Що і для чого вивчає економіка. Її місце серед інших наукМета уроку: розширити, закріпити знання учнів. Розвивати логічне мислення, вміння узагальнювати, застосовувати набуті знання на практиці, використовувати додаткові джерела економічної інформації, швидко реагувати на зміну ситуації, форми роботи, творчо ставитися до навчання. Продовжувати формувати вміння оцінювати рівень своїх знань. Вимагати від учнів чітких, лаконічних, точних відповідей. Виховувати наполегливість у досягненні своєї мети.

Обладнання уроку: оформлені лоти, номерки для кожного учня, картки з завданнями, тести, кросворд, картка у зошитах учнів.

№ лоту | Результати торгів | Самооцінка

Підсумкова оцінка

І. Організаційний момент.

ІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів.

Учитель. Сьогодні ми з вами підводимо перші підсумки нашої спільної роботи на уроках економіки. Наша мета - узагальнити, закріпити набуті знання.

Пропоную вам стати учасниками аукціону знань. На подальших уроках з економіки ми будемо детально знайомитися з аукціоном, як складовою частиною ринкової інфраструктури. Сьогодні коротке повідомлення зробить

...............................................................................................................

Учень. Аукціон - форма продажу у визначений час і у визначеному місці товарів, попередньо виставлених для ознайомлення, на основі конкурсу покупців. Партія товару, частина товару, що складається з одного або декількох однорідних за якісністю предметів, називається лот. Кожен учасник аукціону має свій порядковий номер. Веде торги - брокер.

Учитель. Я вважаю, що ми з вами можемо проводити аукціон. Лоти представлені на дошці. Номери є у всіх. Плата за лот - ваші знання, максимальна оцінка лота - 12 балів. У кожного з вас є картка, куди ви будете записувати результати торгів, ставити оцінку в кінці уроку.

Я сьогодні не учитель, а брокер, а ви, пані і панове, - учасники аукціону.

ІІІ. Узагальнення знань учнів.

Учитель. Шановні пані і панове:

Вашій увазі пропонується лот №1."Перевірка платоспроможності учасників торгів". У таблиці зліва - основні поняття. позначені там цифрами, справа - визначення, позначені літерами. Ваше завдання - установити відповідність між елементами правої і лівої частини, назвати цифру і літеру (1 - c, 3 - б і т. д.).

Оцінюємо перший лот

Лот №2

Учитель. На торги виставляється лот №2.

Визначте, який вислів відомого економіста Уільяма Петті тут зашифрований? Для цього вам необхідно пригадати український алфавіт. Замініть числа літерами. Впишіть слова у відповідні клітинки. Оцінюємо другий лот

Лот №3

Учитель. На нашому аукціоні представлено елементи логічних схем із теми. Необхідно заповнити пропущені блоки. Оцінюємо третій лот.

Лот №4

Учитель Наш лот №4 називається "Запитання - відповідь". Уважно прочитайте запитання і дайте відповідь на нього.

Лот №5

Учитель. Цей лот називається "З'єднай частини слів, поясни їхнє значення".

Тема: методи економічного дослідження. Знайди у правому стовпчику закінчення економічних термінів, початок яких розташовано у лівому стовпчику. З'єднай їхні частинки, поясни значення слів.

Підведення підсумків торгів.

Лот №6

Учитель. Пропоную вам чайнворд "Економісти". Ваше завдання - назвати видатних економістів, основні економічні течії.

Шановні пані і панове! Не забувайте оцінювати вашу участь у торгах.

Лот №7

Учитель. Він має назву "Логічність". Вам пропонується ряд тверджень. Ви повинні визначити правильність їхнього формулювання двома словами "Так" або "Ні". Пояснити хід своєї думки.

Оцінювання лоту

Лот №8

Учитель. Я вам пропоную портрети видатних економістів. Ваше завдання - назвати повне ім'я, прізвище. Подати відомі вам факти їхньої біографії.

Оцінювання лоту

Лот №9

Пропоную вам для розв'язку задачі. Якщо хтось відчує ускладнення, може скористатися підказкою.

Оцінювання лоту

Підведення підсумків уроку.

Учитель. Панове!

Всі лоти товарів, виставлені на нашому аукціоні, продано! Підведемо підсумки торгів. Прошу вас, кожного, визначити підсумкову самооцінку, а я виставлю її у журнал.

