ѕро пол≥тичн≥ парт≥њ в ”крањн≥(« 1 с≥чн¤ 2005 року до цього «акону будуть внесен≥ зм≥ни зг≥дно ≥з «аконом ”крањни в≥д 27 листопада 2003 року є 1349-IV)

(« 1 жовтн¤ 2005 року до цього «акону будуть внесен≥ зм≥ни зг≥дно ≥з «аконом ”крањни в≥д 25 березн¤ 2004 року є 1665-IV)

–озд≥л I. «ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

—татт¤ 1. ѕраво громад¤н на об'Їднанн¤ в пол≥тичн≥ парт≥њ

ѕраво громад¤н на свободу об'Їднанн¤ у пол≥тичн≥ парт≥њ дл¤ зд≥йсненн¤ ≥ захисту своњх прав ≥ свобод та задоволенн¤ пол≥тичних, економ≥чних, соц≥альних, культурних та ≥нших ≥нтерес≥в визначаЇтьс¤ ≥ гарантуЇтьс¤  онституц≥Їю ”крањни. ¬становленн¤ обмежень цього права допускаЇтьс¤ в≥дпов≥дно до  онституц≥њ ”крањни в ≥нтересах нац≥ональноњ безпеки та громадського пор¤дку, охорони здоров'¤ населенн¤ або захисту прав ≥ свобод ≥нших людей, а також в ≥нших випадках, передбачених  онституц≥Їю ”крањни.

Ќ≥хто не може бути примушений до вступу в пол≥тичну парт≥ю або обмежений у прав≥ добров≥льного виходу з пол≥тичноњ парт≥њ.

Ќалежн≥сть чи неналежн≥сть до пол≥тичноњ парт≥њ не може бути п≥дставою дл¤ обмеженн¤ прав ≥ свобод або дл¤ наданн¤ будь-¤ких п≥льг ≥ переваг.

ќбмеженн¤ щодо членства у пол≥тичних парт≥¤х встановлюютьс¤ виключно  онституц≥Їю та законами ”крањни.

—татт¤ 2. ѕон¤тт¤ пол≥тичноњ парт≥њ

ѕол≥тична парт≥¤ - це зареЇстроване зг≥дно з законом добров≥льне об'Їднанн¤ громад¤н - прихильник≥в певноњ загальнонац≥ональноњ програми сусп≥льного розвитку, що маЇ своЇю метою спри¤нн¤ формуванню ≥ вираженню пол≥тичноњ вол≥ громад¤н, бере участь у виборах та ≥нших пол≥тичних заходах.

—татт¤ 3. ѕравова основа ≥ регламентац≥¤ д≥¤льност≥ пол≥тичних парт≥й

ѕол≥тичн≥ парт≥њ провад¤ть свою д≥¤льн≥сть в≥дпов≥дно до  онституц≥њ ”крањни, цього «акону, а також ≥нших закон≥в ”крањни та зг≥дно ≥з парт≥йним статутом, прийн¤тим у визначеному цим «аконом пор¤дку.

ѕол≥тичн≥ парт≥њ в ”крањн≥ створюютьс¤ ≥ д≥ють т≥льки ≥з всеукрањнським статусом.

—татт¤ 4. √арант≥њ д≥¤льност≥ пол≥тичних парт≥й

ѕол≥тичн≥ парт≥њ Ї р≥вними перед законом.

ќрганам державноњ влади, органам м≥сцевого самовр¤дуванн¤, њх посадовим особам заборонено виокремлювати у своЇму ставленн≥ певн≥ пол≥тичн≥ парт≥њ чи надавати њм прив≥лењ, а також спри¤ти пол≥тичним парт≥¤м, ¤кщо ≥нше не передбачено законом, у провадженн≥ њх д≥¤льност≥.

¬тручанн¤ з боку орган≥в державноњ влади та орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤ або њх посадових ос≥б у створенн¤ ≥ внутр≥шню д≥¤льн≥сть пол≥тичних парт≥й та њх м≥сцевих осередк≥в заборон¤Їтьс¤, за вин¤тком випадк≥в, передбачених цим «аконом.

