Узагальнення знань з теми "Метали"Мета: перевірити як учні засвоїли матеріа з теми розвивати уміння та навички у розв'язуванні розрахункових задач; проведення хімічного експерименту, дотримання правил техніки безпеки; розвивати навички у спілкуванні в малих групах; вдосконалення вміння дискутувати та аргументувати свою думку.

Реактиви та обладнання: залізний цв'ях, розчин H2SO4, розчин конц. H2SO4, інгібітор, металічний алюміній, розчин NaOH, пробірки, тримач, кристалізатор, сірники.

Тип уроку: урок застосування знань, навичок, умінь.

Хід заняття.

І. Організаційний момент.

ІІ. Узагальнення та систематизація знань.

Заняття проводиться методом "Акваріум". Учні об'єднані у три групи по п'ять осіб. Кожній групі роздаються завдання.

Одна група сідає в ценрт класу. Це необхідно для того, щоб відокремити діючу групу від слухачів певною відстанню.

Ця група отримує завдання для проведення групової дискусії сформувльоване приблизно таким чином:

Прочитати завдання вголос

Обговоріть його в групі

За 4-5 хвилин прийдіть до спільного рішення або підсумуйте дискусію.

Пока діюча група обдумує завдання, вчитель знайомить решту класу з завданнями і нагадує правила дискусії у малих групах.

Учні діючої групи вголос обговорюють можливі варіанти відповіді. Решта учнів слухають і не втручаються у хід обговорення.

По закінчення відведеного для дискусії часу, група повертається на свої місця, а перед класом вчитель ставить запитання.

Чи погоджуєтесь ви з думкою групи?

Чи була ця думка достапньо аргументованою, доведеною?

Який з аргументів ви вважаєте найбільш переконливим. Потім місце в "Акваріумі" займає друга, а потім третя групи.

Ш. Підведення підсумків заняття.

Група №1

І.Теоретичні завдання.

Характеризуючи елементи головної підгрупи I групи, учень сказав, що лужні метали мають такі загальні властивості:

а) низька температура плавлення;

б) невелика твердість;

в) свіжий розріз має сріблястий блиск;

г) лужні метали під час згорання утворюють оксиди.

У якому пункті він припустив помилки?

Алюміній, залишений на повітрі, вкривається оксидною плівкою, що перешкоджає дальшому його окислення. Який оксид утворюється при цьому:

а)основний; б) кислотний; в) амфотерний; г) несолетворний?

Яка сіль утвориться під час взаємодії 3 моль сульфатної кислоти з 2 молями алюміній гідроксиду : а) кисла; б) середня; в) основна; г) кристалогідрат;

ІІ. Експериментальне завдання.

Очистіть залізний цв'ях від іржі хімічним способом. Напишіть молекулярне та йонне рівняння реакції. Чому залізо покривають цинком або оловом. Що буває з виробами заліза у разі руйнування покриття?

Ш. Розрахункова задача

Унаслідок взаємодії розведеної сульфатної кислоти із залізом масою 20 г, масова частка домішок у якому становить4,8 %, виділився водень. Визначити об'єм водню, що виділився(н.у.).

Група №2

І. Теоретичні завдання

Якого забарвлення набуває полум'я, якщо додають солі калію: а)жовтого; б) фіолетового; в) карміново-червоного?

Через розчин натрій тетрагідроксоалюмінату пропустили надлишок вуглекислого газу. Складіть рівняння реакцій в молекулярній та йонних формах.

Які властивості алюмінію дають змогу широко використовувати його в електротехніці: а) металевий блиск; б) легкість; в) висока електропровідність; г) ковкість?

ІІ. Експериментальне завдання.

В наповнений наполовину водою кристалізатор, покладіть на дно кусочок очищеного кальцію. Закріпіть пробірку у тримач і спостерігайте явище.

Поясніть їх причину, та доведіть

Які речовини утворились. Підтвердіть

рівняння реакцій.

Ш. Розрахункова задача.

Назвіть двовалентний метал, коли відомо, що під час дії хлоридної кислоти на 6,5 г цього металу утворюється 2,8 л водню ( н.у.): а)Cr; б)W; в)Mg.

Група №3

І. Теоретичні завдання.

1.Проводиться електроліз водного розчину натрій гідроксиду. Чи буде змінюватися в міру проходження електричного струму:

Кількість натрій гідроксиду;

Концентрація розчину? Чому?

Назвіть процеси під час яких змінюється ступінь окиснення кальцію:

термічний розклад кальцій карбонату;

взаємодія кальцій оксид з водою;

горіння кальцію в кисні.

Напишіть рівняння хімічних реакцій.

Чому лужні метали зберігають у закритих посудинах в інертному середовищі?

ІІ. Експериментальне завдання.

Виходячи з алюмінію добути натрій тетрагідроксоалюмінат. Написати рівняння хімічних реакцій.

Ш. Розрахункова задача.

Мідна пластинка масою 10 г була поміщена в розчин аргентум нітрату, а через певний час промита, висушена й зважена. Її маса стала дорівнювати 11 г. Яка маса срібла виділилися з розчину?.На головну

Hosted by uCoz