Особливості виведення текстових повідомлень в графічному режиміМета: навчити практичного використання процедур модуля Graph,

розвивати творчі здібності,підтримувати прагнення до засвоєння

нових знань,

сприяти естетичному вихованню при побудові графічних фігур.

Обладнання: персональні комп'ютери, опорний конспект до заданої теми, роздатковий матеріал.

Тип уроку: урок формування умінь і навичок.

Форма організації уроку.

Робота в комп'ютерному класі - лекційно - практичне заняття;

Пояснення нового матеріалу;

парна та індивідуальна робота за комп'ютером.

Хід уроку

1. Актуалізація опорних знань.

Питання до класу:

Давайте згадаєм як видяться текcтові повідомлення в звичайному текстовому режимі роботи екрану комп'ютера?

1). Скільки символів у рядку і в стовпці містить екран дисплея у текстовому режимі? ( 80 x 25).

2). Яка процедура встановлює курсор в позицію екрану з заданою координатою?

3). Який модуль містить цю процедуру?

4). Які ще процедури містиь даний модуль?

5). Яка процедура виводить текст?

6). З чого складається графічний екран дисплея ?

7). Де початок відліку точок в гафічному режимі?

8). Назвати процедуру для задання кольору фону.

9). Назвати процедуру для задання кольору майбутнього зображення.

10). Яка відміннісь між процедурами SetFillStyle і FloodFill ?

2. Пояснення нового матеріалу.

В комплект поставки пакета Турбо Паскаль включається набір штрихових шрифтів. Файли цих шрифтів мають розширення *.CHR

На екран в гафічному режимі можна виводити тільки текстові величини типу string. Числові величини попередньо треба перевести в рядкові процедурою Str.

Для виведення тексту існують такі основні процедури:

Текст i шрифти в графiчному режимi

OutText('текст') - вивiд тексту починаючи з поточного положення курсора;

OutTextXY(x,y,'текст') - вивiд тексту починаючи з координати x,y;

SetTextStyle(шрифт, напрям, розмiр) - встановлення потрiбного текстового стилю:

Шрифт (Font):

0 - стандартний DefaultFont

1 - жирний TriplexFont

2 - малий,тонкий SmallFont

3 - прямий SansSerifFont

4 - готичний GothicFont

можна використовувати в версії 7.0 ще такі шрифти:

5- рукописний

6- одношрифтовий

7- красивий похилий

8- штифт типу Times Poman

9- збільшений

10- великий двохшрифтовий

Напрям (Direction) :

1 - горизонтальний HorizDir

2 - вертикальний VertDir

Розмiр (CharSize) - (1-10)

1 - 8 x 8 пiкселiв

2 - 16 x 16 пiкселiв

...

n - 8n x 8n пiкселiв

При CharSize=i (1<= i <=10) символи, які складаються з точок будуть займати на екрані прямокутник розміром 8*i X 8*i пікселів.

Є можливість по-різному регулювати ширину і висоту символа:

UserCharSize;

Setusercharsize;

SetTextJustify(по горизонталi, по вертикалi) - встановлення точки прив'язки для розмiщення текстового рядка:

По горизонталi

0 - злiва LeftText

1 - по центру CenterText

2 - справа RidhtText

По вертикалi

0 - внизу BottomText

1 - по центру CenterText

2 - вгорi TopText

Приклад1. settextjustify(1,1);

Outtextxy(100,100,'A');

По-змовчуванні в якості точки привязки для розміщення текстового рядка задається лівий верхній кут першого символу.

Приклад2. SetColor(LightGreen);

SetTextStyle(0,0,5);

OutTextXY(130,170,'Iнформатика');

TextHeight('текст') - функцiї повертають вiдповiдно

TextWidth('текст') - висоту та ширину текстового блоку

Приклад3. Намалювати прямокутник з вказаними вершинами

uses crt,graph;

var dv,md,i:integer;

begin

dv:=detect;

initgraph(dv,md,'');

Cleardevice;

setbkcolor(7);

setcolor(4);

rectangle(220,140,420,340);

SetTextStyle (0,0,2);

SetTextJustify(2,2);

OutTextXY(220,340,'A');

SetTextJustify(2,0);

OutTextXY(220,140,'B');

SetTextJustify(...);

OutTextXY(.......,'С');

SetTextJustify(...);

OutTextXY(.......,'D');

readkey;

closegraph;

end.

Учні продовжують записи в зошитах самостійно для виведеннч букв 'C', 'D'.

3. Закріплення матеріалу

( парна та індивідуальна робота за комп'ютером).

У кожного учня окреме завдання з конкретним малюнком:

4. Підведення підсумків

Оголошення оцінок за урок (учням, які відповідали і за практичну роботу)

Питання до класу:

Назвати процедуру для виводу тексту починаючи з поточного положення курсора;

2). Назвати процедуру для встановлення потрiбного текстового стилю:

3). Назвати процедуру для встановлення точки прив'язки для розмiщеннятекстового рядка:

5. Домашнє завдання

Вивчити всі процедури розглянуті на уроці;

Написати програму для виведення на екран монітора малюнка для будь-якого завдання з геометрії.На головну

Hosted by uCoz