«абезпеченн¤ законност≥ п≥д час виборчоњ кампан≥њ ѕрезидента ”крањниѕ≥д час проведенн¤ сусп≥льно-пол≥тичних заход≥в до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ, територ≥альних та д≥льничних виборчих ком≥с≥й можуть надходити за¤ви, скарги, листи щодо порушень «акону ”крањни "ѕро вибори ѕрезидента ”крањни". ѕерш за все це стосуЇтьс¤ обмежень щодо веденн¤ передвиборноњ аг≥тац≥њ. “ак у в≥дпов≥дност≥ до ст. 64 «акону ”крањни "ѕро вибори ѕрезидента ”крањни" участь у передвиборн≥й аг≥тац≥њ заборон¤Їтьс¤: 1) особам, ¤к≥ не Ї громад¤нами ”крањни; 2) органам виконавчоњ влади та органам м≥сцевого самовр¤дуванн¤, њх посадовим ≥ службовим особам; 3) членам виборчих ком≥с≥й п≥д час виконанн¤ обов'¤зк≥в член≥в виборчих ком≥с≥й.

” в≥йськових частинах (формуванн¤х) та в установах крим≥нально-виконавчоњ системи передвиборна аг≥тац≥¤ обмежуЇтьс¤. ¬≥дв≥данн¤ в≥йськових частин (формувань) та установ крим≥нально-виконавчоњ системи окремими кандидатами на пост ѕрезидента ”крањни чи њх дов≥реними особами заборон¤Їтьс¤. «устр≥ч≥ цих ос≥б з виборц¤ми орган≥зовуютьс¤ в≥дпов≥дними територ≥альними виборчими ком≥с≥¤ми разом з командирами в≥йськових частин (формувань) або кер≥вниками установ крим≥нально-виконавчоњ системи з обов'¤зковим пов≥домленн¤м не п≥зн≥ш ¤к за три дн≥ до дн¤ зустр≥ч≥ ус≥х дов≥рених ос≥б кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни у в≥дпов≥дному територ≥альному окруз≥.

ѕоширенн¤ у будь-¤к≥й форм≥ матер≥ал≥в, що м≥ст¤ть заклики до л≥кв≥дац≥њ незалежност≥ ”крањни, зм≥ни конституц≥йного ладу насильницьким шл¤хом, порушенн¤ суверен≥тету ≥ територ≥альноњ ц≥л≥сност≥ держави, п≥дриву њњ безпеки, незаконного захопленн¤ державноњ влади, пропаганду в≥йни, насильства та розпалюванн¤ м≥жетн≥чноњ, расовоњ, рел≥г≥йноњ ворожнеч≥, пос¤ганн¤ на права ≥ свободи людини, здоров'¤ населенн¤, заборон¤Їтьс¤.

ƒо того ж, заборон¤Їтьс¤:

1) розповсюдженн¤ зав≥домо неправдивих в≥домостей про кандидата на пост ѕрезидента ”крањни.

ѕри цьому прац≥вник м≥л≥ц≥њ зобов'¤заний:

а) встановити особист≥сть аг≥татора (п.2 ст. 11 «акону ”крањни "ѕро м≥л≥ц≥ю" - "перев≥р¤ти у громад¤н при п≥дозр≥ у вчиненн≥ правопорушень документи, що посв≥дчують њх особу");

б) у раз≥ в≥дсутност≥ документ≥в, що засв≥дчують особу аг≥татора доставити його до ќ¬— на терм≥н до 3 годин дл¤ з'¤суванн¤ особи аг≥татора (п.5 ст. 11 «акону ”крањни "ѕро м≥л≥ц≥ю" - затримувати ос≥б, ¤к≥ вчинили адм≥н≥стративн≥ правопорушенн¤ на строк до 3 годин);

в) вилучити матер≥али аг≥тац≥њ (п. 7 ст. 11 «акон ”крањни "ѕро м≥л≥ц≥ю" - вилученн¤ речей ≥ предмет≥в);

г) допов≥сти про результати своњх д≥й рапортом кер≥вництву п≥дрозд≥лу ќ¬—.

2) проводити передвиборну аг≥тац≥ю, що супроводжуЇтьс¤ наданн¤м виборц¤м грошей чи безоплатно або на п≥льгових умовах товар≥в, послуг, роб≥т, ц≥нних папер≥в, кредит≥в, лотерей;

ѕрац≥вник м≥л≥ц≥њ зобов'¤заний:

а) пов≥домити про факт аг≥тац≥њ до черговоњ частини п≥дрозд≥лу ќ¬—;

б) встановити очевидц≥в;

в) викликати групу документуванн¤;

г) допов≥сти про своњ д≥њ рапортом кер≥вництву п≥дрозд≥лу.

