¬становленн¤ прибутку п≥дприЇмц¤ за виручкою ≥ витратамићета.

—истематизувати знанн¤ учн≥в про структуру виробничих витрат, про внутр≥шн≥ та зовн≥шн≥ чинники п≥дприЇмницького доходу, розпод≥л п≥дприЇмницького доходу. Ќавчити учн≥в обчислювати валовий, чистий, нормальний ≥ економ≥чний прибуток п≥дприЇмц¤. –озвивати практичн≥ навички, ум≥нн¤ проводити анал≥з.

ќбладнанн¤. ѕрактикум з економ≥ки. √орленко √.ќ.

“ип уроку.  омб≥нований.

’≥д уроку.

≤. ќрган≥зац≥йний момент.

≤≤. јктуал≥зац≥¤ опорних знань та ум≥нь учн≥в.

«найд≥ть правильну в≥дпов≥дь у колонц≥ Ѕ ≥ поставте њњ номер навпроти колонки ј..

є ј є Ѕ
1 ¬итрати п≥дприЇмц¤ 4 ¬итрати, ¤к≥ несе п≥дприЇмство незалежно в≥д обс¤гу випуску продукц≥њ.
2 «м≥нн≥ витрати 9 Ќеобх≥дний прибуток, що робить доц≥льним перебуванн¤ п≥дприЇмц¤ в галуз≥, в≥дшкодовуЇ витрати розумовоњ та ф≥зичноњ прац≥ на виконанн¤ п≥дприЇмницьких функц≥й
3 ѕост≥йн≥ витрати 1 ¬инагорода п≥дприЇмц¤ за п≥дприЇмницький талант, що складаЇ суму нормального та економ≥чного прибутку
4 ¬иручку в≥д реал≥зац≥њ 8 ќплата елемент≥в фактор≥в виробництва,¤к≥ використовуютьс¤ у п≥дприЇмницьк≥й д≥¤льност≥
5 „истий прибуток 7 √рошов≥ виплати зовн≥шн≥м постачальникам ресурс≥в (виплати за чуж≥ ресурси)
6 ≈коном≥чн≥ витрати 10 –≥зниц¤ м≥ж чистим прибутком та внутр≥шн≥ми витратами п≥дприЇмц¤
7 «овн≥шн≥ витрати 5 ѕрибуток ф≥рм≥ п≥сл¤ виплати податк≥в
8 ¬нутр≥шн≥ витрати 11 —ума грошей , ¤ку отримуЇ п≥дприЇ- мець п≥сл¤ реал≥зац≥њ власноњ продукц≥њ
9 ≈коном≥чний прибуток 6 “≥ витрати, ¤к≥ зм≥нюютьс¤ разом ≥з зм≥нами обс¤гу виробництва
10 Ќормальний прибуток 2 ќбов?¤зков≥ витрати п≥дприЇмства власникам ресурс≥в або т≥ доходи , ¤к≥ п≥дприЇмство маЇ забезпечити постачальникам ресурс≥в
11 ѕ≥дприЇмницький дох≥д 3 ѕрихован≥ витрати, що дор≥внюють грошовим надходженн¤м, ¤к≥ могли б бути отриман≥ п≥дприЇмцем за його власн≥ фактори виробництва
12 ¬аловий прибуток 12 –≥зниц¤ м≥ж виручкою в≥д реал≥зац≥њ ≥ витратами виробництва

«авданн¤ може бути виконаною по вар≥антах

I вар≥ант- парн≥ номери колонк≥ ј.

II вар≥ант- непарн≥ номери колонк≥ ј.

III. ћотивац≥¤ навчальноњ д≥¤льност≥ учн≥в

ѕрактична робота, ¤ку ви будете виконувати сьогодн≥ на уроц≥, маЇ закр≥пити ≥ поглибити ваше вм≥нн¤ обчислювати валовий, чистий , нормальний та економ≥чний прибуток.

IV. ¬иконанн¤ практичноњ роботи

?¬становленн¤ прибутку п≥дприЇмц¤ за виручкою та витратами?

ѕрактимум, робота є 15.

якщо в≥дсутн≥й практикум, можна запропонувати учн¤м наступн≥ завданн¤.

¬ар≥ант є 1

є 1 (5 бал≥в).

