ТолерантністьМета: Зрозуміти необхідність толерантності в суспільстві, через з'ясування принципу терпимості між людьми, між колективами або групами людей. На прикладі сучасного соціального становища в Україні показати нагальну потребу злагоди, поваги до інших людей, їх думок.

Матеріали на уроці:

Таблиця для кожного учня

Якості багатої людини | Так | Ні | Сумніваюсь

Хід уроку

На початку уроку зачитати суперечку між бабою Палажкою і бабою Параскою.

Запитання учням (ЗУ).

- Чому виникають суперечки між людьми?

- Хто винний у їх розв'язанні?

- Чи можна уникнути суперечок, які роблять людей злими одне до одного?

У ході відповідей учні повинні назвати головною причиною небажання прислухатися до іншої людини.

ЗУ

- Чи можна перенести взаємовідносин між людьми у міждержавні стосунки? Чи є схожість у стосунках людей і держав?

- Які можна назвати приклади в історії, що приводили до конфліктів між державами? Чи можна було їх уникнути?

Учні наведуть яскраві приклади з вивченої історії про те, що багато воєн можна було уникнути завдяки переговорам. Що багато конфліктів закінчувалось миром, коли люди почали домовлятись між собою, коли відкидали стереотипи і просто слухали одне одного. Головним висновком у ході бесіди повинно бути те, що багато міждержавних конфліктів, непорозумінь можна уникнути, що головним пріоритетом повинно стати людське життя.

ЗУ

- Чи існують "гострі кути" в Україні?

- Чи люди завжди розуміють одне одного?

Так, в Україні на сучасному етапі багато протиріч. У багатьох сферах суспільного життя, починаючи з сімейних сварок і закінчуючи суперечками, а то і бійками у Верховній Раді багато недосконалого. Часто деякі люди просто не хочуть чути інших думок.

А ми сьогодні на уроці спробуємо з'ясувати:

Чи необхідно поважати думки інших людей?

Чи завжди наші стереотипи відбивають дійсну реальну картину подій?

Чи можемо ми помилятися і чи повинні ми говорити, що помиляємось?

Учитель просить учнів назвати проблеми України і записує їх на дошці.

Може виникнути великий перелік. Тому можна провести голосування, щоб учні визначили найголовніші для суспільного життя України. Це буде приклад демократії, коли всі можуть висловлюватись, але рішення приймає більшість. Деякі проблеми будуть об'єднані через спільні ознаки.

Однією з головних є проблема бідності і багатства.

Учитель питає про кількісні показники багатства.

ЗУ

Що значить бути багатим?

Думки учнів будуть різні, що дозволяє зробити висновок про різне бачення цієї проблеми, багатоманітність точок зору.

ЗУ

Яке ставлення учнів до багатих людей?

Учні заповнюють свої таблиці. Після цього вони шляхом голосування заповнюють з допомогою вчителя таблицю на дошці. Учитель заповнює таблицю на дошці, ставлячи плюси при голосуванні тільки в колонці, що набрала більше голосів.

Якості багатої людини | Так | Ні | Сумніваюсь

Погані

Добрі

Хоробрі

Впевнені

Впливові

Злочинці

Жорстокі

Прогресивні

Працелюбні

Люблячі

Слабкі

Відповідальні

Злі

ЗУ

- А чи хотіли б Ви бути багатим?

Якщо в таблиці в колонці "Так" проти "погані", "жорстокі", "злі", "злочинці" буде "+", то як Ви поясните те, що бажання стати багатим - це бажання бути поганим, жорстоким, злим, злочинцем.

Значить, не завжди одна думка може бути правильною.

Інше завдання може бути таким.

Поставте умови, що учень зараз бідний. Хай він охарактеризує багату людину за раніше поданими критеріями. Чи зміняться його погляди, якщо наступною умовою буде те, що він багата людина.

Це завдання допоможе учням переосмислити власну позицію, зрозуміти інші думки.

Важливість кожної людини, її поглядів можна представити таким завданням.

На дошці виписуємо професії.

Вчитель (В)

Міліціонер (М)

Підприємець (П)

Робітник (Р)

Ферме р(Ф)

Клас розподіляється на 4-5 груп, кожна з яких отримує завдання розташувати дані професії за такими критеріями (можливі інші критерії).

Майновий стан

Освіта

Важливість для суспільства

Групи можуть мати своє відмінне шикування, що підтверджує:

Важливість кожної людини у суспільстві.

Що становище особи не завжди однозначне.

Четвертим завданням, що виробляє навички толерантності, буде таке. Учні повинні висловитись про найвідоміші події в Україні. Подія повинна бути відомою навіть учню 13-14 років (вибори, референдум, політичні події). У кожного учня виникне власна думка з цього приводу. Завдання полягає в тому, щоб учні висловили припущення, хто або яка група може не погодитись з точкою зору учня і погодитись з нею.

Висновок, до якого повинні прийти учні.

Люди можуть мати однакові точки зору, але належати до протилежних груп і навпаки діаметрально протилежні точки зору можуть бути у споріднених людей.

Дуже цікавим для учнів буде завдання розповісти про подію з багатьох точок зору: підтримки, заперечення або негативного ставлення, стороннього глядача.

Наприкінці уроку можна запропонувати проговорити з таких питань:

Чи хотіли б Ви жити в країні, де панує тільки одна точка зору, де інші погляди заборонені? Вам би було краще жити?

Що було б, якби всі люди думали однаково? Чи сприяло б це розвитку країни?

Домашнім завданням може бути.

Навести 5 прикладів з історії України, коли через суперечки і незлагоду України втрачала прогресивний поступ.

Обгрунтувати необхідність поєднання зусиль для створення демократичної держави.На головну

Hosted by uCoz