3) включенн¤ до ≥нформац≥йних теле-, рад≥опрограм передвиборних аг≥тац≥йних матер≥ал≥в кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни або пол≥тичноњ реклами;

4) переривати передач≥ передвиборних програм кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни, парт≥й (блок≥в), ¤к≥ њх висунули, рекламою товар≥в, роб≥т, послуг та ≥ншими пов≥домленн¤ми;

5) проведенн¤ передвиборноњ аг≥тац≥њ в заруб≥жних засобах масовоњ ≥нформац≥њ, що д≥ють на територ≥њ ”крањни;

6) засобам масовоњ ≥нформац≥њ ус≥х форм власност≥, що д≥ють на територ≥њ ”крањни прот¤гом останн≥х п'¤тнадц¤ти дн≥в перед днем вибор≥в поширювати ≥нформац≥ю про результати опитувань громадськоњ думки щодо кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни;

” випадках, передбачених п.п. 3-6, прац≥вник м≥л≥ц≥њ зобов'¤заний у раз≥ ви¤вленн¤ факту трансл¤ц≥њ чи поширенн¤ ≥нформац≥њ пов≥домити про це до черговоњ частини орган≥в внутр≥шн≥х справ.

7) розм≥щенн¤ друкованих передвиборних аг≥тац≥йних матер≥ал≥в, пол≥тичноњ реклами та пов≥домлень про переб≥г виборчого процесу на пам'¤тках арх≥тектури, а також у м≥сц¤х, де вони перешкоджають безпец≥ дорожнього руху;

” цьому випадку прац≥вник м≥л≥ц≥њ зобов'¤заний:

а) встановити факт розм≥щенн¤ аг≥тац≥йних матер≥ал≥в;

б) ви¤вити винуватц≥в правопорушенн¤ та очевидц≥в;

в) викликати групу документуванн¤;

г) допов≥сти про своњ д≥њ кер≥вництву п≥дрозд≥лу.

8) кандидатам на пост ѕрезидента ”крањни, ¤к≥ займають посади, у тому числ≥ за сум≥сництвом, в органах виконавчоњ влади та органах м≥сцевого самовр¤дуванн¤, на державних, комунальних п≥дприЇмствах, у закладах, установах, орган≥зац≥¤х, в≥йськових частинах (формуванн¤х), залучати дл¤ передвиборноњ аг≥тац≥њ або використовувати дл¤ будь-¤коњ роботи, пов'¤заноњ з проведенн¤м передвиборноњ аг≥тац≥њ, п≥длеглих њм ос≥б (у робочий час), службовий транспорт, зв'¤зок, устаткуванн¤, прим≥щенн¤, ≥нш≥ об'Їкти та ресурси за м≥сцем роботи, а також використовувати службов≥ чи виробнич≥ наради, збори колективу дл¤ проведенн¤ передвиборноњ аг≥тац≥њ;

9) виготовленн¤ та розповсюдженн¤ друкованих передвиборних аг≥тац≥йних матер≥ал≥в, що не м≥ст¤ть в≥домостей про установу, ¤ка зд≥йснила друк, њх тираж, ≥нформац≥ю про ос≥б, в≥дпов≥дальних за випуск;

” випадках викладених у п.п. 8-9, прац≥вник м≥л≥ц≥њ зобов'¤заний:

а) ви¤вити факт розм≥щенн¤ аг≥тац≥йних матер≥ал≥в, що не м≥ст¤ть в≥домостей про установу, ¤ка зд≥йснила друк, њх тираж, ≥нформац≥ю про ос≥б, в≥дпов≥дальних за випуск;

б) встановити особист≥сть правопорушника та очевидц≥в;

в) вилучити матер≥али аг≥тац≥њ;

г) викликати групу документуванн¤;

д) допов≥сти рапортом про своњ д≥њ кер≥вництву п≥дрозд≥лу.

