Французька революція кінця XVIII століття (9 клас)МЕТА : - повторити та узагальнити матеріал теми; осмислити, якою

подією для світового розвитку стала ця революція;

вияснити її історичне значення;

розвивати вміння працювати з документами, робити

висновки, встановлювати причинно- наслідкові зв"язки,

відстоювати свою точку зору, вести дискусію;

на подіях французької революції виховувати в учнів

позитивні риси характеру: почуття патріотизму, відданості своїй справі, наполегливості.

ОБЛАДНАННЯ: карта, роздатковий матеріал.

ПЛАН УРОКУ

Причини революції

Хід революції

Значення революції

ХІД УРОКУ

Актуалізація теми

З"ясування причин революції / робота в групах /

Учні працюють з документами, отримуючи завдання по рядах.

1 РЯД працює з документом- описом Франції англійським мандрівником Юнгом:

"Ми зустріли безліч злидарів... У всіх селян немає ні панчіх, ні черевиків. Ці злидні підривають украй народний добробут, тому що важливіше широке споживання серед бідноти, ніж серед багатіїв".

Потім дають відповідь на ЗАПИТАННЯ:

Як ви розумієте цей уривок?

Чому так важливо, щоб товари купувала саме біднота?

Учні зазначають, що на селі існували феодальні порядки / недосконалі знаряддя праці, велика кількість податків і поборів, перехід до грошових податків, існування великих землеволодінь, вузький внутрішній ринок /, ці феодальні пережитки гальмували розвиток країни.

2 РЯД працює над висловлюваннями французьких монархів:

"Держава- це я" - Людовіка XIV;

"Тільки в одній моїй особі перебуває королівська влада" - Людовіка XV;

"Це законно, бо я цього хочу" - Людовіка XVI

Потім учні дають відповідь на ЗАПИТАННЯ:

Прокоментуйте ці висловлювання.

Як ці вислови характеризують політичний устрій Франції?

Учні зазначають, що у Франції утвердилася абсолютна монархія, влада короля не обмежувалася / мав право запроваджувати податки, видавати і скасовувати закони, оголошувати війну і укладати мир, вирішувати адміністративні і судові справи, влада короля від Бога, його воля- закон для підданих /.

3 РЯД аналізує уривок з творів Шарля Монтеск"є про принцип розподілу влади:

" Якщо влада законодавча і виконавча поєднуються в одній особі або в одному закладі, то свободи не буде, оскільки можна остерігатися, що цей монарх або сенат створюватимуть тиранічні закони для того, щоб так само тиранічно застосовувати їх. Не буде свободи і в тому разі, якщо судова влада не відокремлена від влади законодавчої і виконавчої. Якщо вона поєднана з законодавчою владою, то життя і свобода громадян опиняться під владою сваволі, бо суддя буде законодавцем. Якщо судова влада поєднана з виконавчою, то суддя дістане можливість стати гнобителем".

Потім діти дають відповідь на ЗАПИТАННЯ:

У чому полягає суть ідеї Монтеск"є про розподіл гілок влади?

Чи можна застосувати цей принцип в умовах абсолютної монархії?

Учні зазначають, що неможливо, бо за абсолютної монархії король уособлював в собі і законодавчу і виконавчу і судову владу.

Далі застосовується прийом "мозкова атака". Учитель просить назвати причини революції. Всі прпозиції учнів записуються на дошці. Далі діти роблять висновок, формулюють причини одним реченням:

Революція повинна була знищити феодальні пережитки в економіці та державному устрої.

3. ХІД РЕВОЛЮЦІЇ з"ясовується шляхом застосування методу "відкритий мікрофон". Учням пропонується ЗАПИТАННЯ: Яка подія революції вас найбільше вразила і чому?

Діти відповідають, передаючи один одному мікрофон. Потім учитель дякує і звертає увагу на те, що учні дійсно пригадали найбільш яскраві події, які і зараз не залишають нас байдужими.

Далі учням пропонується виконати таке ЗАВДАННЯ: Дізнавшись про взяття Бастилії Людовік вигукнув: "Це ж бунт!" - "Ні, сір, це революція", - відповів один із придворних. Чому ці події були названі революцією? Чим революція відрізняється від бунту?

3. ЗНАЧЕННЯ РЕВОЛЮЦІЇ також з"ясовується методом "мозкова атака". Учні висловлюють пропозиції, формують твердження, а учитель записує їх на дошку поряд із причинами революції. Учні мають можливість проаналізувати, чи всі завдання революції були виконані.

ЗНАЧЕННЯ РЕВОЛЮЦІЇ:

знищила старі феодальні порядки, ліквідувала феодально- кріпосницькі пережитки на селі, селяни отримували землю за викуп протягом 10 років;

скасувала поділ населення на стани, запроваджена нова податкова система /в залежності від прибутків/;

перемогу здобула буржуазія, привілеї дворянства і духовенства були скасовані;

був відкритий шлях для розвитку капіталістичних відносин;

була ліквідована абсолютна монархія, революція породила новий державний устрій- республіку, в ході революції діяли парламенти- Установчі збори, Законодавчі збори, Національний Конвент;

були закладені основи формування правової держави і громадянського суспільства, проголошені демократичні права та свободи;

революція мала вплив на розгортання революційного руху в інших країнах.

Але революція мала і деякі негативні моменти /влада перейшла до певної групи осіб, народ був позбавлений виборчого права; основна маса селян так і залишилася малоземельною; революція породила такі форми боротьби, як революційна диктатура і революційний терор, які брали на озброєння багато революціонерів/.

В кінці уроку учням пропонується дискусійне ПИТАННЯ:

"Якби не було Наполеона, то його роль виконав би хтось інший"

/Ф. Енгельс/

У дітей з"являються дві протилежні точки зору: так і ні. Клас поділяється на дві групи, одна група доводить свою правоту, друга- свою.

Одночасно з"ясовуються питання:

Про яку роль іде мова?

Чиможна назвати Наполеона диктатором?

Яка роль диктаторів в історії людства?

Далі учитель робить висновок, що все ж таки, якби не було Наполеона, то його роль виконала б інша людина, бо за тих історичних умов Франції потрібна була сильна влада.

4. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: повторити тему, виконати творче завдання:"Описати будь-яку подію революції, уявивши себе її учасником".На головну

Hosted by uCoz