Автобіографія (у гумористичному стилі)Мета уроку Закріпити вміння учнів складати один з видів ділових паперів, автобіографію, особливостями її складання і мовленнєвого оформлення в офіційно-діловому стилі, розвивати творчі вміння в художньому (гумористичному) стилі;

виховувати в учнів культуру ділового мовлення, розвивати творчість, почуття гумору; прищеплювати любов до слова, повагу до рідних, роду свого, а в цілому, і українського народу та його традицій.

Тип уроку Урок активного співробітництва: урок - засідання "кафедри мовлення та творчої групи".

Обладнання та ТЗН

Картки - пам'ятки "Автобіографія" (діловий стиль).

Картки-завдання "Типові мовні звороти".

Література з діловодства.

Автобіографії випускників(у гумористичному стилі).

"Родовід дерева" (схеми).

Візитки: секретар засідання, начальник відділу кадрів, бібліотекар, фотокореспондент, голова засідання.

Кольорова крейда.

Магнітофон. Пісня у виконанні Н.Яремчука "Родина" або С.Ротару "Одна родина".

Тлумачний словник.

Методи та прийоми Бесіда, спостереження за мовою, завдання - асоціація, індивідуальна робота, практична робота (написання автобіографій у гумористичному стилі), гра - розминка, втілення в образ (на прикладі "Моєї автобіографії" О.Вишні), активна участь у співробітництві творчої групи, зокрема бібліотекаря, начальника відділу кадрів, фотокореспондента, секретаря.

Міжпредметні зв'язки: література, діловодство, образотворче мистецтво, народознавство, музика, кінорежисура.

Література:

Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо.-К.:Либідь,1991.

Бибик С., Михно І., Пустовіт Л., Сюта Г. Універсальний довідник -практикум з ділових паперів.-К.,1999.

Вишня О. Моя автобіографія.

Волкотруб Г. Вивчення ділових паперів у школі. Правила складання і вправи.-К.:Редакції загальнопедагогічних газет,2003.

Волощак М. Неправильно-правильно. Довідник з українського слововживання: За матеріалами масової інформації.-К.,2000.

Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови. К.:Вища школа, 1978.

Тугаєнко-Сєрик С. Довідник службовця.- К.,2000.

Український правопис.- К.:Наукова думка,1996.

Шевчук С. Українське ділове мовлення.-К.:Вища школа, 1997.

Хід уроку

Актуалізація опорних знань учнів

1. Вступне слово вчителя.

Ділова сфера - одна з головних життєво необхідних галузей діяльності людства. Саме за допомогою ділових паперів, документів встановлюються офіційні, службові, ділові, партнерські контакти між закладами, підприємствами, установами, державами, а також налагоджуються приватні стосунки між людьми.

На попередніх уроках ми вивчали деякі документи, їх особливості, зокрема автобіографію.

Мета сьогоднішнього уроку - закріпити навички практичного написання автобіографії у діловому стилі та спробувати ці біографії написати у художньому стилі.

Сьогоднішній урок - це урок активного співробітництва, урок-засідання кафедри (дана група учнів) ділового мовлення та творчої групи (запрошені гості). Для цього нам потрібно обрати голову засідання та секретаря.

Голова - вчитель української мови і літератури.

Секретар - секретар школи (або хтось з вчителів).

2. Представлення гостей.

За окремими столами сидять бібліотекар, фотокореспондент, начальник відділу кадрів (він же класний керівник, наставник групи).

3. Початок засідання. Веде голова. Секретар протокольно записує хід уроку (для виголошення рішення).

4. Бесіда за запитаннями:

а) - Які є стилі мовлення?

Який відповідає біографії?

Де використовується такий документ як біографія?

б) за той час один учень біля дошки виконує завдання-асоціацію до слова "біографія".

Можливий варіант:

про когось <-- писати --> про щось

родина <-- батьки <-- біографія --> життя і творчість

в) пояснення асоціації.

5. Мовознавча робота.

Робота з тлумачним словником (учні знаходять пояснення слів автобіографія, біографія, біограф. (т.1,ст.15,109 Трьохтомного тлумачного словника).

Автобіографія - опис свого життя.

Біографія - опис чийого - небудь життя і діяльності; життєпис.

Біограф - автор чиєї - небудь біографії.

6. Автобіографія (в діловому стилі):

а) робота з пам'яткою "Реквізити автобіографії";

б) написання автобіографій (даються листки А-4);

в) двоє учнів виконують індивідуальне завдання "Типові мовні звороти";

г) здача автобіографій вчителеві;

д) гра - перевірка (вчитель зачитує автобіографії учнів, опускаючи прізвища, учні вгадують про кого йдеться мова, виправляють допущені помилки в мовленнєвому оформленні);

е) за той час один учень перевіряє картки-завдання (йому дається зразок правильної відповіді) "Типові мовні звороти", після чого зачитує тільки ті вирази (для економії часу), в яких допущено помилки.

7. Вчитель. Отже, для того, щоб правильно написати автобіографію, треба чітко знати її реквізити. І взагалі, щоб грамотно оформлювати ділову документацію, слід звертатись до відповідної літератури. А в цьому вам допоможе бібліотекар.

8. Виступ бібліотекаря. Ознайомлення з літературою.

Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.

Вправа(підбір синонімів до слова біографія - життєпис, життєвий шлях, автобіографія).

Пояснення виразу, словосполучення "Моя автобіографія".

Слово вчителя (зв'язок з літературою; напр., О.Вишня; М.Куліш (російською мовою).

Один учень зачитує уривок тексту з твору О.Вишні "Моя автобіографія" (як монолог - вистава) - "Втілення в образ".

