Англія в 1870 - 1914 рокахМета: З'ясувати особливості соціально-економічного розвитку Англії та причини втрати нею промислової та торгівельної першості; розглянути особливості робітничого руху в Англії; розкрити суть колоніальної політики; формувати в учнів уміння порівнювати явища соціально-економічного життя країни в різні періоди історії .

Обладнання: Підручник, атлас, політична карта світу.

Тип уроку: Урок засвоєння нових знань.

Основні поняття: Фритредерство, протекціонізм, ліберальна партія, консервативна партія, гомруль, Лейбористська партія, тред-юніони, буржуазний реформізм.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Бесіда на повторення

Як називали Англію у світі у 50 - 60-х рр. XIX ст. і чому?

Англія була республікою чи монархією?

Чому Англію називали колоніальною імперією?

ІІІ. Мотивація навчання школярів і повідомлення теми, мети і завдань уроку.

Економічний розвиток. Втрата промислової та торгівельної першості.

Політичний розвиток Великобританії.

Особливості робітничого руху в Англії.

Зовнішня політика.

Підготовка до війни.

IV. Сприймання та осмислення учнями нового матеріалу.

1.Економічний розвиток. Втрата промислової та торгівельної першості.

Проблемне завдання. Чому наприкінці XIX ст. Англія втрачає промислову та торгівельну першість.

Розповідь учителя з елементами бесіди.

Наприкінці XIX ст. Англія почала втрачати свою монополію на світовому ринку і промислово-торгівельну першість. Більш молоді країни - США, Німеччина - почали тіснити Англію.

Причини:

Швидкими темпами розвивалися "молоді" країни - США, Німеччина, - які намагалися потіснити Англію на світовому ринку. Більш дешеві німецькі та американські товари стали витісняти англійські товари навіть у самій Англії та її колоніях.

Зберігаючи могутність, хоч уже й не провідні позиції в старих, традиційних галузях виробництва (вугільній, металургійній), Англія безнадійно відставала в нових, прогресивних галузях промисловості (електротехнічна, машинобудівна, хімічна тощо ).

Технічна відсталість устаткування, особливо в текстильній та вугільній промисловості, оскільки вони були оснащені ще в роки промислового перевороту. США та Німеччина використовували для оснащення своїх підприємств найновіші досягнення науки і техніки, а, отже, виробляли більше продукції, вона була більш якісна і дешева. Англійська буржуазія не хотіла вкладати кошти в оновлення старого обладнання на фабриках і заводах.

Сільське господарство не забезпечувало потреб країни у продовольстві, тому сировина і продукти ввозилися з-за кордону.

Вільні кошти власники вкладали не у розширення і модернізацію виробництва, а у заморську торгівлю та фінансові операції.

Учні вирішують проблемне завдання.

Завдання.

Проте Англія залишалася однією з наймогутніших і найбагатших країн світу. Вона посідала перше місце у світі в торгівлі та вивозі капіталу. Англійський фунт стерлінгів був основною світовою валютою, Лондон - головним торговельним та фінансовим центром світу. Поясніть, чому?

Учні в процесі обговорення роблять висновки:

величезні колоніальні володіння забезпечували дешевою сировиною, гарантованим ринком збуту деяких видів продукції;

вивіз капіталів;

могутній флот;

міцні позиції на міжнародній арені;

створення монополій.

2.Політичний розвиток Англії у другій половині XIX - на початку XX ст.

Бесіда.

Назвіть особливості політичного устрою Англії.

Що означають ці поняття: торі, віги, тред-юніони, парламентська монархія?

Завдання.

Опрацювати матеріал підручника і конкретними фактами підтвердити висновок: "Реформи Д. Ллойд - Джорджа розширили соціальну базу ліберальної партії Великої Британії, знизили соціальне напруження в суспільстві, заклали основи сучасної системи "класового миру" в країні".

Як ви розумієте поняття "буржуазний реформізм", "класовий мир"?

Ірландське питання.

Розповідь учителя. Робота з настінною картою та атласом. Робота над поняттями: гомруль, протекторат.

Особливості робітничого руху в Англії.

Завдання.

Побудуйте логічний ланцюжок:

Втрата Великою Британією промислової першості

Погіршення становища англійських робітників

Завдання.

Спрогнозуйте, як буде розвиватися робітничий рух в Англії у новій ситуації за планом:

а) діяльність тред-юніонів

б) політичні товариства

в) політичні партії.

Вчитель підводить підсумки:

в Англії зростає страйковий рух ;

зростає чисельність членів профспілок;

з'являються нові профспілки (наприклад, які об'єднували малокваліфікованих робітників);

Фабіанське товариство поширювало ідеї поступового перетворення капіталістичного суспільства на соціалістичне;

з 1906 р. бере початок діяльність Британської лейбористської партії.

Зовнішня політика Англії.

Завдання.

Робота з документами (ст. 175 підручника).

Використовуючи ці документи, визначте стратегічні цілі зовнішньої політики Англії в цей період. На вашу думку, які з цих завдань Англії "під силу", а які - ні, і чому?

Розповідь учителя про розширення колоніальних володінь Англії доповнюється роботою з картою та у зошитах.

Територіальні надбання

1879 р. Встановлення протекторату над Афганістаном

1881 р. Бірма

1882 р. Єгипет

1877 р. Оранжева республіка і Трансвааль

1885 р. Протекторат над землями Південно-Західної Африки

1889 р. Родезія

1898 р. Захоплення Судану

1899-1902 Англо-бурська війна і остаточне завоювання республік півдня Африки

Завдання.

Основні принципи, за якими будувалася зовнішня політика Англії, були такими: "блискуча ізоляція", "європейська рівновага", згодом - "політика союзів". Три групи учнів - за кількістю принципів - з'ясовують:

а) Суть принципів зовнішньої політики Англії.

б) Чому Англії дотримувалася саме таких принципів?

в) Чому відбулася відмова від принципів "блискуча ізоляція" та "європейська рівновага" та перехід до "політики союзів"?

З вуст Д. Чемберлена прозвучали такі слова: "Мене не задовольняє політика ізоляції, вірність якій була предметом гордості Англії з часів Кримської війни. Тепер, з утворенням на континенті могутніх союзів, Англія повинна шукати собі друзів. Війна, звичайно, жахлива. Але війна без союзників немислима."

Бесіда.

Хто повинен був стати тими "друзями", яких збиралася шукати собі Англія?

Хто був "спільним ворогом" і чому?

Вчитель робить висновок і наголошує на створенні військово- політичного блоку Антанта.

V. Закріплення нових знань учнів.

Спробуйте намалювати "словесний портрет" Англії.

VI. Домашнє завдання.

Опрацювати матеріал підручника та запитання й завдання до нього.На головну

Hosted by uCoz