10) проведенн¤ активноњ аг≥тац≥њ (публ≥кац≥¤ аг≥тац≥йних матер≥ал≥в у засобах масовоњ ≥нформац≥њ, розповсюдженн¤ виборчих лист≥вок, розклеюванн¤ виборчих плакат≥в, публ≥чн≥ заклики голосувати за чи проти кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни) та розповсюдженн¤ пол≥тичноњ реклами з часу припиненн¤ передвиборноњ аг≥тац≥њ. ѕередвиборн≥ аг≥тац≥йн≥ матер≥али зн≥маютьс¤ з 24 години останньоњ п'¤тниц≥, що передуЇ дню вибор≥в чи дню повторного голосуванн¤, в≥дпов≥дними службами м≥сцевих орган≥в виконавчоњ влади та орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤;

11) оприлюдненн¤ в день вибор≥в результат≥в опитуванн¤ виборц≥в щодо њх волеви¤вленн¤ п≥д час голосуванн¤ до його зак≥нченн¤.

4.2. ќсобовому складу сл≥д з'¤сувати, що до правопорушень ц≥Їњ категор≥њ в≥днос¤тьс¤ д≥¤нн¤ передбачен≥:

1) ст. 157  рим≥нального кодексу ”крањни, ¤ка називаЇтьс¤ "ѕерешкоджанн¤ зд≥йсненню виборчого права" ≥ ¤ка встановлюЇ, що:

" ѕерешкоджанн¤ насильством, обманом, погрозами, п≥дкупом або ≥ншим чином в≥льному зд≥йсненню громад¤нином права обирати ≥ бути обраним ѕрезидентом ”крањни, народним депутатом ”крањни, депутатом ¬ерховноњ –ади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, депутатом м≥сцевоњ ради або с≥льським, селищним, м≥ським головою, вести передвиборну аг≥тац≥ю - караЇтьс¤ обмеженн¤м вол≥ на строк в≥д трьох до п'¤ти рок≥в або позбавленн¤м вол≥ на строк в≥д двох до чотирьох рок≥в.

“≥ сам≥ д≥¤нн¤, вчинен≥ за попередньою змовою групою ос≥б або членом виборчоњ ком≥с≥њ чи ≥ншою службовою особою з використанн¤м влади або службового становища, - караютьс¤ позбавленн¤м вол≥ на строк в≥д трьох до п'¤ти рок≥в.

ƒ≥¤нн¤, передбачен≥ частинами першою або другою ц≥Їњ статт≥, що вплинули на результати голосуванн¤ або вибор≥в, - караютьс¤ позбавленн¤м вол≥ на строк в≥д семи до дванадц¤ти рок≥в.

2) ст. 158  рим≥нального кодексу ”крањни, ¤ка називаЇтьс¤ "Ќеправом≥рне використанн¤ виборчих бюлетен≥в, п≥длог виборчих документ≥в або неправильний п≥драхунок голос≥в чи неправильне оголошенн¤ результат≥в вибор≥в" ≥ ¤ка встановлюЇ, що:

"¬идача членом виборчоњ ком≥с≥њ виборчого бюлетен¤ будь-¤к≥й особ≥ з метою наданн¤ њй можливост≥ проголосувати за ≥ншу особу або проголосувати б≥льше н≥ж один раз у ход≥ голосуванн¤, видача виборчого бюлетен¤ особ≥, не внесен≥й до списку виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥, або видача заповненого виборчого бюлетен¤, а також незаконна передача ≥нш≥й особ≥ незаповненого виборчого бюлетен¤ - караЇтьс¤ обмеженн¤м вол≥ на строк в≥д трьох до п'¤ти рок≥в або позбавленн¤м вол≥ на строк до трьох рок≥в.

ѕ≥длог, тобто виготовленн¤ виборчого документа невстановленого зразка чи виготовленн¤ у спос≥б, не передбачений законом, внесенн¤ до виборчого документа зав≥домо неправдивих в≥домостей або будь-¤ка ≥нша його п≥дробка, а так само використанн¤ зав≥домо п≥дробленого виборчого документа чи виготовленого у спос≥б, не передбачений законом, - караютьс¤ позбавленн¤м вол≥ на строк в≥д трьох до п'¤ти рок≥в.

ƒ≥њ, передбачен≥ частиною другою ц≥Їњ статт≥, вчинен≥ членом виборчоњ ком≥с≥њ або ≥ншою службовою особою, а так само зав≥домо неправильний п≥драхунок голос≥в або зав≥домо неправильне встановленн¤ чи оголошенн¤ результат≥в вибор≥в - караютьс¤ позбавленн¤м вол≥ на строк в≥д п'¤ти до восьми рок≥в з позбавленн¤м права об≥ймати певн≥ посади чи займатис¤ певною д≥¤льн≥стю на строк до трьох рок≥в".

