Надзвичайні ситуації техногенного характеруМета:

Навчальна: сформувати поняття надзвичайних ситуацій техногенного характеру: аварія, катастрофа.

Виховна: сформувати уявлення про причини техногенних надзвичайних ситуацій; правила поведінки під час таких надзвичайних ситуацій.

Розвиваюча: розвити логічне мислення.

Обладнання: таблиці

Основні поняття: аварія, катастрофа.

Міжпредметний зв'язок: хімічні речовини.

Методи: Словесні - бесіда, розповідь;

Наглядні - таблиці.

Тип уроку: інтегрований.

План

Організаційний момент.

Пояснення нового матеріалу.

а) виступ учнів;

б) виступ вчителя ОБЖ;

в) виступ вчителя хімії.

Закріплення та узагальнення знань.

Домашнє завдання.

І. Організаційний момент.

Добрий день. Сідайте.

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

Ми з вами живемо в епоху науково-технічного прогресу. Людська праця замінюється машинною. Але економіка нашої країни знаходиться не на достатньому рівні, тому заміна старого обладнання на нове практично не відбувається. З часом обладнання зношується, а це в свою чергу може призвести до аварії.

Статистика свідчить, що збитки від технологічних аварій і катастроф можна порівняти з аналогічними показниками стихійних лих. Ви поки що знаходитесь в стінах школи, під батьківською опікою і не зустрічаєтесь з такими ситуаціями (лише з повідомлень по телебаченню). Але скоро ви будете самостійними і повинні про ці ситуації знати більше.

І сьогодні на уроці ми розглянемо тему "Надзвичайні ситуації техногенного характеру".

Перш за все давайте з'ясуємо, що ж розуміють під назвою "Надзвичайні ситуації техногенного характеру".

Додому було задане опереджуючє домашнє завдання. Учні підготували невеличкі повідомлення.

Будь ласка перший доповідач.

Надзвичайні ситуації техногенного характеру - це ситуації, які виникають внаслідок порушення виробничої діяльності людей, впровадження науково-технічного прогресу на покращення побуту та умов буття суспільства. За масштабами, як правило, локального характеру.

Причини:

аварії, катастрофи на виробництві;

нераціональне використання енергоносіїв, корисних копалин;

помилки, допущені в технічних проектах;

низький рівень кваліфікованих робітників, службовців та ін.

Ви почули, що однією з причин надзвичайні ситуації техногенного характеру є аварії та катастрофи на виробництві. А що таке аварія? Будь ласка другий доповідач.

-Поняття аварії можна диференціювати за місцем її виникнення та за наслідками. Аварія - небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об'єкті, території чи акваторії загрозу для життя і здоров'я людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу, завдає шкоди довкіллю

Аварія з біологічною загрозою - це аварія, яка супроводжується поширенням (або можливістю поширення) небезпечних біологічних речовин у кількості, що створює загрозу життю і здоров'ю людей, тварин і рослин, а також завдає шкоди довкіллю.

Гідродинамічна аварія - це аварія на гідротехнічній споруді, коли вода поширюється з великою швидкістю, що створює загрозу виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру. Глобальні зміни клімату на планеті все частіше стають причинами аварій на системах життєзабезпечення.

Все частіше відбуваються аварії на системах життєзабезпечення, що призводить до відключення водо-, газо- й електропостачання районів у містах, а то й цілих міст. Головним небезпечним чинником при аваріях легкових автомобілів є механічна дія на водія та пасажирів вналісдок наїзду на зіткнення або падіння машини з висоти. На дорогах України щороку виникають травми: черепно-мозкові, поранення грудної клітки та живота, переломи довгих трубчастих кісток, рани м'яких тканин.

-Добре. Що таке аварія з'ясували. Тепер з'ясуємо поняття катастрофи. Будь ласка третій доповідач.

-Великомасштабна аварія чи подія, що призводить до важких трагічних наслідків, характеризується як катастрофа. Для України це перш за все Чорнобильська трагедія. Чорнобильська катастрофа призвела до пригнічення імунної системи частини нації. У результаті ускладнилося протікання таких хвороб, як запалення легенів, грип тощо.

Накопичення радіоактивного йоду у щитовидній залозі призводить до зміни її діяльності, що у свою чергу впливає на гіпофіз, який регулює діяльність імунної системи. Опромінення призводить до збільшення серцево-судинних та нервових захворювань, та нервових захворювань, підвищує дитячу смертність, викликає ускладнення під час вагітності. Вплив Чорнобильської аварії позначатиметься на здоров'ї людей протягом багатьох поколінь. За умов хімічних катастроф виникає гостра необхідність проведення робіт санітарно-токсикологічного характеру: ідентифікація природи чинника, який викликав масові ураження; визначення та санітарно гігієнічна оцінка зараження різних об'єктів довкілля та прогнозування можливих наслідків, санітарно-хімічна експертиза продуктів харчування та води, розробка правил та режимів поведінки населення на забруднених територіях та ін. Для вирішення цих задач відповідними рішеннями залучаються санітарно-епідеміологічна служба, служба захисту тварин та рослин, відповідні заклади та інші організації. Отже, як така токсикологічна служба у системі державної служби медицини катастроф не передбачена. У ліквідації наслідків хімічних катастроф беруть участь, поряд із державною службою медицини катастроф, ряд інших служб та закладів.