Складання біографії в гумористичному стилі:

а) зачитання вчителем зразків попередніх випускників;

б)самостійна робота учнів (учні складають свою біографію у гумористичному стилі, оформлюють як письменники, карикатуристи, художники, кінорежисери…);

в) хвилинка-розминка ("рекламка", "мікро-вірші": якщо є хтось із запрошених гостей або з учнів, що вміють римувати, то впродовж уроку складають рядки на тему уроку, наприклад:

Я сиджу, сиджу, сиджу,

біографію пишу.

Невелика, скажу я,

Біографія моя.

г) складання окремими учнями родоводу

Ой складу я родовід:

в мене баба є і дід.

Намалюю "деревце",

ну й цікаве буде це!

6. Зачитання учнями своїх біографій як поетичний твір, прозовий, автора-карикатуриста, розповідь художника (в малюнках), кінострічка (з усними титрами учня).

7. Двоє учнів розповідають свою біографію.

Підсумки уроку

Учні роблять висновок, чого вони навчилися.

Зачитання витягу з протоколу.

Вручення "банку даних" наставнику групи (за протоколом це - "начальник відділу кадрів". В банк даних входить: 1) автобіографії учнів в діловому стилі та художньому; 2) витяг з протоколу; 3) ілюстрований матеріал).

Звучить пісня у виконанні Н.Яремчука "Родина" або С.Ротару "Одна родина".

Заключне слово голови засідання - вчителя української мови і літератури.

Додаток до уроку

Зразки автобіографій учнів (випускників попередніх років)

1.Не знаю, з чого мені почати:

Як тільки народилася на світ,

Почала сильно я кричати

І радість принесла усім.

Приходили до мене рідні,

Всі пальці на руках порозглядали,

Дивилися на мої карі очі,

Хвалили, веселились і сміялись.

Малина Л., випуск 2000р.

Зазвичай, у грудні, до чемних діток приходить Миколай зі своїми подарунками. Святий Миколай вирішив завітати і у мою хату з великим дарунком, звичайно, для моїх батьків. Так в передсвяткову ніч з 18 на 19 грудня він приніс мене...

Малина Л., випуск 2000р.

2. Народився я, Олег Васильович, як і всі нормальні люди в пологовому будинку, бо деяких геніїв находять в колодязях, капусті, наприклад, О.Вишню, нашого однокласника Місюрака І. Побачивши цей світ, я настільки був здивований, що півроку не говорив ні слова...

О.Войціховський, випуск 2000р.

3.Почалося все тоді, як мою матусю

Зустрів хлопець молодий і сказав: "Женюся!"

Одружилися вони й стали дожидатись,

Коли з'явлюсь я на світ, щоби утішатись.

Моя мама - молодець, любить мене щиро:

Дев'ять місяців носила і вночі, і в днину.

Поїхав із лікарні я додому. Ну й задоволені усі:

Вже охрестили незадовго, мала забаву вся рідня.

Уже й "з садочка виростаю", іду до школи перший раз,

Тут я штанята протираю і на теперішній я час.

Гуменюк А ., випуск 2000р.

4.Чи то літо, чи зима,

Точно Вам не скажу я.

Та тепла уже нема

Й наступають холода.

У такий осінній день

На городі, де є пень,

В квашеній капусті

Я знайшлась завита в хустці.

Мої батько й мати йшли

І дитя собі знайшли.

Миле, гарнеє дитятко,

Отаке смішне малятко.

Добре їла, довго спала

І така хороша стала,

Що пора іти до школи -

Нудьгувати вже ніколи.

Часу лишнього нема,

Бо англійська й танців - тьма!

Після шостих іменин

Вивчила "Буквар" сестрин.

Навчилась писати шпори,

Аж тоді пішла до школи.

Надоїла вже наука,

Захотілось, певно, бука.

Батько пояс не знімав,

Мабуть, терпцю добре мав.

Я й в балетній школі танцювала

Й скоро "прімою" я стала.

На сцені гарно виступала,

Аплодисменти всі збирала.

І коли життя прекрасне

Йшло гарненько, рівно, ясно,

Другу лялю забажали

І на мене не зважали.

Та сестричку все ж люблю

І цукерки їй даю.

Далі - серденько-ліцей,

Поступила ось у цей.

Після перших років трьох

Вже не бавилась в "матрьох".

І серйозною була,

І уроки вчила я.

Зараз пишу щось про себе

І немає слів у мене.

Зате знаю добре я:

Виросту красивая.

30.10.2003

Дебенко Христина.

Все почалося холодного осіннього дня. Ще зранку в повітрі літали перші сніжинки, а вже по полудні у моїх батьків з'явилось чудо... Як засвідчують фотографії, це була дівчинка...

Дебенко Х., випуск 2004р

Картки-завдання "Типові мовні звороти"

№1

1. в сроки -

2. питання відносно -

3. грубе нарушення -

4. для розгляду інших спорів -

5. на основі контракту -

6. наказ про прийом на роботу -

7. приймати участь -

8. рішаючий голос -

9. степінь відповідальності -

10.бувший директор -

№2

виписка з протоколу -

комісія по питанням -

по місцю роботи -

появиться необхідність -

приймаючи до уваги -

востановити на посаді -

дати згоду -

відповідно до викладеного -

підвести підсумки -

заключити договір -

Правильно

у строки (терміни)

питання щодо

грубе порушення

для розгляду інших суперечок

на підставі контракту

наказ про прийняття на роботу

брати участь

ухвальний голос

ступінь відповідальності

колишній директор

витяг з протоколу

комісія з питань

за місцем роботи

виникне необхідність у...

беручи до уваги

поновити на посаді

погодитися, дати згоду

згідно з викладеним, відповідно до викладеного

підбити підсумки

укласти договір (угоду)На головну

Hosted by uCoz