Глобальні проблеми людстваМета: Підсумувати знання учнів про основні проблеми природоко-

ристування, підвести до розуміння поняття "глобальна проб-

лема" та шляхів їх вирішення. Організувати творчу пізна-

вальну діяльність учнів, прищеплювати навики самостійної

роботи по застосуванню, поглибленню і узагальненню вив-

ченого програмового матеріалу.

Обладнання: політична карта світу, атласи, додатки підручника.

Ознайомлення з завданнями та планом роботи заняття.

Вступне слово вчителя.

Поняття про глобальну проблему.

**Глобальні проблеми - це проблеми, які стосу-

ються не лише однієї окремо взятої держави, а

й усіх країн світу, або великої групи. Для їхньо-

го розв"язання необхідно докласти зусилля

усьому світовому співтовариству.

Клас попередньо поділяється на групи, кожна з яких опрацювала інформацію по своїй проблемі, викладається її суть та пропонуються можливі шляхи вирішення.

Проблема збереження миру на Землі.

Чому ця проблема основна?

а) проблема нагромадження зброї;

** Додаткова інформація:

Ядерні країни: США, Росія, Франція, Великобританія, Китай. Ще ряд країн технологічно близькі до створення ядерної зброї : Індія, Пакистан, Ізраїль, Іран, Ірак, Японія, Тайвань, КНДР, Бразилія, Аргентина.

В роки існування СРСР на території України був сконцентрований четвертий за обсягом ядерний потенціал серед країн світу. У 2001 році заверщено процес знищення ядерної зброї в Україні. Зараз у нас немає жодної ядерної бомби чи ракети.

"Гарячі точки" на планеті в останні роки: а) палестинська на Близькому Сході (протистояння євреїв та арабів на землях історичної Палестини, декілька війн між Ізраїлем і сусідніми державами); б) кашмірська (конфлікт між мусульманами та індуїстами в північноіндійському штаті Кашмір, неодноразові військові сутички між Індією та Пакистаном);

в) балканська (збройне протистояння мусульман і слов"янських народів у Боснії і Герцоговині, краї Косово, ща в Сербії, в Македонії); г) кавказька (чечено-російські війни на території Росії, абхазько-грузинський конфлікт, вірмено-азербайджанський в Нагірному Карабасі); д) громадянські війни (Ангола, Афганістан);

б) проблема міжнародного тероризму (терорестичний акт в США у вересні 2001 року, військові дії проти терорестичної організації "Аль-Каїда" в Афганістані).

в) висновки.

Екологічна проблема - негативний вплив людської діяльності на географічні оболонки.

Приклади забруднення літосфери, атмосфери, гідросфери, біосфери.

**Додаткова інформація:

площа лісів за останні двісті років скоротилася

вдвічі;

в результаті нераціонального землекористування

людство вже втратило 2 млрд. колись продуктивних земель. Щорічно зі світового сільськогосподарського обороту вибуває близько 7 млн га родючих земель;

кількість техногенних відходів за останні 30 років із 40 виросли до 100 млрд т;

90-95% усієї сировини, що видобувається і заготовляється, в процесі переробки перетворюється в прямі відходи;

за останні 25 років у зв"язку з ростом викиду фреонів захисний озоновий шар атмосфери зменшився на 2-5%;

у Світовий океан в результаті морських катастроф, аварій на нафтопромислах, промивання нафтовмісних ємкостей щорічно надходить 10 млн т нафтопродуктів. Крім того сюди скидаються радіоактивні відходи і різні отруйні речовини;

територія України розглядається в світі як район планети, де стан природного довкілля оцінюється як несприятливий, а в окремих місцях - критичний. Питома вага забруднень на 1 кв.км площі у 3,2 більша, ніж у країнах Євросоюзу і в 6,5 раз - ніж у США. Частка відносно чистих територій становить в Україні лише 7%.

Висновки. Напрямки екологічної політики, спрямованої на збереження і поліпшення природного довкілля: створення і застосування природоохоронних ("чистих") технологій виробництва, створення очисних споруд, знищення і переробка сміття, найефективніше розміщення "брудних" виробництв.

Демографічна проблема - несприятлива для економічного розвитку динаміка змін чисельності населення і зрушень в його віковій структурі.

Які відмінності демографічних проблем у країнах з різним рівнем соціально-економічного розвитку і з чим вони пов"язані?

** Додаткова інформація.

Понад 80% приросту світового населення

припадає на країни, що розвиваються.

До кінця ХХІ століття чисельність населення світу стабілізується і на Землі буде проживати не більше 1 млрд осіб.

Майже вдвічі скоротились темпи приросту населення в розвинутих країнах. В країнах з перехідною економікою намітились тенденції звуженого відтворення населення.

Висновки. Напрямки демографічної політики країн різного типу на вирішення проблеми.

Проблема подолання бідності і продовольча проблема - найважливіша для 2/3 населення Землі, що проживають в країнах, що розвиваються.

** Додаткова інформація.

800 млн осіб у світі страждають від недоїдання

Частка неписьменного населення в Індії - 48%, Нігерії - 43%, Бразилії - 17%.

Відношення доходів на душу населення США і Ефіопії становлять 100:1.

Тривалість життя у Андоррі становить 83 роки, Японії, Сан-Марино, Швейцарії - 81 рік, Мозамбіку, Замбії - 37 років.

Висновки. Роль індустріалізації, реформа освіти, поліпшення системи охорони здоров"я, економічна підтримка інтенсивного розвитку країн, що розвиваються.

Енергетична і сировинна проблема - проблема надійного забезпечення людства паливом і сировиною.

а) зростаючі масштаби залучення природних ресурсів у виробництво;

б) відносна обмеженість розвіданих запасів деяких видів палива і сировини;

в) нерівномірна забезпеченість ресурсами окремих країн чи регіонів.

Висновки. Використання досягнень науково-технічної революції, раціональне використання мінеральних ресурсів і їх комплексна переробка.

Проблема освоєння ресурсів Світового океану - нерівномірне освоєння та катастрофічно зростаюче забруднення морського середовища.

а) Світовий океан - регулятор умов життя на Землі;

б) джерело розв"язання продовольчої проблеми;

в) запаси мінеральних ресурсів та електроенергії;

г) морські транспортні послуги;

д) рекреаційні ресурси.

Висновки. Збалансований і комплексний підхід до використання Світового океану.

Освоєння космічного простору - наймолодша і найскладніша у вирішенні проблема.

а) практичне використання космічних досліджень у створенні супутникових систем глобального телефонного, радіо- і телевізійного зв"язку;

б) прогнозування погоди;

в) дистанційна оцінка запасів мінеральних ресурсів;

г) використання супутникових систем для порятунку людей при катастрофах.

**Додаткова інформація.

Вартість запуску одного ретрансляційного супутника на геостаціонарну орбіту становить більш як 500 млн доларів.

Висновки. Зростання складності проблеми освоєння космічного простору через дороржнечу запуску космічних апаратів.

11. Підведення підсумків роботи груп. Оцінювання. Домашнє завдання.На головну

Hosted by uCoz