-Молодці. А вам відомо, що у людей, які проживають недалеко від об'єктів ядерної чи хімічної енергетики виникає хвороба від психологічної напруженості, а у частини - від відчуття боязні і незнання, що може статися в результаті аварії на даному об'єкті. Про цю хворобу розповість четвертий доповідач.

-Фобії - це одне з конкретних проявів стресу, а стрес невід'ємний елемент адаптаційних механізмів. В свою чергу адаптація до шкідливих умов середовища, що загрожують нормальній життєдіяльності, є фундаментальною властивістю живої матерії, запорукою еволюційного удосконалення будь-яких біосистем. В цьому коріння радіофобії, яка є конкретним проявом стресу - психологічної травми.

-Так, молодці. Тепер на основі почутого дайте визначення аварії. (діти самі формулюють визначення).

-Тепер запишемо визначення аварії в зошит.

Аварія - це небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об'єкті, території чи акваторії загрозу для життя і здоров'я людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу, завдає шкоди довкіллю.

Розрізняють такі види аварій.

аварія з біологічною загрозою;

аварія з викидом радіоактивних речовин;

аварія з викидом хімічних речовин;

аварія трубопроводу;

аварія на підземній споруді;

аварія потягу;

гідродинамічна аварія;

залізнична аварія;

-Добре. Тепер, будь ласка, сформулюйте визначення катастрофи.

Катастрофа - це великомасштабна аварія чи інша подія до тяжких трагічних наслідків (авіаційна катастрофа, катастрофічний паводок) (записують у зошити).

Більш детально розглянемо аварії з викидом сильнодіючих хімічних речовин. В цьому нам допоможе вчитель хімії Ірина Валеріївна.

-Будь ласка, Ірина Валеріївна.(розповідь вчителя хімії).

Що таке речовина?

(Те, з чого складаються фізичні тіла) - 1 учень.

Привести приклади фізичних тіл та речовин.

(колба - скло) - 2 учень

(шматок льоду - вода) - 3 учень

Що таке чиста речовина?

(Чиста речовина - речовина, що складається з частинок певного виду (молекул, атомів, іонів) і має сталі фізичні властивості) - 4 учень.

Класифікація речовин за будовою.

Речовини.

Молекулярної будови -

це речовини, у вузлах кристалічних ґраток яких містяться молекули (якщо речовина в твердому стані.) Наприклад: вода, кисень, спирт, водень.

Немолекулярної будови -

це речовини, у вузлах кристалічних ґраток яких містяться атоми або іони (якщо речовина в твердому стані) Наприклад річковий пісок, всі метали.

Речовини.

Прості

Молекули складаються з атомів одного елемента (водень, кисень, залізо, сірка)

Складні

Молекули складаються з атомів двох або більше елементів (кухонна сіль, вуглекислий газ)

Прості речовини.

Метали

мають металічний блиск;

електропровідні;

теплопровідні;

висока температура плавлення;

пластичні, ковкі.

(залізо, алюміній)

Неметали

-

не електропровідні;

нетеплопровідні;

низька температура плавлення

крихкі

(сірка, фосфор)

-Сильнодіюча хімічна речовина - це речовина, яка при викиді або проливанні може призвести до зараження повітря з вражаючими концентраціями.

Таблиця.

Сильнодіючі хімічні речовини

Задушлива дія (хлор, фосген)

Загально-отруйна дія (миш'яковий водень)

Нейтронна дія (сірководень)

Задушлива нейтронна дія (аміак)

Метабольна отрута (метил, хлор)

Діти розповідають про хімічні речовини.

1 учень : В солях бесцветных безопасен,

Полезен безусловно всем.

Становится весьма опасен,

Когда свободен он совсем.

Тогда он ядовит, окрашен

И может быть он на земле

Удушливый и очень страшный,

Как первый газ из всех ОВ.

2 учень: Із цим газом людина знайома з давніх часів, він утворюється у великих кількостях під час гниття, розкладання та сухої перегонки нітрогеновмісних сполук, сечовини та білків. На ранніх стадіях еволюції землі в атмосфері було багато цього газу. Його завжди можна знайти в повітрі, в дощовій воді. У вас вдома він також є. Водний розчин цього газу допомагає лікарям виводити людину зі стану запаморочення.

Що це за газ? (Аміак).

