ѕрава та обов'¤зки член≥в с≥м'њ в ”крањн≥ƒержава ≥ с≥м'¤

Ќа початку 90-х рок≥в ’’ стол≥тт¤ б≥льш≥сть молод≥ були приб≥чниками ринковоњ економ≥ки ≥ очкували швидких зм≥н на краще. ѕройшло 10 рок≥в ≥ вже б≥льш≥сть з тих, хто колись в≥рив у ринков≥ перетворенн¤ вважають, що це дуже складний процес. ≤ дос¤гти благополучч¤ не так вже ≥ просто. —аме держава повинна активн≥ше втручатис¤, щоб допомогти с≥м'¤м розв'¤зувати њх соц≥альн≥ проблеми або створити умови дл¤ њх вир≥шенн¤ самими с≥м'¤ми. јдже вже на самому початку, при створенн≥ с≥м'њ, тобто союзу м≥ж ж≥нкою ≥ чолов≥ком, а по-≥ншому шлюбу, значна роль в≥дводитьс¤ держав≥. —аме держава, наприклад, регламентуЇ, кому ≥ коли дозвол¤Їтьс¤ створювати с≥м'ю. ƒержава також обумовлюЇ права ≥ обов'¤зки член≥в родини.

ѕрава та обов'¤зки батьк≥в

як ≥ в будь-¤кому колектив≥, так ≥ в с≥м'њ м≥ж њњ членами ≥снують р≥зноман≥тн≥ стосунки.  ожна ≥з стор≥н маЇ своњ права ≥ обов'¤зки, тобто дотримуЇтьс¤ правил повед≥нки, що встановлюютьс¤ державою, з метою упор¤дкуванн¤ с≥мейних в≥дносин. ¬ с≥м'њ вони под≥л¤ютьс¤ на особист≥ ≥ майнов≥.

Ѕатьки визначають ≥м'¤, громад¤нство ≥ нав≥ть нац≥ональн≥сть дитини.  ожна дитина з народженн¤ отримуЇ громад¤нство ≥ ¤кщо один з батьк≥в громад¤нин ”крањни, то ≥ дитина стаЇ або може стати, за певних умов, громад¤нином ”крањни. Ѕатьки повинн≥ представл¤ти ≥нтереси дитини у вс≥х установах, нав≥ть, у судах. ѕраво ≥ обов'¤зок батька визначати м≥сце проживанн¤ своњх д≥тей. јле найголовн≥ший компонент батьк≥вського п≥клуванн¤ Ї право ≥ обов'¤зок виховувати своњх д≥тей. якщо батьки ухил¤ютьс¤ в≥д цього, то њх чекають сувор≥ покаранн¤. јле њ д≥ти зобов'¤зан≥ п≥клуватис¤ про батьк≥в ≥ надавати њм допомогу.

«а житт¤ батьк≥в д≥ти не мають права на њх майно, а батьки управл¤ють майном д≥тей, ¤кщо воно њм було њм подароване, на певних умовах.

Ѕатьки утримують своњх д≥тей до 18 рок≥в, ¤кщо вони цього не робл¤ть, то з них ст¤гуютьс¤ кошти (ал≥менти) на утриманн¤ дитини. як бачимо батьки мають значн≥ права ≥ несуть в≥дпов≥дальн≥сть за д≥тей. «акони держави направлен≥ на захист ≥нтерес≥в д≥тей ≥ на зм≥цненн¤ с≥м'њ.

ј ¤кщо шлюб розпадаЇтьс¤, то держава допомагаЇ роз≥братис¤ у майнових стосунках м≥ж чолов≥ком ≥ дружиною, сл≥дкуючи за тим, щоб права дитини не порушувалис¤.

„ому держава повинна це робити? ўе раз повторимос¤, що с≥м'¤ - це фундамент сусп≥льства, його первинний осередок, ¤кий забезпечуЇ в≥дтворенн¤ ≥ продовженн¤ людського роду, Ї джерелом духовного розвитку та матер≥ального добробуту людини. —≥м'¤ завжди знаходилась в центр≥ складних економ≥чних процес≥в, що в≥дбуваютьс¤ в сусп≥льств≥ ≥ вона одночасно Ї основним замовником ≥ споживачем усього, що виробл¤Ї держава. “ому в≥д економ≥чноњ спроможност≥ та внутр≥шньоњ ц≥л≥сност≥ с≥м'њ залежить стаб≥льн≥сть д≥¤льност≥ економ≥чних механ≥зм≥в, а значить ≥ держави в ц≥лому. ћ≥цна родина Ї запорукою м≥цноњ держави.

