовхом до бурхливого економічного піднесення США наприкінці ХІХ-го поч. ХХ ст, виходу країни на позиції лідера.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Проблемне завдання:

США наприкінці ХІХ ст. досягли світової першості. Які фактори вплинули на це?

1. Економічний розвиток США.

"Мозковий штурм"

Завдання: причини швидких темпів розвитку економіки США наприкінці ХІХ-го поч. ХХ ст.

На дошці учні записують свої ідеї, пояснюють їх. В результаті обговорення записують у зошиті:

громадянська війна і ліквідація рабовласництва

реконструкція Півдня

ліквідація рабовласницьких латифундій

природні умови

широкий внутрішній ринок

освоєння Заходу

будівництво залізниць

європейський капітал

іммігранти з Європи

"Робота в групах"

Завдання: які наслідки мали швидкі темпи економічного розвитку США

а) для самої країни

б) для світу.

2. Антимонопольне законодавство. Закон Шермана.

Одним із наслідків швидких темпів економічного розвитку США стало зосередження великих багатств в руках землевласників, промисловців, банкірів. Наприкінці ХІХ ст. в США нараховувалося 4 тис. мільйонерів. З'явилися династії мільйонерів. Вони стали організаторами трестів, які встановлювали своє панування в різних галузях промисловості.

Завдання: Визначте, які негативні наслідки мало створення трестів для США?

Бесіда.

Розповідь про антимонопольне законодавство і його значення.

3. Політичний розвиток США.

Робота в групах.

Завдання.

Самостійно опрацювати матеріал підручника та документ в кінці параграфа:

а) охарактеризувати політику Т.Рузвельта і В.Вілсона;

б) порівняти діяльність демократів та республіканців щодо внутрішньої політики.

4. Зовнішня політика.

Бесіда.

- Яких принципів дотримувалися США у зовнішньополітичній діяльності?

- Що вам відомо про "доктрину Монро".

- Спрогнозуйте, якими будуть основні напрямки зовнішньої політики США в нових умовах?

Розповідь учителя про зовнішню політику США.

Робота над поняттями: Панамериканізм, "політика відчинених дверей".

Робота з документом.

Із послання Т.Рузвельта

американському прогресу (6 грудня 1940р.)

…Будь-яка країна, народ якої веде себе добре, може розраховувати на нашу чистосердечну дружбу. Якщо нація демонструє, що вона знає, як діяти з розумним умінням в соціальних і політичних питаннях якщо вона дотримується порядку і виконує свої зобов'язання, то не варто боятися втручання з боку Сполучених Штатів. Безперервні незаконні дії чи прояви безсилля, що ведуть до загального послаблення у цивілізованого суспільства, чи то в Америці чи де б то не було, в кінці кінців вимагає втручання з боку якої-небудь цивілізованої нації. В західній півкулі дотримання Сполученими Штатами "доктрини Монро" може змусити їх, можливо, і проти своєї волі, в надзвичайних випадках таких порушень законності чи проявів безсилля, до виконання зобов'язань міжнародної поліцейської держави…

- Прокоментувати цей документ.

- Наведіть конкретні приклади того, як США втручались у справи інших держав на рубежі ХІХ - ХХ ст.

- Чи відійшли США від такої політики у наш час? Наведіть конкретні приклади.

IV. Закріплення нових знань учнів.

Підводячи підсумки, учні остаточно вирішують проблемне завдання, визначаючи фактори, що привели США до світового лідерства.

V. Домашнє завдання.

1. Опрацювати конспект і текст підручника.

2. Використовуючи матеріал підручника та матеріал ЗМІ, провести невелике порівняння дослідження США на рубежі ХІХ-ХХ ст. та ХХ-ХХІ ст. за такими критеріями:

а) роль у світі, б) економічний розвиток, в) політичний розвиток і зовнішня політика.На головну

Hosted by uCoz