—татт¤ 5. ќбмеженн¤ щодо утворенн¤ ≥ д≥¤льност≥ пол≥тичних парт≥й

”творенн¤ ≥ д≥¤льн≥сть пол≥тичних парт≥й заборон¤Їтьс¤, ¤кщо њх програмн≥ ц≥л≥ або д≥њ спр¤мован≥ на:

1) л≥кв≥дац≥ю незалежност≥ ”крањни;

2) зм≥ну конституц≥йного ладу насильницьким шл¤хом;

3) порушенн¤ суверен≥тету ≥ територ≥альноњ ц≥л≥сност≥ ”крањни;

4) п≥дрив безпеки держави;

5) незаконне захопленн¤ державноњ влади;

6) пропаганду в≥йни, насильства, розпалюванн¤ м≥жетн≥чноњ, расовоњ чи рел≥г≥йноњ ворожнеч≥;

7) пос¤ганн¤ на права ≥ свободи людини;

8) пос¤ганн¤ на здоров'¤ населенн¤.

ѕол≥тичн≥ парт≥њ не можуть мати воЇн≥зованих формувань.

ƒ≥¤льн≥сть пол≥тичноњ парт≥њ може бути заборонена лише за р≥шенн¤м суду. ¬ перш≥й ≥нстанц≥њ справу про заборону пол≥тичноњ парт≥њ розгл¤даЇ ¬ерховний —уд ”крањни.

–озд≥л II. „Ћ≈Ќ—“¬ќ ¬ ѕќЋ≤“»„Ќ»’ ѕј–“≤я’ “ј ѓ’ ”“¬ќ–≈ЌЌя

—татт¤ 6. „ленство в пол≥тичних парт≥¤х та його обмеженн¤

„леном пол≥тичноњ парт≥њ може бути лише громад¤нин ”крањни, ¤кий в≥дпов≥дно до  онституц≥њ ”крањни маЇ право голосу на виборах.

√ромад¤нин ”крањни може перебувати одночасно лише в одн≥й пол≥тичн≥й парт≥њ.

„ленами пол≥тичних парт≥й не можуть бути:

1) судд≥;

2) прац≥вники прокуратури;

3) прац≥вники орган≥в внутр≥шн≥х справ;

4) сп≥вроб≥тники —лужби безпеки ”крањни;

5) в≥йськовослужбовц≥.

Ќа час перебуванн¤ на зазначених посадах або служб≥ члени пол≥тичноњ парт≥њ зупин¤ють членство в ц≥й парт≥њ.

ѕор¤док вступу до пол≥тичноњ парт≥њ, зупиненн¤ та припиненн¤ членства в н≥й визначаЇтьс¤ статутом пол≥тичноњ парт≥њ.

„ленство в пол≥тичн≥й парт≥њ Ї ф≥ксованим. ќбов'¤зковою умовою ф≥ксац≥њ членства в пол≥тичн≥й парт≥њ Ї на¤вн≥сть за¤ви громад¤нина ”крањни, поданоњ до статутного органу пол≥тичноњ парт≥њ, про бажанн¤ стати членом ц≥Їњ парт≥њ.

‘орма ф≥ксац≥њ членства в пол≥тичн≥й парт≥њ визначаЇтьс¤ статутом пол≥тичноњ парт≥њ.

Ќе допускаЇтьс¤ створенн¤ ≥ д≥¤льн≥сть структурних осередк≥в пол≥тичних парт≥й в органах виконавчоњ та судовоњ влади ≥ виконавчих органах м≥сцевого самовр¤дуванн¤, в≥йськових формуванн¤х, а також на державних п≥дприЇмствах, у навчальних закладах та ≥нших державних установах ≥ орган≥зац≥¤х.

—татт¤ 7. ѕрограма пол≥тичноњ парт≥њ

ѕол≥тичн≥ парт≥њ повинн≥ мати програму. ѕрограма пол≥тичноњ парт≥њ Ї викладом ц≥лей та завдань ц≥Їњ парт≥њ, а також шл¤х≥в њх дос¤гненн¤.

—татт¤ 8. —татут пол≥тичноњ парт≥њ

ѕол≥тичн≥ парт≥њ повинн≥ мати статут. —татут пол≥тичноњ парт≥њ маЇ м≥стити так≥ в≥домост≥:

1) назву пол≥тичноњ парт≥њ;

2) перел≥к статутних орган≥в пол≥тичноњ парт≥њ, пор¤док њх утворенн¤, њхн≥ повноваженн¤ ≥ терм≥н цих повноважень;

3) пор¤док вступу до пол≥тичноњ парт≥њ, зупиненн¤ та припиненн¤ членства в н≥й;

4) права та обов'¤зки член≥в пол≥тичноњ парт≥њ, п≥дстави припиненн¤ чи зупиненн¤ членства в пол≥тичн≥й парт≥њ;

