ѕ≥дприЇмницький дох≥д ≥ функц≥њ п≥дприЇмц¤ћета.

—формувати первинн≥ знанн¤ про витрати виробництва та њх види, про формуванн¤ бугалтерського та економ≥чного прибутк≥в, за рахунок чого в≥дбуваЇтьс¤ зростанн¤ п≥дприЇмницького доходу.

‘ормувати вм≥нн¤ розраховувати п≥дприЇмницький прибуток.

–озвивати лог≥чне мисленн¤, спостережлив≥сть, самост≥йн≥сть.

ќбладнанн¤. ѕ≥дручники. “аблиц≥.

“ип уроку. «асвоЇнн¤ нових знань.

’≥д уроку

≤. ћотивац≥¤ навчальноњ д≥¤льност≥ учн≥в.

ѕ≥дприЇмець виконуватиме своњ функц≥њ лише тод≥, коли це дасть йому можлив≥сть реал≥зувати приватний ≥нтерес, дос¤гти власноњ вигоди. ¬ищим вт≥ленн¤м ≥нтересу п≥дприЇмц¤ Ї п≥дприЇмницький дох≥д

≤≤. ќголошенн¤ теми. ѕ≥сл¤ вивченн¤ ц≥Їњ теми ви д≥знаЇтес¤:

ѕлан (на дошц≥)

ўо таке пост≥йн≥ та зам≥нн≥ витрати виробництва?

„ому ≥снуЇ необх≥дн≥сть у розмежуванн≥ витрат на зовн≥шн≥ та внутр≥шн≥ (не¤вн≥, альтернативн≥)?

як сп≥вв≥днос¤тьс¤ прибуток ≥ п≥дприЇмницький дох≥д?

«а рахунок чого в≥дбуваЇтьс¤ зростанн¤ п≥дприЇмницького доходу?

≤≤≤. ¬ивченн¤ нового матер≥алу.

ѕригадайте формулу прибутку: прибуток = доход - витрати

¬итрати:

ѕост≥йн≥ - витрати, ¤к≥ прот¤гом певного часу не залежать в≥д обс¤гу виробництва.

«м≥нн≥ - витрати, величина ¤ких зм≥нюЇтьс¤ залежно в≥д зм≥ни обс¤г≥в випуску продукц≥њ.

«овн≥шн≥ (¤вн≥) витрати - фактичн≥ витрати п≥дприЇмства на покупку ресурс≥в у зовн≥шн≥х власник≥в ресурс≥в. ÷≥ витрати враховуютьс¤ в бухгалтерських зв≥тах ≥ називаютьс¤ бухгалтерськими.

¬нутр≥шн≥ (не¤вн≥) витрати - витрати, пов'¤зан≥ з використанн¤м власних ресурс≥в ф≥рми. Ќе¤вн≥ витрати включають:

"втрачену" зароб≥тну плату, ¤ку м≥г би отримати п≥дприЇмець ¤к найманик прац≥вник за своњм фахом;

"втрачену" орендну плату, ¤кби в≥н здав в оренду своњ виробнич≥ прим≥щенн¤;

"втрачений" в≥дсоток на суму грошей, ¤ку п≥дприЇмець м≥г би покласти в банк зам≥сть ≥нвестуванн¤ у виробництво;

нормальний прибуток ¤к доход, достатн≥й дл¤ того, щоб п≥дприЇмець залишавс¤ в дан≥й галуз≥.

≈коном≥чн≥ (альтернативн≥) витрати = бухгалтерськ≥й (¤вн≥) витрати + не¤вн≥ витрати.

¬иконуючи своњ функц≥њ, п≥дприЇмець повинен забезпечити одержанн¤ доходу.

«агальний (сукупний, валовий) дох≥д (виторг) - це сума грошей, ¤ку одержала ф≥рма в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ за певний пром≥жок часу:

TR=PЈQ, де – - ц≥на проданого товару, Q - обс¤г продаж≥в.