ѕрава дитини в с≥м'њ

”крањна Ї одн≥Їю з крањн, що ратиф≥кувала  онвенц≥ю про права дитини в 1991роц≥. —аме ц¤  онвенц≥¤ визначаЇ, ¤к≥ права мають д≥ти в наш≥й крањн≥.  р≥м того вона вказуЇ на обов'¤зки батьк≥в, ¤к≥ несуть в≥дпов≥дальн≥сть за своњх д≥тей ≥ поважаЇ њхнЇ право керувати дитиною в межах даноњ  онвенц≥њ.

 онвенц≥¤ - дуже грунтовний документ ≥ тому розгл¤немо т≥льки де¤к≥ основн≥ права д≥тей за цим документом.

 ожна дитина маЇ право на житт¤, на ≥м'¤, на громад¤нство, право знати своњх батьк≥в. ƒ≥ти повинн≥ жити з≥ своњми батьками, вони не можуть бути розлучен≥ з батьками всупереч њхньому бажанню, ≥ т≥льки за де¤кими вин¤тками. ƒитина маЇ право на усиновленн¤.

 ожна дитина маЇ право в≥льно висловлювати своњ погл¤ди, до ¤ких потр≥бно уважно прислухатис¤. Ќеобх≥дно поважати право дитини на свободу думки, сов≥ст≥ ≥ рел≥г≥њ, свободу асоц≥ац≥й ≥ мирних збор≥в. ¬она маЇ право на ≥нформац≥ю. «акон повинен захищати њњ в≥д втручанн¤ у особисте житт¤.

 онвенц≥¤ декларуЇ захист дитини в≥д ус≥х форм ф≥зичного ≥ психолог≥чного насильства, образи або зловживанн¤. ¬она маЇ право на медичне обслуговуванн¤, соц≥альне забезпеченн¤.

 ожна дитина повинна вчитис¤. ѓњ осв≥та спр¤мована на розвиток зд≥бностей у повному обс¤з≥, вихованн¤ поваги до прав дитини ≥ основних свобод, вихованн¤ поваги до батьк≥в, п≥дготовку до св≥домого житт¤ у в≥льному сусп≥льств≥ в дус≥ розум≥нн¤, миру, терпимост≥, р≥вноправност≥ людей та дружби м≥ж ними, вихованн¤ до навколишньоњ природи.

ƒ≥ти мають права на захист в≥д економ≥чноњ експлуатац≥њ, що спричин¤Ї небезпеку њх здоров'ю. ƒитина повинна бути захищена ≥ в≥д незаконного вживанн¤ наркотик≥в, в≥д сексуального розбещенн¤, торг≥вл≥ ними. ѓњ не можна п≥ддавати тортурам ≥ катуванню.  онвенц≥¤ про права дитини вимагаЇ в≥д крањн, що ратиф≥кували њњ прийн¤тт¤ вс≥х заход≥в по њњ дотриманню.

 онвенц≥¤ про права дитини базуЇтьс¤ на принципах, що були закладен≥ у ƒекларац≥њ прав дитини ќќЌ, ¤ка була прийн¤та в 1959 роц≥. ¬ цих документах ≥ були закладен≥ основн≥ демократичн≥ норми ≥ засади в≥дношенн¤ до д≥тей з боку дорослих. —аме ц≥ норми, мабуть, ≥ повинн≥ визначати характер в≥дносин у с≥м'њ.

ѕитанн¤ ≥ завданн¤

Ќазв≥ть 3 причини, чому держава повинна допомагати с≥м'¤м.

„ого б≥льше - прав чи обов'¤зк≥в щодо своњх д≥тей мають батьки?

як≥ права мають д≥ти за  онвенц≥Їю про права дитини?

” пор¤дку важливост≥ дл¤ ¬ас розставте 5 основних прав дитини.

якби ¬ас спитали про порушенн¤ ¬аших прав у с≥м'њ, то ¤ку ¬и дасте в≥дпов≥д≥?

„ому значний в≥дсоток бездомних вказав на батьк≥в, ¤к≥ в першу чергу повинн≥ њх захищати?

’то на ¬ашу думку повинен захищати в першу чергу права д≥тей взагал≥ ≥ бездомних зокрема?Ќа головну

Hosted by uCoz