ѕ≥дприЇмець волод≥Ї ф≥рмою з пошитт¤ од¤гу.…ого р≥чн≥ витрати склали:

зароб≥тн¤ плата двох майстр≥в - 12 тис¤ч гривень.

зароб≥тн¤ плата 6-ти швачок - 24 тис¤ч≥ гривень.

оренда прим≥щенн¤- 5 тис¤ч гривень.

страхов≥ платеж≥- 0,5 тис¤ч гривень.

матер≥али та сировина (тканина, нитки) - 40 тис¤ч гривень.

якщо б в≥н купив на ц≥ кошти ц≥нн≥ папери, то отримав би 4 тис¤ч≥ гривень див≥денд≥в. —в≥й п≥дпиЇмницький талант в≥н оц≥нюЇ у 6 тис¤ч гривень. …ому пропонували м≥сце закр≥йника ≥з зароб≥тньою платою у 10 тис¤ч гривень на р≥к. –≥чний дох≥д п≥дприЇмц¤ в≥д продажу продукц≥њ власноњ ф≥рми становить 150 тис¤ч гривень. –озрахувати бухгалтерський та економ≥чний прибуток п≥дприЇмц¤.

–озв'¤зок

Ѕухгалтерськ≥ витрати :

зарплата майстр≥в - 12000 гривень.

зарплата швачок - 24000 гривень.

оренда - 5000 гривень.

страховка - 500 гривень.

матер≥али, сировина - 40000 гривень.

¬сього : 81500 гривень.

Ѕухгалтерський прибуток =ƒох≥д- Ѕухгалтерськ≥ витрати =150000 - 81500 =

= 68500 гривень.

Ќа¤вн≥ витрати:

- втрачен≥ див≥денди 4000 гривень.

- оплата його зд≥бностей 6000 гривень.

- втрачена зарплата 10000 гривень.

¬сього 20000 гривень.

≈коном≥чний прибуток = Ѕухгалтерський прибуток- Ќе¤вн≥ витрати =

= 68500 - 20000 = 48500 гривень.

є 2 (4 бали).

ѕ≥дприЇмство отримало 15 тис¤ч гривень бухгалтерського прибутку за м≥с¤ць ≥ планувало в≥драхувати 4,5 тис¤ч гривень податку на прибуток . як зм≥нитьс¤ чистий прибуток п≥дприЇмства , ¤кщо держава зм≥нить умови оподаткуванн¤, а саме: з бухгалтерського прибутку до 10 тис¤ч гривень потр≥бно сплатити 32% , а зверху 10 тис¤ч гривень - 25%.

–озв'¤зок

ѕлановий чистий прибуток 15 - 4,5 = 10,5 (тис¤ч гривень)

ѕлатеж≥ : 10 * 32 / 100 = 3,2 тис¤ч гривень;

5 * 25 / 100 = 1,25 тис¤ч гривень.

‘актичний прибуток ф≥рми 15 - 3,2-1,25=10,55 (тис¤ч гривень).

–≥зниц¤: 10,55 - 10,5 = 0,05 (тис¤ч гривень).

є 3 (3 бали)

” ¤кому випадку п≥дприЇмець отримаЇ б≥льший прибуток :

¬ галуз≥ переробноњ промисловост≥, де прибутков≥сть кап≥таловкладень дор≥внюЇ 25%, чи в галуз≥ вирощуванн¤ томат≥в, де прибутков≥сть кап≥таловкладень - 15%;

” виробництв≥ хл≥бобулочних вироб≥в при використанн≥ сучасноњ м≥н≥-пекарн≥ "ƒока" або при використанн≥ традиц≥йного обладнанн¤;

ѕри високих чи при низьких ц≥нах на продукц≥ю п≥дприЇмц¤;

 оли кап≥тал вкладений, у виробництво обертаЇтьс¤ 2 рази на р≥к чи коли кап≥тал обертаЇтьс¤ 3 рази на р≥к;

 оли п≥дприЇмцем у справу вкладено 5 000 гривень.

¬≥дпов≥дь:

¬ переробн≥й промисловост≥.

ѕри використанн≥ "ƒока-п≥цца".

ѕри високих ц≥нах.

«а високою обернен≥стю кап≥талу.

 оли у справу вкладено 50 000 гривень.

