Потреби споживача і закономірності його економічної поведінкиМета уроку: сформувати поняття "потреба", види потреб, показати причини безмежності потреб, суб'єктивність потреб та способів їх задоволення, фактори що впливають на формування потреб людини, суспільства. Показати учням можливості практичного застосування знань з теми. Продовжити формувати уміння і навички роботи з текстом підручника, написання конспекту уроку.

Напис на дошці

Потреби людини - це мотиви людини, що спонукають її до діяльності

С.Мочерний

Людина жива хлібом єдиним, якщо хліба в неї немає

Маркетолог Дж.Мак-Грегорі

Обладнання уроку: підручники, зошити, зразки логічних схем, таблиці

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу

Хід уроку

1.Актуалізація знань учнів.

Учитель. Тема, яку ми будемо вивчати сьогодні, має дуже велике практичне значення, адже економіка вивчає поведінку різних економічних суб'єктів. Кожен з нас має цілком природне прагнення задовольнити свої потреби в їжі, одязі, освіті, самореалізації, самоствердженні. В основі поведінки кожної людини, організації, суспільства лежать потреби. Розуміючи структуру потреб та знаючи причини змін цієї структури, ви зможете прогнозувати зміни у споживанні своєї родини, близьких, знайомих, зможете спрогнозувати напрями вдосконалення споживання.

Число .Тема уроку. План.

Зміст потреб та їх класифікація. Потреби та споживчі блага. Причини потреб.

І.Постановка мети уроку.

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

Учитель. Чи задумувались ви над тим, що спонукає людину здійснювати якісь вчинки?

(Відповіді учнів. Використання вислову С.Мочерного, записаного на дошці).

Дійсно, її спонукають на це незадоволені потреби. Що ж ми називаємо потребами? Які види потреб можна виділити?

Робота з текстом підручника (ст. 22-23).

Завдання для учнів.

1.Запишіть визначення поняття "потреба".

2.Скласти схему "види потреб".

Потреба - це прояв необхідності у певних речах, бажання володіти ними, відчуття нестач, якщо це бажання залишилося незадоволеним.

Учитель. У сучасному суспільстві люди мають велику розмаїтнісь потреб. Щоб розпочати свій бізнес, підприємець повинен знати потреби споживачів його продукції. Розробці моделі потреб надають великого значення у розвинутих країнах. Результати розробок і досліджень потреб широко використовуються в рекламах, написанні бізнес - планів.

Західні економісти часто користуються так званою "пірамідою потреб за С.Маслоу". Це своєрідна класифікація, створена за критерієм значущості та ієрархії потреб.

Потреби у самоствердженні,

саморозвитку , самореалізації.

Потреба у повазі

(самоповага , статус серед інших , визнання.)

Соціальні потреби; відчуття духовної близькості , любові.

Потреба у самозбереженні (безпека , захищеність.)

Фізіологічні потреби - виживання , голод , холод , спрага , спека.

ЛЮДИНА

Учитель. Ми розглядаємо потреби , що пов'язані зі сферою господарської діяльності. Вони дістали назву економічних потреб - необхідність у життєвих благах, бажання володіти ними, використовувати за призначенням.

Особисті економічні потреби

Фізіологічні

-продукти харчування

-одяг, взуття

- житло

-товари господарсько-

побутового призначення

Інтелектуальні

-одерження освіти

-підвищення кваліфікації

-культурний відпочинок

-предмети і послуги куль турного призначення

Соціальні

-охорона здоров'я

-житлово побутові умови

-умови праці

-транспорт, зв'язок.

Звернути увагу на такі положення: потреби залежать від кліматичних умов; традицій, особистості людини, культури, освіти, місця роботи, захоплень.

Наприклад потреба в одязі для учителя, шахтаря, ескімоса, жителя Африки.

Запитання до учнів:

-Чи однаково задовольняється ця потреба?

Відповіді учнів.

Учитель. Наступні потреби, більш високі, задовольняються лише тоді, коли були задоволені попередні.

На прикладах економічно розвинених країн 20 ст. можна виділити три етапи розвитку потреб:

І - до середини 50-х років - домінували матеріально-речові потреби.

ІІ- з середини 50-х років - перехід до економіки споживання. Почали формуватися соціальні потреби: побутове обслуговування, освіта, медицина, спорт, відпочинок, розваги.

У жителя США 40% витрат становили оплата послуг (зв'язок, побутові послуги, розваги), 12%- товари довгострокового споживання, 15%- харчування.

ІІІ-етап - почався у 80-ті роки. Розвиток гуманітарних потреб, пов'язаних із творчістю, духовним розвитком особистості. В економічно розвинених країнах виникають потреби у вільному часі. За даними опитування ? американців готові відмовитись від купівлі більшості товарів на користь задоволення потреб

нематеріального характеру. 42% робітників висловлюються за збільшення вільного часу за рахунок зменшення заробітку.

Потреби змінюються за віком, соціальним станом.

Проаналізуйте ситуацію. У родині чотири члени: батько-бізнесмен, мати-домогосподарка, син-старшокласник, бабуся - пенсіонерка.

До Нового року сім'я вирішила зробити собі загальний подарунок. На папірцях вони записали свої загальний подарунок. На папірцях вони записали свої пропозиції і поклали у вазу. Виявилося чотири пропозиції: музичний центр, пральна машина, комп'ютер, новий телевізор.

Яку пропозицію, на вашу думку, вніс кожен член сім'ї? Що б вибрали ви у цій ситуації?

Потреби людей безмежні. Ця безмежність породжена людською фантазією, конкуренцією виробників, які пропонують нові засоби задоволення потреб. Стимулює потреби реклама, що надходить з різних джерел.

Закріплення:

1). Що ми називаємо потребами?

2). Назвіть основні види потреб.

3). Які фактори впливають на зміну, структуру, величину потреб?

4). Як ви розумієте висловлювання відомого маркетолога Дж. Мак-Грегорі написане на дошці?

Домашнє завдання: с. 22-25, взяти інтерв'ю у людей різного статусу, віку, захоплень з приводу різноманітності видів, зміни потреб. Проаналізувати, як змінилися ваші потреби за 5 років.На головну

Hosted by uCoz