5) пор¤док створенн¤, загальну структуру та повноваженн¤ обласних, м≥ських, районних орган≥зац≥й пол≥тичноњ парт≥њ та њњ первинних осередк≥в;

6) пор¤док внесенн¤ зм≥н та доповнень до статуту ≥ програми пол≥тичноњ парт≥њ;

7) пор¤док скликанн¤ та проведенн¤ парт≥йних з'њзд≥в, конференц≥й, збор≥в та ≥нших представницьких орган≥в пол≥тичноњ парт≥њ;

8) джерела матер≥альних, у тому числ≥ ф≥нансових, надходжень та пор¤док зд≥йсненн¤ витрат пол≥тичноњ парт≥њ;

9) пор¤док л≥кв≥дац≥њ (саморозпуску), реорган≥зац≥њ пол≥тичноњ парт≥њ, використанн¤ њњ кошт≥в та ≥ншого майна, що залишилис¤ п≥сл¤ њњ л≥кв≥дац≥њ (саморозпуску).

—татт¤ 9. Ќазва та символ≥ка пол≥тичноњ парт≥њ

Ќазва пол≥тичноњ парт≥њ, њњ символ≥ка не повинн≥ зб≥гатис¤ з назвою чи символ≥кою ≥ншоњ (зареЇстрованоњ) пол≥тичноњ парт≥њ.

«аборон¤Їтьс¤ буквальне в≥дтворенн¤ у символ≥ц≥ пол≥тичноњ парт≥њ державних символ≥в ”крањни, використанн¤ символ≥в ≥ноземних держав.

ѕол≥тична парт≥¤ може мати парт≥йну символ≥ку, до ¤коњ належать парт≥йний г≥мн, прапор, розп≥знавальний знак, дев≥з. —имвол≥ка пол≥тичноњ парт≥њ п≥дл¤гаЇ державн≥й реЇстрац≥њ ћ≥н≥стерством юстиц≥њ ”крањни у пор¤дку, що визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

ќбласн≥, м≥ськ≥, районн≥ орган≥зац≥њ, первинн≥ осередки пол≥тичноњ парт≥њ та ≥нш≥ структурн≥ утворенн¤, передбачен≥ статутом парт≥њ, використовують назву пол≥тичноњ парт≥њ з доповненн¤ми, ¤к≥ визначають њх м≥сце в орган≥зац≥йн≥й структур≥ пол≥тичноњ парт≥њ.

—татт¤ 10. —творенн¤ пол≥тичноњ парт≥њ

–≥шенн¤ про створенн¤ пол≥тичноњ парт≥њ приймаЇтьс¤ на њњ установчому з'њзд≥ (конференц≥њ, зборах). ÷е р≥шенн¤ маЇ бути п≥дтримано п≥дписами не менше дес¤ти тис¤ч громад¤н ”крањни, ¤к≥ в≥дпов≥дно до  онституц≥њ ”крањни мають право голосу на виборах, з≥браними не менш ¤к у двох третинах район≥в не менш ¤к двох третин областей ”крањни, м≥ст  иЇва ≥ —евастопол¤ та не менш ¤к у двох третинах район≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим.

Ќа установчому з'њзд≥ (конференц≥њ, зборах) пол≥тичноњ парт≥њ затверджуютьс¤ статут ≥ програма пол≥тичноњ парт≥њ, обираютьс¤ њњ кер≥вн≥ ≥ контрольно-рев≥з≥йн≥ органи.

ƒ≥¤льн≥сть пол≥тичноњ парт≥њ може зд≥йснюватис¤ лише п≥сл¤ њњ реЇстрац≥њ. Ќе допускаЇтьс¤ д≥¤льн≥сть незареЇстрованих пол≥тичних парт≥й.

–озд≥л III. –≈™—“–ј÷≤я “ј ѕ–ј¬ј ѕќЋ≤“»„Ќ»’ ѕј–“≤…

—татт¤ 11. –еЇстрац≥¤ пол≥тичних парт≥й

–еЇстрац≥ю пол≥тичних парт≥й зд≥йснюЇ ћ≥н≥стерство юстиц≥њ ”крањни.

