Коли вас затримала міліціяМета заходу: ознайомити учнів з правами та обов'язками неповнолітніх під час адміністративного затримання та допиту;

аналізувати правові ситуації, пов'язані з правами та обов'язками працівників міліції щодо неповнолітніх;

виховувати повагу до закону.

Два підлітки - 16-річний Сергій та 15-річний Євген порушували громадський порядок, застосовуючи нецензурну лайку. На вимогу міліціонерів припинити ці дії, хлопці реагують по різному. Сергій мовчить, зате Євген починає сперечатись і відмовляється пред'явити документ, що посвідчує його особу.

Міліціонер у свою чергу починає ображати підлітка та погрожувати йому затриманням. Це ще більше обурює Євгена, він замахується на міліціонера, а інший в цей час застосовує проти нього бойовий прийом. Його затримують і спроваджують у відділення міліції.

У відділенні міліції на прохання хлопця повідомити батьків про затримання - чує образи. Через 4 години його запрошує до себе начальник райвідділу, робить йому офіційне зауваження та відпускає додому.

Чи можете ви або ваші батьки проаналізувати цю ситуацію та визначити допущені помилки як у поведінці підлітків так і порушення норм закону працівниками міліції?

Чи опинялись ви у подібних ситуаціях?

А чи знаєте свої права, коли вас затримали чи арештували?

Знання ці вкрай необхідні вам і вашим батькам, бо мають на меті ознайомити громадян з їх правами та активізувати бажання та вміння обстоювати свої права.

Отож, Найважливіші конституційні норми, що захищають особисті права людини. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканість. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом. У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його припинити уповноважені на те законом органи можуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом 72 годин має бути перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом 72 годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою. Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз'яснено його права та надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника. Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання. Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено родичів заарештованого чи затриманого. " Кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. " Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.

Недоторканість особи

Якщо за вами прийшли, пам'ятайте:

Ніхто не може бути заарештований інакше як на підставі судового рішення. Пам'ятайте: Якщо ви зіткнулися з працівниками правоохоронних органів не забудьте пред'явити їм свої документи та документи, що дають їм право на ваше затримання, арешт, обшук. Запишіть чи запам'ятайте їх прізвище, звання чи посади. Можливо це вам стане в пригоді

Порядок затримання

Затриманою може бути: Особа, що скоїла правопорушення, за яке передбачена адміністративна відповідальність і обов'язковість складання протоколу, а для складання про це протоколу у правопорушника немає посвідчення особи і немає свідків, які б могли повідомити про нього необхідні дані. Особа, з метою припинення адміністративного правопорушення, коли вичерпано всі заходи впливу. 1. Особа, підозрювана у вчиненні злочину, за який може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі, може бути затримана лише при наявності однієї з таких підстав:

коли цю особу заставили при вчиненні злочину або безпосередньо після його вчинення;

коли очевидці, в тому числі й потерпілі, прямо вкажуть на дану особу, що саме вона вчинила злочин;

коли на підозрюваному або на його одягу, при ньому або в його житлі буде виявлено сліди злочину. При наявності інших даних, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні злочину, її може бути затримано лише в тому разі, коли ця особа намагалася втекти, або коли вона не має постійного місця проживання, або коли не встановлено особи підозрюваного.

Якщо уже так сталося, що вас затримали за адміністративне правопорушення, пам'ятайте:

Адміністративне затримання не може тривати більше як три години. Проте, осіб, які вчинили дрібне хуліганство, злісну непокору законному розпорядженню або при вимозі працівника міліції, а також військовослужбовця чи образу їх, публічні заклики до невиконання вимог працівника міліції, може бути затримано до розгляду справи суддею або начальником (заступником начальника) органу внутрішніх справ. На прохання затриманого, про факт і місце затримання повідомляються родичі, адміністрація за місцем роботи або навчання.

При затриманні по підозрі у скоєнні злочину: " вам мають роз'яснити ваші права, у тому числі про право не свідчити проти себе чи своїх рідних, а також право мати захисника і зустріч з ним до першого допиту і скласти про це протокол; " має бути складено відповідно протокол про ваше затримання як особи, підозрюваної у вчиненні злочину із зазначенням підстав, мотивів, дня, години, року, місяця, місця затримання, пояснень затриманого, а також часу складання протоколу про роз'яснення підозрюваному своїх прав; протягом двадцяти чотирьох годин, орган дізнання, що виконав затримання, має зробити письмове повідомлення прокурору, а також на вимогу прокурора подати матеріали, що стали підставою для затримання.

