Процедури і функціїї модуля Graph ( для роботи з пікселями, колом, дугами)Мета: навчити практичного використання процедур модуля Graph, розвивати творчі здібності, підтримувати прагнення до засвоєння нових знань, сприяти естетичному вихованню при побудові графічних фігур.

Обладнання: персональні комп'ютери, опорний конспект до заданої теми, роздатковий матеріал.

Тип уроку: урок формування умінь і навичок.

Форма організації уроку.

Робота в комп'ютерному класі - лекційно - практичне заняття;

Пояснення нового матеріалу;

парна та індивідуальна робота за комп'ютером.

Хід уроку

1. Актуалізація опорних знань.

Питання до класу:

Яка процедура встановлює графічний режим?

Пояснити такий рядок: GD:= Detect;

З чого складається графічний екран дисплея ?

Де початок відліку точок в гафічному режимі?

Назвати процедуру для задання кольору фону.

Назвати процедуру для задання кольору майбутнього зображення.

Яка відміннісь між процедурами SetFillStyle і FloodFill ?

З яким кольором має співпадати колір межі в процедурі FloodFill ?

Що можна сказати про чорний колір в графіці TP?

Яка процедура закриває графічний режим?

2. Пояснення нового матеріалу.

Продовжуємо вивчати процедури модуля Graph призначені для графічних побудов. Розглянемо наступну групу процедур.

II. Прoцедури і функції для работи з пікселями.

PutPixel (x,y,колiр) - висвiтлює точку заданим кольором;

Movto(x,y) - переміщення в точку екрану з координатою(х,у);

Movedel(dx,dy) - переміщення на dx пікселів по горизонталі і на dy по вертикалі відносно останнього поточного показчика;

Getx - визначення поточного положення графічного курсору по осі X;

Gety - визначення поточного положення графічного курсору по осі Y;

GetMaxX - визначення максимальних координат курсору;

GetMaxY - визначення максимальних координат курсору;

III. Прoцедури для работи з колом, дугами.

Circle (x,y,R) - побудова кола з радiусом R i центром(x,y);

Arc (x,y,поч.кут,кiнц.кут,радiус) - побудова дуги;

Pieslice (x,y, початковий кут, кiнцевийкут,радiус) - вивід на екран комп'ютера зафарбованого сектор;

Ellipse (x,y,поч.кут,кiнц.кут,Rx,Ry) - малює елiпс чи дугу елiпса;

FillEllipse(x,y,Rx,Ry) - малює зафарбований елiпс;

Приклад фрагменту програми :

Setbkcolor( 3 ); { колір фону }

Setcolor( 4 ); { колір майбутнього зображення }

Circle(350,150,100); { коло}

Arc(150,50,180,360,100);

Arc(50,150,270,90,100); { дуга }

Setfillstyle(1,red); { спосіб заповнення }

FloodFill(350,150,4); { заповнення}

3. Закріплення матеріалу ( парна та індивідуальна робота за комп'ютером).

У кожного учня окреме завдання з конкретним малюнком:

Додаткові завдання:

Вивести коло з демонстрацією всіх можливостей (зміна кольору і типу границі, кольору і типу заливки, положення, розмірів, розтягнення.).

Вивести сектор...

Вивести дугу...

Вивести еліпс...

Вивести зображення зіркового неба пікселями випадкових кольорів до натискання будь-якої клавіші на клавіатурі.

Зображення кольрового пікселя, що "біжить" по середині екрана.

4. Підведення підсумків

Оголошення оцінок за урок (учням, які відповідали і за практичну роботу)

Питання до класу:

1) Яка процедура встановлює графічний режим?

2) Як відрізняється система координат в текстовому і в графічному режимі?

3) Яка процедура закриває графічний режим?

Назвати процедуру для задання кольору фону.

Назвати процедуру для задання кольору майбутнього зображення.

Яка відміннісь між процедурами SetFillStyle і FloodFill ?

5. Домашнє завдання

Вивчити всі процедури розглянуті на уроці;

Намалювати в зошиті малюнок з використанням вивчених процедур.

3) Виконати одне з таких завдань:

1. Вивести коло з демонстрацією всіх можливостей (зміна кольору і типу границі, кольору і типу заливки, положення, розмірів, розтягнення.).

2. Вивести сектор...

3. Вивести дугу...

4. Вивести еліпс...

5. Вивести зображення зіркового неба пікселями випадкових кольорів до натискання будь-якої клавіші на клавіатурі.

6. Зображення кольрового пікселя, що "біжить" по середині екрана.
Опорний конспект ( для учнів ):

II. Прoцедури і функції для работи з пікселями.

PutPixel (x,y,колiр) - висвiтлює точку заданим кольором;

Movto(x,y) - переміщення в точку екрану з координатою(х,у);

Movedel(dx,dy) - переміщення на dx пікселів по горизонталі і на dy по вертикалі відносно останнього поточного показчика;

Getx - визначення поточного положення графічного курсору по осі X;

Gety - визначення поточного положення графічного курсору по осі Y;

GetMaxX - визначення максимальних координат курсору;

GetMaxY - визначення максимальних координат курсору;

III. Прoцедури для работи з колом, дугами.

Circle (x,y,R) - побудова кола з радiусом R i центром(x,y);

Arc (x,y,поч.кут,кiнц.кут,радiус) - побудова дуги;

Pieslice (x,y, початковий кут, кiнцевийкут,радiус) - вивід на екран комп'ютера зафарбованого сектор;

Ellipse (x,y,поч.кут,кiнц.кут,Rx,Ry) - малює елiпс чи дугу елiпса;

FillEllipse(x,y,Rx,Ry) - малює зафарбований елiпс;

Приклад фрагменту програми :

Setbkcolor( 3 ); { колір фону }

Setcolor( 4 ); { колір майбутнього зображення }

Circle(350,150,100); { коло}

Arc(150,50,180,360,100);

Arc(50,150,270,90,100); { дуга }

Setfillstyle(1,red); { спосіб заповнення }

FloodFill(350,150,4); { заповнення}

Робота за комп'ютером:

Виконати завдання: ( в кожного окреме)

Додаткові завдання:

Вивести коло з демонстрацією всіх можливостей (зміна кольору і типу границі, кольору і типу заливки, положення, розмірів, розтягнення.).

Вивести сектор...

Вивести дугу...

Вивести еліпс...

Вивести зображення зіркового неба пікселями випадкових кольорів до натискання будь-якої клавіші на клавіатурі.

Зображення кольрового пікселя, що "біжить" по середині екрана.

Домашнє завдання:

Виконати одне з додаткових завдань.На головну

Hosted by uCoz