Координатна прямаМета : Формування в учнів поняття зображення додатних та від'ємних чисел на координатній прямій, засвоєння протилежних чисел. Виховання чіткості, охайності при виконанні малюнків.

Хід уроку.

І Актуалізація опорних знань учнів. Перевірка домашнього завдання.

Пояснити № 624

На числовому промені відмітити точки А (2), В (1,2), С (5), Д(3,5),М(6,5),N(8).

Пояснити № 619 (Запропонувати учням зробити малюнок до задачі).

Додаткові запитання.

а) Які числа називаються додатними ?, від'ємними ?

б) Де застосовуються від'ємні числа ?

в) Що таке числовий промінь ?

II Вивчення нового матеріалу.

1) Учитель звертає увагу на малюнок до № 619, на схожість з числовим променем.

О 10 15 20 25 30 35 40 45 55 60

< o >

через 6 год. через 6 год.

Це нескінченна пряма, на якій можна відлічувати будь-які відстані від точки відліку в двох напрямках: вліво і вправо. Учням пропонується відмітити точку, де буде турист через 8 год. Повідомляється, що числа, які ідуть вліво від початку відліку, прийнято записувати із знаком "мінус". Точка 0 - точка відліку.

2) Далі пояснення вчителя за підручником ( п. 8.2 ) (Розглядається задача 2, будується координатна пряма; учні вивчають правило ).

III Осмислення вивченого матеріалу

Розв'язати № 629, 630, 631, 636, 627 (усно)

№ 635, 637, 638, 641, 642 ( письмово, коментов.).

IV Підсумок уроку.

Координатна пряма - це ...

V Домашнє завдання:

Вивчити п.8.2, повт. П.5.2 (В)

№ 632 та № 626 або № 643 (на вибір ).На головну

Hosted by uCoz