Японія у другій половині ХІХ - на початку ХХ століттяМета: з'ясувати особливості розвитку Японії в період Епохи Мейдзі, розкрити суть реформ 70-80х рр. ХІХ ст., визначити їх наслідки, пояснити особливості суспільно-політичного життя країни, з'ясувати причини агресивної зовнішньої політики Японії, формувати вміння учнів аналізувати суть історичних процесів, виділяти їх особливості та закономірності.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку.

І. Організуючий момент.

ІІ. Мотиваційний момент.

Вивчення даної теми дає можливість зрозуміти учням особливості економічного та політичного розвитку Японії, простежити етапи перетворення Японії на одну з провідних країн світу.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Проблемне питання.

Чому Японія не перетворилася на колонію більш розвинених країн світу?

1. Японське суспільство в середині ХІХ ст.

Самостійна робота з підручником і заповнення таблиці "Особливості японського суспільства в середині ХІХ ст.

Особливості японського суспільства в середині ХІХ ст.

Політична галузь

відсутність єдиного освяченого релігійно, центру державної влади

Економіка

острівне положення сприяло розвитку торгівлі й мореплавства, активним відносинам з їхніми народами, запозичили усього корисного. Стабільність природних ресурсів.

Соціальна галузь

японцям притаманна общинність, схильність до об'єднання

культура

Вплив конфуціанства. Освіченість верхівки суспільства

Релігія

Національна релігія японців - синтоїзм - проповідувала ідею винятковості японців, їхньої вищості над їншими народами.

Учні розробляють висновок: перша причина того, що Японія не стала колонією, - особливості японського суспільства, що визначатиме її географічним положенням ментальністю, релігійним впливом та відсутністю єдиного центру влади.

2. Епоха Мейдзі.

Розповідь учителя про ліквідацію сьогунату, перехід влади до рук імператорського уряду та про період царювання імператора Муцухіто.

Робота над поняттями: Сьогун, Епоха Мейдзі.

Завдання: прослухайте розповідь про реформи Мейозі і дайте відповіді на запитання: а) в чиїх інтересах діяла нова влада? б) які наслідки мали реформи для країни загалом і для різних верств населення зокрема?

Прослухавши розповідь вчителя, учні дають відповідь на запитання і роблять висновок: друга причина того, що Японія не перетворилася на колоніальне володіння більш розвинених країн - це реформи Мейдзі, результатом яких стали швидкі темпи економічного розвитку країни.

3. Особливості економічного розвитку Японії.

Завдання: Самостійно опрацювати матеріал підручника записати у зошиті у вигляді пунктів плану, якими були особливості економічного розвитку Японії на рубежі ХІХ-ХХ ст.

Учні зачитують план і коригують відповіді один одного.

4. Державний лад Японії.

Конституція 1889р.

Розповідь учителя

а) Створення політичних партій у Японії

б) Конституція 1889 р., повноваження імператора та органів влади Японії.

Учні роблять висновок: сильна влада імператора, закріплена конституцією 1889р., була запорукою того, що Японія не перетворилася на колонію більш розвинених країн світу.

5. Зовнішня політика.

Завдання. Опираючись на знання, одержані вами на уроці, спробуйте визначити причини агресивної зовнішньої політики Японії наприк. ХІХ - на поч. ХХ ст.

Робота у групах. Використовуючи матеріал підручника та знання, одержані на уроках, визначте інтереси Японії.

І гр. - в Азії.

ІІ гр. - в Тихому океані.

ІІІ гр. - в Європі.

IV. Закріплення нових знань учнів.

Відбувається у формі обговорення проблемного завдання.

V. Домашнє завдання.

1. Опрацювати матеріал підручника.

2. Розглянути запитання і завдання після параграфа.На головну

Hosted by uCoz