Прикладний менеджментМета.

Сприяти поглибленню знань та уявлень учнів з теми.

Формувати вміння розрізняти структури управління підприємством, визначати повноваження підрозділів організації; приймати управлінське рішення.

Розвивати творчу активність, мислення, самостійність.

Тип уроку. Систематизації знань учнів, застосування знань на практиці.

Обладнання. Практикуми; текст кейсу (на кожну парту).

Хід уроку

І. Активізація опорних знань учнів.

Що таке менеджмент?

Які основні функції менеджменту?

ІІ. Мотивація навчання учнів.

Наша мета - практично вирішити питання організації фірм та узгодження повноважень.

ІІІ. Виконання практичної роботи "Зображення на схемі лінійної та функціональної систем управління підприємством".

На виконання роботи в практикумі (Практикум з економіки для 10-11 класів. Г. О. Горленко, Кам'янець-Подільськ, "Абетка-Нова", 2002) - 15 хвилин учні здають практику на перевірку.

IV. Обговорення кейсу.

Управління виконанням: чи був передбачувальним такий результат.

1) Учні вивчають текст кейсу в групах (від 3 до 5 чоловік). Обов'язковим елементом є обрання в рамках кожної групи керівника або президента групи. На нього покладаються обов'язки з організації роботи групи, тобто він має продемонструвати свої здібності до організаційної роботи, керування процесом обговорення в межах своєї бригади, також до презентації своєї групи та здобутих результатів у захисті роботи. Важливим елементом у роботі президента групи є оцінка внеску кожного члена групи в загальний здобутий результат.

2) Звіт за результатами аналізу кейсів готується письмово. Захист кейсу проходить публічно, в ньому беруть участь усі члени групи, доповідаючи про якусь частину загальної роботи. Така форма захисту, окрім оволодіння теорією, має за мету надбання навиків публічних виступів і ведення дискусій.

3) Після завершення доповіді бригади відбувається обговорення, у якому беруть участь усі учні класу. Вони повинні ставити запитання по суті доповіді, надаючи свої зауваження (або) вказуючи на найбільш вдалі знахідки в аналізі ситуації. (На даному уроці за браком часу можна вислухати не всі групи (бригади)).

4) Після обговорення учитель оцінює групи, що виступали, робить свої загальні зауваження і дає рекомендації.

Навчальна мета кейсу "Управління виконанням: чи був передбачуваним такий результат?":

- комплексна оцінка дій керівника відділу реклами газети "Київ Пост".

- вирішення проблеми підвищення ефективності діяльності відділу. Питання до обговорення:

- яким чином слід побудувати взаємостосунки в колективі рекламного відділу для збереження конкурентного духу та якості виконання?

V. Учитель підводить підсумки уроку.

VI. Домашнє завдання: Повторити тему за підручником (ст. 126-134) за "Збіркою завдань та вправ для учнів (Прикладна економіка)" вправа на ст. 94-96.На головну

Hosted by uCoz