3 учень: Це незвичайний метал, який знаходиться в рідкому стані. Здатний розпадатися на маленькі краплі. Цей метал в природі зустрічається в червоному мінералі "кіновар" в переводі з грецького "кров дракона". Назва мінералу пов'язана з давньою легендою. Нібито в горах загинув дракон, який пролив свою кров, вона перетворилася в отруйний мінерал червоного кольору.

При нагріванні цей метал розширюється, і цю його властивість використовують в термометрах при вимірюванні температури.

Який це метал? (Ртуть)

Інсценування.

В лесу глухом, в избушке старой

Жил Этанол, старик усталый

Он продавал людские души

И богу был он не послушен.

Привязывал к себе людей.

Вот он какой был чародей!

А рядом с ним жил Метанол

Он ядовит, как мухомор.

Он всех людей слепи, губил,

Лекарством быть он не любил,

Но вот однажды с утрица

Встречаются два подлеца

Давай друг другу улыбаться,

Друг перед другом похваляться

"Вот я - сказал брат Этанол, -

Хороший спирт, я - алкоголь!"

"Нет, друг! Всё это ерунда! -

Второй брат отвечает, -

Я колдовать не устаю,

Гублю людские души,

И только утром я встаю,

То кто-то слепнет тут же!"

Здесь мненья братьев не сошлись,

Они со злостью разошлись.

(метиловий спирт)

Розглянемо деякі розповсюджені сильнодіючі хімічні речовини.

СДОР, фізичні властивості

Хлор Cl2

а) газ;

б) жовто-зеленого кольору

в) різкий запах;

г) важчий за повітря.

Застосування

хлорування води;

відбілювання тканин та паперу;

ядохімікати;

виробництво HCl

Ознаки отруєння

Дихальна система: різкий грудний біль, сухий кашель, задишка;

Опорно-рухова система: порушення координації рухів.

Органи зору: різь в очах, сльозовиділення.

СДОР, фізичні властивості

Аміак NH3

а) газ;

б) безбарвний;

в) різкий запах

г) легший за повітря;

д) добре розчинений у воді

Застосування

холодоагент в холодильниках

виробництво HNО3

виробництво азотних добрив

виробництво соди;

в медицині

Ознаки отруєння

Дихальна система: подразнює органи дихання;

Опорно-рухова система: порушення координації рухів.

Органи зору: різь в очах, сльозовиділення.

Серцево-судинна система: часте серцебиття, порушення частоти пульсу.

СДОР, фізичні властивості

Ртуть Hg

а) рідкий метал;

б) сріблястого кольору

в) важчий від рідини

г) легко випаровується.

Застосування

в термометрах, манометрах, барометрах;

ртутні лампи;

ртутні фарби.

Ознаки отруєння

Травна система: розлад кишечнику, нудота, металевий присмак в роті, слиновиділення

стомленість, слабкість, сонливість.

СДОР, фізичні властивості

Метиловий спирт

CH3-OH (деревний)

а) рідина;

б) безбарвна;

в) специфічний запах;

г) добре розчинний у воді;

д) температура кипіння 650С.

Застосування

Розчинник фарбників та лікарських засобів.

Ознаки отруєння

Органи зору: 10 мл. спричиняють сліпоту, 25 мл. - смерть

Серцево-судинна система: гостра серцева недостатність;

Дихальна система: зупинка дихання.

Спасибі

Продовжимо далі заповнювати таблицю. У нас залишилося дві колонки "Захист" та "Перша допомога".

Хімічна речовина

Хлор

Захист

Протигаз всіх типів, підручні засоби, ватяно-марлева пов'язка змочена водою або 2% розчином соди.

Перша допомога

Потерпілого винести на свіже повітря, дати подихати парами спирту або води. При попаданні на шкіру облити водою. При зупинці дихання зробити штучне дихання

Хімічна речовина

Аміак

Захист

Протигаз всіх типів, ватяно-марлева пов'язка, хустка, змочена 5% розчином лимонної кислоти.

Перша допомога

Потерпілого винести на свіже повітря, дати подихати парами води (з добавкою оцту або лимонної кислоти). Очі промити водою, 2% розчином борної кислоти. При появі опіків накласти пов'язки, при зупинці дихання - штучне дихання

Хімічна речовина

Ртуть

Захист

Протигаз або респіратор, гумові рукавички, комбінезон.

Перша допомога

Вийти з зони розливу, змінити одяг, прийняти душ, прополоскати рот, промити шлунок (активоване вугілля, молоко, збовтані з водою яєчні білки).

Хімічна речовина

Метиловий спирт

Захист

Протигаз всіх типів, ватяно-марлева пов'язка, змочена 2% розчином соди

Перша допомога

Промити очі та обличчя великою кількістю води, надягнути протигаз , ватяно-марлеву пов'язку.

ІІІ. Закріплення та узагальнення знань. (тест)

ІV. Домашнє завдання.

Опрацювати матеріал конспекту.На головну

Hosted by uCoz