ƒл¤ реЇстрац≥њ пол≥тичноњ парт≥њ до ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни разом з за¤вою подаютьс¤:

1) статут ≥ програма пол≥тичноњ парт≥њ;

2) протокол установчого з'њзду (конференц≥њ, збор≥в) пол≥тичноњ парт≥њ ≥з зазначенн¤м дати ≥ м≥сц¤ його проведенн¤, к≥лькост≥ учасник≥в, ¤к≥ проголосували за створенн¤ пол≥тичноњ парт≥њ;

3) п≥дписи громад¤н ”крањни, з≥бран≥ в≥дпов≥дно до вимог цього «акону на п≥дтримку р≥шенн¤ про створенн¤ пол≥тичноњ парт≥њ та засв≥дчен≥ особами, ¤к≥ збирали п≥дписи;

4) в≥домост≥ про склад кер≥вних орган≥в пол≥тичноњ парт≥њ;

5) плат≥жний документ, що посв≥дчуЇ внесенн¤ реЇстрац≥йного збору;

6) назва та адреса банк≥вськоњ установи, в ¤к≥й пол≥тична парт≥¤ в≥дкриватиме рахунки.

ћ≥н≥стерство юстиц≥њ ”крањни зд≥йснюЇ реЇстрац≥ю пол≥тичноњ парт≥њ п≥сл¤ перев≥рки поданих матер≥ал≥в.

ѕ≥сл¤ реЇстрац≥њ пол≥тична парт≥¤ набуваЇ статусу юридичноњ особи.

–озм≥р реЇстрац≥йного збору встановлюЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

ѕол≥тична парт≥¤ прот¤гом шести м≥с¤ц≥в з дн¤ реЇстрац≥њ забезпечуЇ утворенн¤ та реЇстрац≥ю в пор¤дку, встановленому цим «аконом, своњх обласних, м≥ських, районних орган≥зац≥й у б≥льшост≥ областей ”крањни, м≥стах  иЇв≥, —евастопол≥ та в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим.

–еЇстрац≥¤ обласних, м≥ських ≥ районних орган≥зац≥й або ≥нших структурних утворень, передбачених статутом парт≥њ, зд≥йснюЇтьс¤ в≥дпов≥дними органами юстиц≥њ ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни, ¤кщо ≥нший пор¤док не передбачений законом, лише п≥сл¤ реЇстрац≥њ пол≥тичноњ парт≥њ ћ≥н≥стерством юстиц≥њ ”крањни. ѕ≥сл¤ реЇстрац≥њ обласних, м≥ських та районних орган≥зац≥й пол≥тичних парт≥й вони можуть набувати статусу юридичноњ особи, ¤кщо це передбачено статутом парт≥њ.

ќргани, що зд≥йснюють реЇстрац≥ю пол≥тичних парт≥й та њх обласних, м≥ських, районних орган≥зац≥й або ≥нших структурних утворень, передбачених статутом парт≥њ, ведуть в≥дпов≥дн≥ реЇстри. ‘орму реЇстр≥в затверджуЇ ћ≥н≥стерство юстиц≥њ ”крањни.

ћ≥н≥стерство юстиц≥њ ”крањни, його в≥дпов≥дн≥ органи п≥сл¤ реЇстрац≥њ видають пол≥тичн≥й парт≥њ, обласн≥й, м≥ськ≥й, районн≥й орган≥зац≥њ парт≥њ або ≥ншим структурним утворенн¤м, передбаченим статутом парт≥њ, реЇстрац≥йне св≥доцтво встановленого  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни зразка.

ѕол≥тична парт≥¤ щор≥чно ≥нформуЇ ћ≥н≥стерство юстиц≥њ ”крањни про обласн≥, м≥ськ≥, районн≥ орган≥зац≥њ парт≥њ або ≥нш≥ структурн≥ утворенн¤, передбачен≥ статутом парт≥њ. ѕол≥тична парт≥¤ також ≥нформуЇ ћ≥н≥стерство юстиц≥њ ”крањни про зм≥ни назви, програми, статуту, кер≥вних орган≥в парт≥њ, њх адреси та м≥сцезнаходженн¤ у тижневий строк п≥сл¤ прийн¤тт¤ р≥шень з цих питань.

ћ≥н≥стерство юстиц≥њ ”крањни оприлюднюЇ щор≥чно список зареЇстрованих пол≥тичних парт≥й, њх юридичн≥ адреси.

ѕрот¤гом 30 дн≥в з моменту надходженн¤ документ≥в, зазначених у пунктах 1 - 6 ц≥Їњ статт≥, ћ≥н≥стерство юстиц≥њ ”крањни приймаЇ р≥шенн¤ про реЇстрац≥ю або в≥дмову у реЇстрац≥њ пол≥тичноњ парт≥њ. ÷ей строк може бути продовжений ћ≥н≥стерством юстиц≥њ ”крањни у раз≥ потреби, але не б≥льше н≥ж на 15 дн≥в.