Протокол про роз'яснення прав затриманого, а також протокол затримання підписується особою, яка його склала, і затриманим.

Підозрюваний чи обвинувачений?

Якщо вас затримали, варто спробувати зрозуміти ваш статус. Для цього варто знати:

Підозрюваним визнається:

особа, затримана по підозрінню у вчиненні злочину;

особа, до якої застосовано запобіжний захід до винесення постанови про притягнення її як обвинуваченого.

Підозрюваний має право:

знати в чому він підозрюється;

давати показання або відмовитися давати показання і відповідати на запитання;

мати захисника і побачення з ним до першого допиту;

подавати докази, заявляти клопотання і відводи;

вимагати перевірки прокурором правомірності затримання;

подавати скарги на дії і рішення особи, яка провадить оперативно-розшукові дії та дізнання, слідчого і прокурора.

Про роз'яснення прав підозрюваному зазначається в протоколі затримання або постанові про застосування запобіжного заходу.

Обвинуваченою є особа, щодо якої винесена постанова про притягнення як обвинуваченого. Обвинувачений має право:

знати в чому його обвинувачують;

давати показання з пред'явленого йому обвинувачення або відмовлятися давати показання і відповідати на запитання;

мати захисника і побачення з ним до першого допиту;

подавати докази;

заявляти клопотання;

ознайомлюватися після закінчення попереднього слідства або дізнання з усіма матеріалами справи;

брати участь у судовому розгляді в суді першої інстанції, заявляти відводи;

подавати скарги на дії і рішення особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора, судді та суду.

Після віддавання до суду обвинувачений називається підсудним.

Підсудний має право на останнє слово.

Коли до участі допускається захисник?

Варто пам'ятати, що захисник допускається до участі у справі з моменту пред'явлення обвинувачення (це досить пізно!), а у разі затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, або застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту - з моменту затримання, або постанови про застосування запобіжного заходу, але не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту затримання. Вимагайте захисника зразу після вашого затримання. Пам'ятайте, якщо вас затримали, ви маєте можливість досить довго спілкуватися з мешканцями слідчого ізолятора тимчасового ув'язнення, а це не йде на користь вашому здоров'ю. Краще свій захист будувати разом із професійним адвокатом.

Що потрібно знати про допит?

Допит підозрюваного.

Якщо підозрюваний був затриманий або до нього було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, його допит проводиться негайно, а при неможливості негайного допиту - не пізніше двадцяти чотирьох годин після затримання.

При допиті такого підозрюваного присутність захисника є обов'язковою, за винятком випадків, якщо підозрюваний відмовився від захисника.

Перед допитом підозрюваному має бути роз'яснено його права, а також повідомлено, у вчиненні якого злочину він підозрюється, про що робиться відмітка в протоколі його допиту.

Допит та технічні засоби.

При допиті підозрюваного, обвинуваченого, свідка і потерпілого, очній ставці, пред'явленні для впізнання, відтворенні обстановки і обставин події та при проведенні інших слідчих дій під час попереднього розслідування, а також при розгляді справи в суді може застосовуватися звукозапис.

УВАГА! При проведенні слідчих дій з застосуванням звукозапису про це повідомляються всі учасники слідчої дії до її початку. Фонограма повинна містити відомості, які передбачені для протоколу слідчої дії та відбивати весь хід слідчої дії.

Повторення спеціально для звукозапису будь-якої частини слідчої дії в ході її проведення не дозволяється.

Перед закінченням слідчої дії звукозапис повністю відтворюється учасникам цієї дії. Висловлені ними зауваження і доповнення до звукозапису заносяться на фонограму.

Міліція не має права допитувати неповнолітніх інакше, ніж у присутності їх законних представників - батьків, адвоката, педагога, лікаря; адвокат має бути допущений до участі у вашій справі не пізніше 24 годин після затримання.

Тепер ви зможете проаналізувати дану правову ситуацію і визначити усі випадки порушення прав і обов'язків сторін.

Отож . незалежно від причин затримання закон гарантує кожному певні права, можливість захищати себе, доводити свою правоту. Від знання цих прав значною мірою залежить, чи зможете ви використати їх повністю. Ефективно захистити себе.На головну

Hosted by uCoz