Само оцінювання. Оцінки

Учитель. Ми повторили основні моменти теми. Кожен з вас знає свої недоліки. Залишилося опрацювати незрозуміле, повторити ще раз тему. Бажаю вам успіхів у вивченні цього цікавого, важливого, необхідного предмету.

Домашнє завдання: повторити конспект, с.6-21 підручника.

Відповіді

Лот №1

1 економіка а).Формування доходів підприємця, робітника, службовця, банкіра, держави.

2 виробництво б). Використання доходів

3 розподіл в). Ні

4 обмін г).Продавець, фермер, банкір, покупець, брокер, ділер

5 споживання д). Ресурси обмежені

6 чи можна задовольнити потреби? є). Процес створення матеріальних благ

7 основні проблеми економіки е). Арістотель

8 суб'єкти економічних відносин ж). Грецької

9 автор терміну, економіка з). Відносини між виробниками споживачами

10

відповіді

1-і, 2-є, 3-а, 4-з, 5-б, 6-в,

7 -к, 8 -г, д -е, 10-д, 11-ж і). Особлива форма життя суспільства, що охоплює виробництво товарів та послуг, обмін ними і розподіл створюваних у суспільстві благ, їх споживання

11 з якої мови походить слово "економіка" к).Що виробляти? Як виробляти? Як розподіляти?

Лот №4

Запитання " Що і для чого вивчає економіка?" (записати по складах)

Лот №5 Відповіді

Моде 1. Гування 1-4 моделювання

Абстра 2. гальнення 2-1 абстрагування

Класи 3. рання 4-2 узагальнення

Уза 4. лювання 3-5 класифікація

Зби 5. фікація 5-3 збирання (фактів)

Розроб 6. тування 6-7 розробка (теорії)

Обгрун 7. ка 7-6 обгрунтування (економічної теорії)

Лот №7 Так. Ні.

Відповіді

Ні. Економіка вивчає продуктивні сили суспільства.

Так. Споживання в економічному сенсі - використання доходів і реалізація тих корисностей, що їх мають речі та послуги.

Ні. Основна ідея економічної теорії А. Сміта полягає в справедливому розподілі.

Так. Чи сприяє економічна наука демократизації суспільства?

Так. Зв'язок між економічною теорією та економічною географією полягає в тому, що обидві науки досліджують один об'єкт - земельні, сировинні, людські ресурси.

Так. Чи необхідно було вивчати економіку персонажам казки про золоту рибку?

Ні. Людина живе у світі необмежених можливостей.

Ні. Безмежні потреби людини можна задовольнити обмеженою кількістю ресурсів.

Ні. Три головні питання економіки полягають: що виробляти? коли виробляти? як виробляти?

Лот №9

Задача 1

Заповніть пропущені місця і розв'яжіть задачу

Яку суму має повернути в банк підприємець, якщо відомо, що він взяв кредит в сумі 40 000 грн на 9 місяців, а банк надає позики під 30% річних.

Розв'язок

Якщо річний банківський процент становить ____%, то місячний буде ______. Отже, підприємець через 9 місяців має повернути суму позики ______грн і за користування кредитом ______, що становитиме разом _____грн.

30%, 30:12=2,5%, 9 місяців, 40 000грн, 40 000o2,5o9:100=9 000грн. ,49 000 грн.

Задача 2

Під який річний процент надає кредити малому бізнесу комерційний банк, якщо надавши позику фірмі "Мрія" у розмірі 20 000грн, просить повернути через 10 місяців 24 000грн

Розв'язання

Дохід комерційного банку за 10 місяців складе ______, а за 1 місяць _____грн. Тоді процент, під який банк надає кредити, становитиме: _____ в місяць, або ______ на рік.

24 000-20 000 = 4000грн, 4000:10 = 4000грн, 400 : 20 000=2%, 2o12=24%

Задача 3

На який строк потрібно вкласти гроші в ощадний банк під 8% річних, щоб сума внеску подвоїлась.

Розв'язок

Нехай сума внеску становить 1000грн, а строк внеску позначимо X. Для подвоєння суми внеску потрібно, щоб проценти склали величину, рівну первинному внеску. Тоді, враховуючи величину ставки банківського процента, буде дійсним рівняння:

1000o(8:100)oX=1000, X=100:8=12,5%На головну

Hosted by uCoz