Російська імперія наприкінці XIX - на початку XX століття (Семінар)Мета: розширити знання учнів з даної теми; закріпити знання і уміння, одержані на попередньому уроці; залучити учнів до самостійної роботи з даної теми, пошуку додаткових джерел інформації; формувати критичне мислення на уроках історії.

Тип уроку: урок - семінарське заняття.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Мотиваційний аспект.

Учні мають можливість більш глибокого ознайомлення як з темою в цілому, так і з окремими її питаннями.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Особливості економічного розвитку країни наприкінці XIX - на початку XX ст.

а) реформи С.Вітте;

б) розвиток промисловості;

в) особливості сільськогосподарського розвитку;

г) роль іноземного капітулу.

2. Особливості політичного устрою.

3. Суспільні рухи.

а) народництво;

б) соціал-демократія;

в) більшовики.

4. Революція 1905-1907 рр. у Росії

а) причини революції;

б) основні події революції;

в) причини поразки і наслідки.

5. Реформи П.Столипіна

а) мета і суть аграрної реформи;

б) оцінка діяльності П.Столипіна та проведених ним реформ.

IV. Закріплення знань.

Учні одержують запитання, завдання і виконують їх.

Запитання і завдання.

1. Закінчіть речення

Процес створення великого машинного виробництва і перехід на цій основі від аграрного до індустріального суспільства називається…

2. Економічні реформи в Росії наприкінці XIX ст. пов'язані з іменем

а) С.Вітте;

б) П.Столипіна;

в) В.Леніна.

3. Кому належать ці слова

а) "Великі завдання потребують великих жертв"

б)"Революціонер - людина приречена. Вона не має ні своїх інтересів, ні почуттів, ні грошей, ні вподобань, ні навіть імені. Усе в нього поглинуте…єдиною пристрастю - революцію".

в) "Щоб утримати революцію, нам потрібна маленька переможна війна".

4. В 1874-1875 рр. "ходіння в народ" здійснювали

а) соціал-демократи;

б) народники;

в) більшовики.

5. Дайте відповідь на запитання.

Організація "Народна воля" обстоювала шлях терористичної боротьби - так чи ні?

6.В 1881р. був убитий цар

а) Олександр І;

б) Олександр ІІ;

в)Олександр ІІІ.

7. Група "Визволення праці" була організацією

а) марксистів;

б) народників;

в) есерів.

8. Лідером більшовиків був

а) Ю. Мартов;

б) Г. Плеханов;

в) В. Ленін.

9. Коли почалася перша революція в Росії?

10. Маніфест 17 жовтня 1905 року був підписаний

а) членами Державної Думи;

б) царем Миколою ІІ

в) В.Леніним.

V. Підсумки уроку.

VI. Домашнє завдання.

1. Повторити матеріал даної теми.На головну

Hosted by uCoz