 

 

«агальний дох≥д

«овн≥шн≥ витрати

Ѕухгалтерський прибуток

≈коном≥чн≥ витрати (зовн≥шн≥ + внутр≥шн≥) (нормальний прибуток)

≈коном≥чний прибуток

 

 

 

 

 

 

 

ѕ≥дприЇмницький дох≥д

„истий прибуток Ц частина економ≥чного прибутку, що залишилась п≥сл¤ виплати податк≥в ≥ платеж≥в.

                        «ростанн¤ п≥дприЇмницького доходу:

ѕ≥дприЇмницький доход

 

 

 

 

Ќормальний прибуток

≈коном≥чний прибуток

«овн≥шн≥ витрати

¬нутр≥шн≥ витрати

‘актори незалежн≥ (мало залежн≥) в≥д д≥¤льност≥ п≥дприЇмц¤ (зовн≥шн≥):

1.     ѕопит споживач≥в

2.     –инкова конТюктура

3.     –озм≥р податк≥в на прибуток

4.     ¬еличина банк≥вського проценту та орендноњ плати

‘актори, що визначаютьс¤ д≥¤льн≥стю п≥дприЇмц¤ (внутр≥шн≥):

1.     «ростанн¤ продуктивност≥ прац≥

2.     ≈фективн≥сть використанн¤ ресурс≥в

3.     «б≥льшенн¤ кап≥талов≥ддач

4.     «нанн¤ ринку (маркетинг) 

≤V. «акр≥пленн¤ набутих знань.

«адача

 оваленко маЇ невелику гончарну ф≥рму. ¬≥н наймаЇ одного пом≥чника ≥ платить йому 6000 грн на р≥к. ўор≥чна оренда прим≥щенн¤ складаЇ 2500 грн.

Ќа сировину витрачаЇтьс¤ 10000 грн.  оваленко ≥нвестував устаткуванн¤ (гончарн≥ кола, реч≥ та ≥н.) власн≥ заощадженн¤ в розм≥р≥ 20000 грн., що могли б йому приносити 10 % р≥чних за умови вкладанн¤ њх у банк.  онкурент пропонував  оваленку 7500 грн. на р≥к за м≥сце гончара в його ф≥рм≥. —воњ п≥дприЇмницьк≥ зд≥бност≥  оваленко оц≥нюЇ в 3500 грн. на р≥к. «агальний виторг в≥д продажу гончарних вироб≥в склав 60000 грн.

¬изначити: розм≥р бухгалтерського, економ≥чного ≥ чистого прибутку, ¤кщо податки ≥ платеж≥ складають 30%.

–озв'¤зок

Ќасамперед необх≥дно визначити зовн≥шн≥ й внутр≥шн≥ витрати.

ƒо зовн≥шн≥х витрат належать: зарплата найманого роб≥тника, оренда прим≥щенн¤, плата за сировину, устаткуванн¤. “аким чином, зовн≥шн≥ витрати = 6000+2500+10000+20000=38500 грн.

ƒо внутр≥шн≥х витрат сл≥д в≥днести можлив≥ доходи  оваленка: в≥дсоток- 2000 грн., зарплата- 7500 грн., а також варт≥сть п≥дприЇмницьких зд≥бностей - 3500 грн. ќтже, внутр≥шн≥ витрати = 2000+7500+3500 = 13000 грн.

Ѕухгалтерський прибуток: 60000- 38500 = 21500 грн.

™коном≥чний прибуток: 60000 - (38500+13000)= 8500грн.

ѕодатки ≥ платеж≥ складають 30% в≥д бухгалтерського прибутку, тобто 0,3Ј21500=6450 грн.

„истий прибуток: 8500- 6450= 2050 грн.

V. ѕ≥дсумок уроку.

V≤. ƒомашнЇ завданн¤.

ќпрацювати конспект, текст п≥дручника (с. 119-126. ќснови економ≥ки).
На головну


Hosted by uCoz