Функції підприємства та роль підприємцяМета. Сформувати в учнів загальні уявлення про підприємство, функції підприємства, про зміст підприємництва та підприємництво в Україні.

Формувати уміння учнів узагальнювати конкретний матеріал і встановлювати причинно-наслідкові зв'язки.

Розвивати творчуактивність, мислення, самостійність.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.

Обладнання. Підручники, схеми.

Хід уроку

І. Мотивація.

Засвоївши фундаментальні поняття ринкової економіки, ви вже підготовані ло розгляду складного і цікавого явища, що називається підприємництвом. Зв'язок: підприємництво можливе лише там, де реалізуються такі ринкові принципи, як економічна свобода і конкуренція.

Підприємець забезпечує діяльність підприємства, тому його дії визначаються тими функціями, що їх виконує підприємство.

Ми розглянемо функції підриємства, а потім з'ясовуватимемо роль підприємця.

ІІ. Оголошення, представлення теми та очікування результатів.

Після вивчення теми "Функції підприємства та роль підприємця" ви знатимете:

що таке підприємство та які функції воно виконує?

Який зміст вкладається у поняття підприємництво?

Які види підприємництва властиві сучасній економіці?

ІІІ. Надання необхідної інформації

(міні-лекції)

Закон України "Про підпиємство" визначає: "Підприємство - це самостійний господарюючий статутний суб'єкт, який має право юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницькуі комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку". Термін "фірма" є синонімом терміна підприємство.

Спільні риси, які притаманні підприємствам:

підприємство являє собою технологічно і територіально відособлену сукупність засобів виробництва та робочої сили. Фактори виробництва функціонують тільки у рамках певних підприємств;

кожне підприємство спеціалізується на виготовленні певного товару. Виробничі процеси підприємства набувають завершеності у вигляді кінцевого продукту;

кожне підприємство характеризується економічною відособленістю;

підприємсво - це соціальний осередок суспільства, певний колектив співробітників.

IV. Практичне освоєння матеріалу.

(Інтерактивна вправа)

Об'єдную учнів у 5 груп по 5-6 учнів (це можна зробити до початку уроку)

Інструктування.

На дошці дві схеми:

І

Фунуції підприємства

Основна виробнича Q=f(k,l)

Виробничо-технологічні

Економічні

Соціальні

Зовнішньоекономічні

ІІ

Підприємницька діяльність

Виробнича

Комерційна

Фінансова

Посередницька

Страхова

Кожна група за допомогою тектса підручника і "Основи економіки" Радіонова І.Ф., "Економіка" Ковальчук Г.О. та ін., знайомиться з однією з функцій підприємтва та видом підприємницької діяльності. Через 7-10 хвилин доповідачі груп знайомлять клас зпочатку з функціями підприємства по черзі, а далі - з видами підприємницької діяльності.

Підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку.

Що розуміють під поняттям "підприємництво"?

Підприємництво - самостійна, ініціативна діяльність з виробництва товарів та надання послуг з метою одержання прибутку, що передбачає здійснення нововведень при використанні власних коштів, а також самостійність і ризик.

Кого можна вважати підприємцем?

(Аналіз таблиці "думки про підприємців" "Економіка", Г.О. Ковальчук, В.Г. Мельничук, В.О. Огнев'юк ст.110)

Як на вашу думку, чому так важко і повільно йде процес становлення підприємства в Україні?

а) помилки збоку держави при проведенні приватизації; б)недрсконала правова база; в) відсутність досвіду і компентентності у більшості підприємців; г)незначна кількість основних та обігових засобів у більшості підприємців; д)недосконала податкова система.

Ящо є достатньо часу - короткі повідомлення про вдалих підприємців - Вільям Гейтс, Стів Джобс, династія Терещенків в Україні

Кожна група називає кращих доповідачів, щозробили найбільш вдалі повідомлення.

V. Домашнє завдання: опрацювати текст підручника, ст. 95 - 104 ("Основи економіки" Радіонова І.Ф. та ін.), ст.108 - 121 ("Економіка"

Ковальчук Г.О. та ін.)На головну

Hosted by uCoz