” реЇстрац≥њ пол≥тичноњ парт≥њ може бути в≥дмовлено, ¤кщо документи, подан≥ дл¤ реЇстрац≥њ пол≥тичноњ парт≥њ, не в≥дпов≥дають  онституц≥њ, цьому та ≥ншим законам ”крањни.

–еЇструюч≥ органи, зазначен≥ у частин≥ п'¤т≥й ц≥Їњ статт≥, приймають р≥шенн¤ про реЇстрац≥ю обласних, м≥ських, районних орган≥зац≥й або ≥нших структурних утворень пол≥тичноњ парт≥њ, передбачених статутом парт≥њ, прот¤гом 10 дн≥в з дн¤ надходженн¤ письмовоњ за¤ви в≥д них, зав≥реноњ кер≥вним органом пол≥тичноњ парт≥њ.

ƒо за¤ви додаютьс¤:

коп≥¤ статуту пол≥тичноњ парт≥њ;

протокол установчих збор≥в або конференц≥њ, на ¤ких було утворено обласну, м≥ську, районну орган≥зац≥ю або ≥нше структурне утворенн¤ пол≥тичноњ парт≥њ.

” раз≥ в≥дмови в реЇстрац≥њ ћ≥н≥стерство юстиц≥њ ”крањни та його органи юстиц≥њ повинн≥ надати за¤вников≥ своЇ письмове вмотивоване р≥шенн¤.

–≥шенн¤ ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни чи його органу юстиц≥њ щодо реЇстрац≥њ або неприйн¤тт¤ будь-¤кого р≥шенн¤ з цього питанн¤ може бути оскаржене до суду.

¬≥дмова у реЇстрац≥њ не Ї перешкодою у повторному зверненн≥ про реЇстрац≥ю.

—татт¤ 12. ѕрава пол≥тичних парт≥й

ѕол≥тичн≥ парт≥њ мають право:

1) в≥льно провадити свою д≥¤льн≥сть у межах, передбачених  онституц≥Їю ”крањни, цим «аконом та ≥ншими законами ”крањни;

2) брати участь у виборах ѕрезидента ”крањни, до ¬ерховноњ –ади ”крањни, до ≥нших орган≥в державноњ влади, орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤ та њх посадових ос≥б у пор¤дку, встановленому в≥дпов≥дними законами ”крањни;

3) використовувати державн≥ засоби масовоњ ≥нформац≥њ, а також засновувати власн≥ засоби масовоњ ≥нформац≥њ, ¤к передбачено в≥дпов≥дними законами ”крањни;

4) п≥дтримувати м≥жнародн≥ зв'¤зки з пол≥тичними парт≥¤ми, громадськими орган≥зац≥¤ми ≥нших держав, м≥жнародними ≥ м≥жур¤довими орган≥зац≥¤ми, засновувати (вступати м≥ж собою у) м≥жнародн≥ сп≥лки з додержанн¤м вимог цього «акону;

5) ≥дейно, орган≥зац≥йно та матер≥ально п≥дтримувати молод≥жн≥, ж≥ноч≥ та ≥нш≥ об'Їднанн¤ громад¤н, подавати допомогу у њх створенн≥.

ѕол≥тичним парт≥¤м гарантуЇтьс¤ свобода опозиц≥йноњ д≥¤льност≥, у тому числ≥:

можлив≥сть викладати публ≥чно ≥ обстоювати свою позиц≥ю з питань державного ≥ сусп≥льного житт¤;

брати участь в обговоренн≥ та оприлюднювати ≥ обгрунтовувати критичну оц≥нку д≥й ≥ р≥шень орган≥в влади, використовуючи дл¤ цього державн≥ ≥ недержавн≥ засоби масовоњ ≥нформац≥њ в пор¤дку, встановленому законом;

вносити до орган≥в державноњ влади ”крањни та орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤ пропозиц≥њ, ¤к≥ обов'¤зков≥ дл¤ розгл¤ду в≥дпов≥дними органами в установленому пор¤дку.