є4 (2бали)

–озрахувати прибуток п≥дприЇмц¤,¤кщо виручку реал≥зац≥њ продукц≥њ дор≥внюЇ - 60 000 гривень,а витрати на виробництво продукц≥њ становить

42 000 гривень.

60 000 - 42 000 = 8 000(грн.).

¬ар≥ант є ≤≤

є1 (5бал≥в)

—п≥вроб≥тник банку з м≥с¤чним окладом у 200 гривень вир≥шив п≥ти з роботи та в≥дкрити власну пекарню у садовому будинку,що належить йому . ƒо цього часу в≥н здавав будинок в оренду на три л≥тн≥х м≥с¤ц≥ за 300 гривень. ƒл¤ куп≥вл≥ обладнанн¤ в≥н використовував своњ заощадженн¤ у сум≥ 1000 грн. (при норм≥ банк≥вського в≥дсотку 8? ). ѕ≥сл¤ першого року д≥¤льност≥ його бугалтерський зв≥т вигл¤дав так ?

виручка ---------- 16 000грн

витрати ---------- 13 000грн

прибуток --------- 3 000грн

ќск≥льки в≥н був досв≥дченим економ≥стом то вир≥шив п≥драхувати, ск≥льки коштувала йому ц¤ справа. ¬ результат≥ п≥драхунк≥в в≥н зробив висновок, що не варто було починати власний б≥знес. „ому? ¬≥дновить розрахунки п≥дприЇмц¤.

Ќа¤вн≥ витрати:

--- втрачена зарплата: 200?12=2400грн

- втрачена орендна плата: 300грн

-втрачен≥ дев≥денти: 1000?0,08=80грн

≈коном≥чний прибуток = Ѕухг. прибуток - Ќа¤вн≥ витрати =

= 3000-(2400+300+80)=220грн.

¬≤ƒѕќ¬≤ƒ№: екон. прибуток незначний, в≥ т≥льки через 4,5 роки зможе в≥дшкодувати грош≥ витрачен≥ на обладнанн¤.

є 2 (4 бали)

‘≥рма реал≥зувала 6 000 одиниць товару по 150 грн. за одну одиницю. ѕост≥йн≥ витрати на виробництво продукц≥њ становить

10 000грн., а зам≥нн≥ - 60грн. за кожний виб≥р. ¬изнач≥ть валовий прибуток ф≥рми, ¤кщо вс≥ платеж≥ з валового прибутку становл¤ть 30 %?

–озв?¤зок.

¬иручка в≥д реал≥зац≥њ: 6000 Ј 150 = 900000 грн.

—ума зм≥нних витрат: 60 Ј 6000 = 360000 грн.

¬алоаий прибуток: 900000 - 10000 - 360000 = 530000 грн.

ѕлатеж≥: 530000 Ј 30 : 100 = 159000 грн.

„истий прибуток: 530000 - 159000 = 371000 грн.

є 3 (3 бали)

” ¤кому випадку п≥дприЇмець отримаЇ б≥льший прибуток:

коли п≥дприЇмцем у справу вкладено 60000 грн. або коли в справу вкладено 600000 грн.;

у швейн≥й майстерн≥ використано електричн≥ машини або механ≥чн≥;

при високих чи низьких ц≥нах на продукц≥ю п≥дприЇмц¤;

коли кап≥тал, вкладений у виробництво, обертаЇтьс¤ три рази на р≥к чи коли кап≥тал обертаЇтьс¤ два рази на р≥к;

у добувн≥й галуз≥, де прибутков≥сть кап≥таловкладень-10%, чи в переробн≥й, де прибутков≥сть кап≥таловкладень дор≥внюЇ 22%.

¬≥дпов≥дь:

коли у справу вкладено 600 тис. грн.,

при використанн≥ електричних машин

при високих ц≥нах;

за виссокою обережн≥стю

в переробн≥й галуз≥ .

є 4 (2 бали)

„ому дор≥внюЇ прибуток п≥дприЇмц¤, ¤кщо:

-вибрати на виробництво продукц≥њ- 2000 грн;

-виручка в≥д реал≥зац≥њ - 18000 грн.;

18000-2000=16000 грн.

V. ƒомашнЇ завданн¤. Ў≥сть учн≥в одержують випереджаючи завданн¤ до уроку є5.Ќа головну

Hosted by uCoz