Тематичне оцінювання з теми "Графікат в TP"Мета: перевірити практичне використання процедур модуля Graph,

розвивати творчі здібності,підтримувати прагнення до засвоєння

нових знань, сприяти естетичному вихованню при побудові графічних фігур.

Тип уроку: урок перевірки умінь і навичок.

Форма організації уроку.

Письмова контрольна робота;

ВАРІАНТ1.

1. Вказати процедуру, для задання способу заповнення замкнутої області.(1б.)

SetbkColor;

FloodFill;

SetFillStyle;

Немає.

2. Дано фрагмент програми. В якому рядку допущено помилку?(1б.)

1. Setcolor(1);

2. Circle(300,100,100);

Setfillstyle(2,red);

FloodFill(350,150,2);

Немає.

3. Дано фрагмент програми. В якому рядку допущено помилку?(1б.)

getimage(110,30,290,205);

putimage(110,30,im,0);

sound(f[k]);

delay(200);

Немає.

4. Побудувати круг радіусом 100, центр якого співпадає з центром екрану дисплея. Колір фону-червоний, колір кола- білий. (2б.)

5. Використовуючи процедури модуля Graph написати програму, яка виводить на екран 20 вкладених різнокольорових прямокутників (використати цикл і генератор випадкових чисел).(3б.)

6. Відомо, що деяке графічне зображення знаходиться в прямокутнику з коордитанатими (250, 150, 350, 250) . Написати фрагмен програми для руху даного графічного зображення, з верхнього правого кута до нижнього лівого кута екрану дисплея.(4б.)

ВАРІАНТ2.

1. Вказати процедуру для встановлення точки прив'язки для розміщення текстового рядка.(1б.)

OutTextxy;

SettextStyle;

Settextjustify;

Немає.

2. Дано фрагмент програми. В якому рядку допущено помилку?(1б.)

SetColor(1);

Rectangle(160,40,630,490);

Outtextxy(170,50,'Прямокутник');

Немає.

3. Дано фрагмент програми. В якому рядку допущено помилку?(1б.)

Setcolor(blue);

Settexstyle(0,0,4);

Outtextxy(55,40,' Україна');

Немає.

4. Побудувати прямокутник з вершинами (80,80), (170,80), (170,150),(80,150). Колір фону-жовтий, колір прямокутника-синій. (2б.)

5. Використовуючи процедури модуля Graph написати програму, яка вивидить на екран 20 вкладених різнокольорових кіл (використати цикл і генератор випадкових чисел).(3б.)

6. Відомо, що деяке графічне зображення знаходиться в прямокутнику з коордитанатими

(50, 50, 300, 200) . Написати фрагмент програми для руху даного графічного зображення, з нижнього правого кута до верхнього лівого кута екрану дисплея.(4б.)

ДОДАТКОВЕ ЗАВДАННЯ

Зобразити лінію, яка рухається по колу з одним закріпленим кінцем.На головну

Hosted by uCoz