—татт¤ 13. ћ≥жнародна д≥¤льн≥сть пол≥тичних парт≥й

ѕол≥тичн≥ парт≥њ можуть п≥дтримувати зв'¤зки з пол≥тичними парт≥¤ми, громадськими орган≥зац≥¤ми ≥нших держав, м≥жнародними ≥ м≥жур¤довими орган≥зац≥¤ми, укладати угоди про сп≥вроб≥тництво ≥ зд≥йснювати ≥нш≥ заходи, ¤к≥ не суперечать законам ≥ м≥жнародним угодам ”крањни. ѕол≥тичн≥ парт≥њ не можуть укладати угоди, ¤к≥ ставл¤ть пол≥тичну парт≥ю в п≥дпор¤дковане або залежне становище щодо будь-¤коњ ≥ншоњ ≥ноземноњ орган≥зац≥њ чи пол≥тичноњ парт≥њ.

ѕол≥тичн≥ парт≥њ можуть засновувати м≥жнародн≥ сп≥лки чи вступати до таких сп≥лок, статутами ¤ких передбачено створенн¤ лише консультативних або координац≥йних центральних орган≥в.

–озд≥л IV.  ќЎ“» “ј ≤ЌЎ≈ ћј…Ќќ ѕќЋ≤“»„Ќ»’ ѕј–“≤…

—татт¤ 14.  ошти та ≥нше майно пол≥тичних парт≥й

ƒержава гарантуЇ пол≥тичним парт≥¤м право на кошти та ≥нше майно дл¤ зд≥йсненн¤ своњх статутних завдань.

ѕол≥тичн≥ парт≥њ Ї неприбутковими орган≥зац≥¤ми.

ѕол≥тичн≥ парт≥њ дл¤ зд≥йсненн¤ своњх статутних завдань мають право на власне рухоме ≥ нерухоме майно, кошти, обладнанн¤, транспорт, ≥нш≥ засоби, набутт¤ ¤ких не заборон¤Їтьс¤ законами ”крањни. ѕол≥тичн≥ парт≥њ можуть орендувати необх≥дне рухоме та нерухоме майно.

—татт¤ 15. ќбмеженн¤ у ф≥нансуванн≥ пол≥тичних парт≥й

Ќе допускаЇтьс¤ ф≥нансуванн¤ пол≥тичних парт≥й:

1) органами державноњ влади та органами м≥сцевого самовр¤дуванн¤, кр≥м випадк≥в, зазначених законом;

2) державними та комунальними п≥дприЇмствами, установами ≥ орган≥зац≥¤ми, а також п≥дприЇмствами, установами ≥ орган≥зац≥¤ми, у майн≥ ¤ких Ї частки (пањ, акц≥њ), що Ї державною чи комунальною власн≥стю, або ¤к≥ належать нерезидентам;

3) ≥ноземними державами та њх громад¤нами, п≥дприЇмствами, установами, орган≥зац≥¤ми;

4) благод≥йними та рел≥г≥йними об'Їднанн¤ми та орган≥зац≥¤ми;

5) анон≥мними особами або п≥д псевдон≥мом;

6) пол≥тичними парт≥¤ми, що не вход¤ть до виборчого блоку пол≥тичних парт≥й.

≤нформац≥¤ про надходженн¤ на рахунок пол≥тичноњ парт≥њ кошт≥в, заборонених цим «аконом, доводитьс¤ в≥дпов≥дною банк≥вською установою до в≥дома ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни.

 ошти, що над≥йшли пол≥тичним парт≥¤м з порушенн¤м вимог, передбачених цим «аконом, перераховуютьс¤ пол≥тичними парт≥¤ми до ƒержавного бюджету ”крањни або ст¤гуютьс¤ в доход держави у судовому пор¤дку.

—татт¤ 16. «д≥йсненн¤ повноважень власника щодо майна, ¤ке Ї власн≥стю пол≥тичноњ парт≥њ

ѕовноваженн¤ власника щодо майна, в тому числ≥ кошт≥в, що Ї власн≥стю пол≥тичноњ парт≥њ, зд≥йснюютьс¤ в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни в пор¤дку, передбаченому статутом пол≥тичноњ парт≥њ.

—татт¤ 17. ‘≥нансова зв≥тн≥сть пол≥тичноњ парт≥њ

ѕол≥тична парт≥¤ зобов'¤зана щор≥чно опубл≥ковувати в загальнодержавному засоб≥ масовоњ ≥нформац≥њ ф≥нансовий зв≥т про доходи ≥ видатки, а також зв≥т про майно пол≥тичноњ парт≥њ.

ѕол≥тичн≥ парт≥њ ведуть бухгалтерську зв≥тн≥сть у встановленому пор¤дку.