3) ст. 159  рим≥нального кодексу ”крањни, ¤ка називаЇтьс¤ "ѕорушенн¤ таЇмниц≥ голосуванн¤" ≥ ¤ка встановлюЇ, що:

"”мисне порушенн¤ таЇмниц≥ голосуванн¤ п≥д час проведенн¤ передбачених законом ”крањни вибор≥в, вчинене членом виборчоњ ком≥с≥њ або ≥ншою службовою особою з використанн¤м влади чи службового становища, - караЇтьс¤ штрафом в≥д п'¤тисот до тис¤ч≥ неоподатковуваних м≥н≥мум≥в доход≥в громад¤н або позбавленн¤м вол≥ на строк в≥д одного до трьох рок≥в з позбавленн¤м права об≥ймати певн≥ посади чи займатис¤ певною д≥¤льн≥стю на строк до трьох рок≥в.

ѕри ви¤вленн≥ названих вище правопорушень прац≥вник м≥л≥ц≥њ зобов'¤заний:

а) встановити очевидц≥в ≥ в≥д≥брати в≥д них по¤сненн¤;

б) вилучити на¤вн≥ матер≥али аг≥тац≥њ;

в) скласти рапорт про ви¤вленн¤ факту правопорушенн¤ ≥ передати з≥бран≥ матер≥али кер≥вництву п≥дрозд≥лу органу внутр≥шн≥х справ.

–озсл≥дуванн¤ даних склад≥в злочин≥в зг≥дно ст. 112  рим≥нально-процесуального кодексу ”крањни покладено на сл≥дчих орган≥в прокуратури.

4) ст. 185-7  одексу ”крањни про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн¤, ¤ка називаЇтьс¤ "ѕубл≥чн≥ заклики до невиконанн¤ вимог прац≥вника м≥л≥ц≥њ" ≥ ¤ка встановлюЇ, що:

"ѕубл≥чн≥ заклики в будь-¤к≥й форм≥ до невиконанн¤ розпор¤джень або вимог прац≥вника м≥л≥ц≥њ у зв'¤зку з виконанн¤м ним обов'¤зк≥в по охорон≥ громадського пор¤дку або поширенн¤ зав≥домо неправдивих в≥домостей з метою провокац≥њ непокори законн≥й вимоз≥ прац≥вника м≥л≥ц≥њ, ¤кщо ц≥ д≥њ призвели до порушенн¤ громадського пор¤дку, - т¤гнуть за собою накладенн¤ штрафу в≥д дес¤ти до двадц¤ти неоподатковуваних м≥н≥мум≥в доход≥в громад¤н або виправн≥ роботи на строк в≥д одного до двох м≥с¤ц≥в з в≥драхуванн¤м двадц¤ти процент≥в зароб≥тку".

5) ст. 186-2  одексу ”крањни про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн¤, ¤ка називаЇтьс¤ "ѕорушенн¤ законодавства про вибори ѕрезидента ”крањни ≥ народних депутат≥в" ≥ ¤ка встановлюЇ, що:

"ѕубл≥чн≥ заклики або аг≥тац≥¤ за бойкотуванн¤ вибор≥в ѕрезидента ”крањни або народного депутата, опубл≥куванн¤ або поширенн¤ ≥ншим способом неправдивих в≥домостей про кандидата в ѕрезиденти ”крањни або депутати, а так само аг≥тац≥¤ за або проти кандидата в день вибор≥в - т¤гнуть за собою накладенн¤ штрафу в≥д трьох до шести неоподатковуваних м≥н≥мум≥в доход≥в громад¤н.

¬идача членом д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ виборчого бюлетен¤ дл¤ голосуванн¤ за ≥ншу особу - т¤гне за собою накладенн¤ штрафу в≥д трьох до п'¤ти неоподатковуваних м≥н≥мум≥в доход≥в громад¤н.

¬тручанн¤ в роботу виборчих ком≥с≥њ, що перешкоджаЇ виконанню ними обов'¤зк≥в, пов'¤заних з реЇстрац≥Їю кандидат≥в в ѕрезиденти ”крањни або депутати, п≥драхунком голос≥в чи визначенн¤м результат≥в або п≥дбитт¤м загальних п≥дсумк≥в вибор≥в, - т¤гне за собою накладенн¤ штрафу в≥д трьох до шести неоподатковуваних м≥н≥мум≥в доход≥в громад¤н".

—кладанн¤ протоколу.

” в≥дпов≥дност≥ до ст. 255  одексу ”крањни про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн¤ протоколи за вказан≥ правопорушенн¤ складаютьс¤ уповноваженими особами орган≥в внутр≥шн≥х справ (визначаютьс¤ наказом ћ¬— ”крањни).

–озгл¤д справ.