–озд≥л V. ƒ≈–∆ј¬Ќ»…  ќЌ“–ќЋ№ «ј ƒ≤яЋ№Ќ≤—“ё ѕќЋ≤“»„Ќ»’ ѕј–“≤…

—татт¤ 18. ќргани, що зд≥йснюють державний контроль за д≥¤льн≥стю пол≥тичних парт≥й

ƒержавний контроль за д≥¤льн≥стю пол≥тичних парт≥й зд≥йснюють:

1) ћ≥н≥стерство юстиц≥њ ”крањни - за додержанн¤м пол≥тичною парт≥Їю вимог  онституц≥њ та закон≥в ”крањни, а також статуту пол≥тичноњ парт≥њ;

2) ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ та окружн≥ виборч≥ ком≥с≥њ - за додержанн¤м пол≥тичною парт≥Їю пор¤дку участ≥ пол≥тичних парт≥й у виборчому процес≥.

ѕол≥тичн≥ парт≥њ зобов'¤зан≥ подавати на вимогу контролюючих орган≥в необх≥дн≥ документи та по¤сненн¤.

–≥шенн¤ контролюючих орган≥в можуть бути оскаржен≥ у встановленому законом пор¤дку.

—татт¤ 19. «аходи, ¤к≥ можуть вживатис¤ до пол≥тичних парт≥й

” раз≥ порушенн¤ пол≥тичними парт≥¤ми  онституц≥њ ”крањни, цього та ≥нших закон≥в ”крањни до них можуть бути вжит≥ так≥ заходи:

1) попередженн¤ про недопущенн¤ незаконноњ д≥¤льност≥;

2) заборона пол≥тичноњ парт≥њ.

—татт¤ 20. ѕопередженн¤ про недопущенн¤ незаконноњ д≥¤льност≥

” раз≥ публ≥чного оголошенн¤ кер≥вними органами пол≥тичноњ парт≥њ нам≥ру вчиненн¤ пол≥тичною парт≥Їю д≥й, за ¤к≥ законами ”крањни передбачена юридична в≥дпов≥дальн≥сть, в≥дпов≥дн≥ органи, до в≥данн¤ ¤ких належить контроль за д≥¤льн≥стю пол≥тичних парт≥й, видають приписи про недопущенн¤ протиправних вчинк≥в.

якщо вчинен≥ пол≥тичною парт≥Їю д≥њ не т¤гнуть за собою ≥ншого виду в≥дпов≥дальност≥, в≥дпов≥дними контролюючими органами видаЇтьс¤ припис про усуненн¤ допущених правопорушень.

 ер≥вництво пол≥тичноњ парт≥њ зобов'¤зане нев≥дкладно усунути порушенн¤ законодавства ”крањни, що стали п≥дставою дл¤ винесенн¤ попередженн¤, ≥ в п'¤тиденний строк пов≥домити про вжит≥ заходи органу, ¤кий вин≥с попередженн¤.

—татт¤ 21. «аборона пол≥тичноњ парт≥њ

ѕол≥тична парт≥¤ може бути за поданн¤м ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни чи √енерального прокурора ”крањни заборонена в судовому пор¤дку у випадку порушенн¤ вимог щодо створенн¤ ≥ д≥¤льност≥ пол≥тичних парт≥й, встановлених  онституц≥Їю ”крањни, цим та ≥ншими законами ”крањни.

«аборона д≥¤льност≥ пол≥тичноњ парт≥њ т¤гне за собою припиненн¤ д≥¤льност≥ пол≥тичноњ парт≥њ, розпуск кер≥вних орган≥в, обласних, м≥ських, районних орган≥зац≥й пол≥тичних парт≥й, њњ первинних осередк≥в та ≥нших структурних утворень, передбачених статутом парт≥њ, припиненн¤ членства в пол≥тичн≥й парт≥њ.

—татт¤ 22. ¬≥дпов≥дальн≥сть посадових ос≥б ≥ громад¤н за порушенн¤ законодавства про пол≥тичн≥ парт≥њ

«а порушенн¤ цього «акону посадов≥ особи ≥ громад¤ни, причетн≥ до:

1) створенн¤, орган≥зац≥њ д≥¤льност≥ та участ≥ в д≥¤льност≥ незареЇстрованих пол≥тичних парт≥й;

2) обмеженн¤ в правах чи пересл≥дуванн¤ громад¤н у зв'¤зку з належн≥стю чи неналежн≥стю до пол≥тичних парт≥й;

3) необгрунтованоњ в≥дмови в реЇстрац≥њ пол≥тичноњ парт≥њ;

4) наданн¤ пол≥тичн≥й парт≥њ будь-¤ких переваг чи обмеженн¤ передбачених законом прав пол≥тичноњ парт≥њ та њњ член≥в;

5) порушенн¤ закону при використанн≥ символ≥ки пол≥тичноњ парт≥њ;

6) запод≥¤нн¤ матер≥альноњ чи моральноњ шкоди пол≥тичн≥й парт≥њ;

7) утворенн¤ воЇн≥зованих формувань;

8) участ≥ у д≥¤льност≥ забороненоњ пол≥тичноњ парт≥њ або ≥нших передбачених чинним законодавством порушень, -

прит¤гаютьс¤ до дисципл≥нарноњ, адм≥н≥стративноњ, цив≥льноњ або крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥ зг≥дно з законами ”крањни.

—татт¤ 23. ѕрипиненн¤ д≥¤льност≥ пол≥тичноњ парт≥њ

ѕол≥тичн≥ парт≥њ припин¤ють свою д≥¤льн≥сть шл¤хом реорган≥зац≥њ чи л≥кв≥дац≥њ (саморозпуску) або в раз≥ заборони њњ д≥¤льност≥ чи анулюванн¤ реЇстрац≥йного св≥доцтва в пор¤дку, встановленому цим та ≥ншими законами ”крањни.

–≥шенн¤ про реорган≥зац≥ю чи саморозпуск приймаЇтьс¤ з'њздом (конференц≥Їю) пол≥тичноњ парт≥њ в≥дпов≥дно до статуту пол≥тичноњ парт≥њ. ќдночасно з прийн¤тт¤м такого р≥шенн¤ з'њзд (конференц≥¤) пол≥тичноњ парт≥њ приймаЇ р≥шенн¤ про використанн¤ майна та кошт≥в пол≥тичноњ парт≥њ на статутн≥ чи благод≥йн≥ ц≥л≥.

—татт¤ 24. јнулюванн¤ реЇстрац≥йного св≥доцтва

” раз≥ невиконанн¤ пол≥тичною парт≥Їю вимоги частини шостоњ статт≥ 11 цього «акону, ви¤вленн¤ прот¤гом трьох рок≥в з дн¤ реЇстрац≥њ пол≥тичноњ парт≥њ недостов≥рних в≥домостей у поданих на реЇстрац≥ю документах, невисуванн¤ пол≥тичною парт≥Їю своњх кандидат≥в по виборах ѕрезидента ”крањни та виборах народних депутат≥в ”крањни прот¤гом дес¤ти рок≥в орган, ¤кий зареЇстрував пол≥тичну парт≥ю, маЇ звернутис¤ до ¬ерховного —уду ”крањни з поданн¤м про анулюванн¤ реЇстрац≥йного св≥доцтва. ≤нш≥ п≥дстави дл¤ анулюванн¤ реЇстрац≥йного св≥доцтва не допускаютьс¤.

–≥шенн¤ ¬ерховного —уду ”крањни про анулюванн¤ реЇстрац≥йного св≥доцтва пол≥тичноњ парт≥њ т¤гне за собою припиненн¤ д≥¤льност≥ пол≥тичноњ парт≥њ, розпуск њњ кер≥вних орган≥в, обласних, м≥ських, районних орган≥зац≥й ≥ первинних осередк≥в та ≥нших статутних утворень пол≥тичноњ парт≥њ, припиненн¤ членства в пол≥тичн≥й парт≥њ.

–озд≥л VI. «ј Ћё„Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

1. ÷ей «акон набираЇ чинност≥ з дн¤ його опубл≥куванн¤.

2. ѕрийн¤тт¤ цього «акону не т¤гне за собою перереЇстрац≥ю пол≥тичних парт≥й.

3. ѕол≥тичним парт≥¤м не п≥зн≥ш ¤к через один р≥к п≥сл¤ проведенн¤ найближчих за часом п≥сл¤ набутт¤ чинност≥ цим «аконом вибор≥в до ¬ерховноњ –ади ”крањни зд≥йснити необх≥дн≥ заходи з метою забезпеченн¤ виконанн¤ вимог цього «акону, внести необх≥дн≥ уточненн¤ до статутних документ≥в та подати њх до ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни.

4.  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни прийн¤ти в межах своЇњ компетенц≥њ р≥шенн¤, що випливають з цього «акону, та внести пропозиц≥њ щодо приведенн¤ у в≥дпов≥дн≥сть з цим «аконом законодавчих акт≥в.Ќа головну

Hosted by uCoz