—прави про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн¤ передбачен≥ ст. 185-7 ≥ 186-2  одексу ”крањни про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн¤ у в≥дпов≥дност≥ до ст. 221  одексу ”крањни про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн¤ розгл¤дають районн≥, районн≥ у м≥ст≥, м≥ськ≥ чи м≥ськрайонн≥ суди (м≥сцев≥ суди)

—троки розгл¤ду справ (ст. 277  одексу ”крањни про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн¤):

ст. 185-7  одексу ”крањни про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн¤ - прот¤гом доби;

ст. 186- 2  одексу ”крањни про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн¤ - у триденний строк.

јдм≥н≥стративне затриманн¤ особи правопорушника.

«а вчиненн¤ правопорушенн¤, передбаченого ст. 185-7  одексу ”крањни про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн¤ "ѕубл≥чн≥ заклики до невиконанн¤ вимог прац≥вника м≥л≥ц≥њ" може бути застосовано адм≥н≥стративне затриманн¤ особи до розгл¤ду справи суддею (ст..263 ч.4  одексу ”крањни про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн¤) з метою припиненн¤ вказаного адм≥н≥стративного правопорушенн¤, коли вичерпано ≥нш≥ заходи впливу.

ƒоставленн¤ правопорушника.

«а вчиненн¤ правопорушенн¤, передбаченого ст. 186-2  одексу ”крањни про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн¤ "ѕорушенн¤ законодавства про вибори ѕрезидента ”крањни ≥ народних депутат≥в" адм≥н≥стративне затриманн¤ особи не передбачено законодавством ”крањни.

” в≥дпов≥дност≥ до ст. 259  одексу ”крањни про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн¤ з метою складанн¤ протоколу за вказане правопорушенн¤ у раз≥ неможливост≥ скласти його на м≥ст≥ вчиненн¤ правопорушенн¤, порушника може бути доставлено в м≥л≥ц≥ю, штаб громадського формуванн¤ з охорони громадського пор¤дку, чи громадського пункту з охорони громадського пор¤дку прац≥вником м≥л≥ц≥њ або членом громадського формуванн¤.

ѕеребуванн¤ доставленоњ особи в штаб≥ громадського формуванн¤ з охорони громадського пор¤дку чи громадському пункт≥ з охорони громадського пор¤дку, прим≥щенн≥ виконавчого органу с≥льськоњ, селищноњ роди не може тривати б≥льш ¤к одну годину.

¬илученн¤ речей ≥ документ≥в, ¤к≥ Ї доказами у справ≥:

–еч≥ ≥ документи, що Ї знар¤дд¤м або безпосередн≥м об'Їктом правопорушенн¤ (плакати, лист≥вки, що м≥ст¤ть публ≥чн≥ заклики або аг≥тац≥ю за бойкотуванн¤ вибор≥в ѕрезидента ”крањни, гучномовц≥) ви¤влен≥ п≥д час затриманн¤ правопорушника вилучаютьс¤ посадовими особами орган≥в внутр≥шн≥х справ (ст. 265  одексу ”крањни про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн¤). ѕро вилученн¤ речей та документ≥в складаЇтьс¤ окремий протокол.

ќсобистий огл¤д ≥ огл¤д речей проводитьс¤ уповноваженими особами орган≥в внутр≥шн≥х справ, про що складаЇтьс¤ протокол або про що робитьс¤ в≥дпов≥дний запис у протокол≥ про адм≥н≥стративне правопорушенн¤ або в протокол≥ про адм≥н≥стративне затриманн¤ (ст. 264  одексу ”крањни про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн¤).

ѕрава особи, що прит¤гуЇтьс¤ до адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥.

¬ ус≥х випадках прац≥вник м≥л≥ц≥њ зобов'¤заний ознайомити особу, ¤ка прит¤гуЇтьс¤ до адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥ з њњ правами, надати можлив≥сть знайомитис¤ з матер≥алами справи, давати по¤сненн¤, подавати докази, за¤вл¤ти клопотанн¤; при розгл¤д≥ справи користуватис¤ юридичною допомогою адвоката, ≥ншого фах≥вц¤ у галуз≥ права, ¤кий за законом маЇ право на наданн¤ правовоњ допомоги особисто чи за дорученн¤м юридичноњ особи, виступати р≥дною мовою ≥ користуватис¤ послугами перекладача, ¤кщо не волод≥Ї мовою, ¤кою ведетьс¤ провадженн¤; оскаржити постанову по справ≥ (ст. 268  одексу ”крањни про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн¤).Ќа головну

Hosted by uCoz