Сім'я - складова частина суспільстваСоціалізація

Виховання і становлення людини відбувається у прямій залежності від зовнішніх факторів. Процес входження людини в соціальне середовище, інтеграція в систему соціальних зв'язків, тобто стосунків між людьми називається соціалізацією. Соціалізація - процес і, одночасно, результат засвоєння і активного відтворення людиною соціального досвіду, що відбувається у спілкуванні і діяльності. Соціалізація може відбуватися, як в умовах стихійного впливу на особистість різних умов життя, незалежних від нього, так і в умовах спеціально направленого на особистість впливу, наприклад, виховання. Тобто соціалізація це процес перетворення людської істоти на суспільний індивід, утвердження її, як особистості, включення її у суспільне життя, як активної дійової сили.

В процесі взаємодії з іншими людьми маленька людина переймає звички, набуває нових знань, з'являються уявлення про світ, про інших людей, а потім і про себе, як особистість. Вивчаючи світ, ми постійно пізнаємо себе, порівнюючи себе з кимось. Ми набуваємо знань про те, як потрібно вести у суспільстві, тобто про норми поведінки, про цінності прийняті у суспільстві. Навіть рідну мову ми вчимо спілкуючись змалку зі своїми батьками, рідними людьми, товаришами. В процесі соціалізації відбувається самоствердження людини. Зростаючи, ми розуміємо, що в цьому світі ми щось сприймаємо беззаперечно. А до чогось ми не готові і сприймаємо критично. Адже все це відбувається у взаємодії з оточуючим світом. І зростаючи, ми також розуміємо, що світ не такий простий. І ми повинні навчитись, співставляючи себе і свою поведінку з поведінкою інших людей у всіх випадках керуватись принципами заснованими на демократичних цінностях.

Як ми бачимо соціалізація - це двосторонній процес. З одного боку вона передбачає пристосування людини до суспільних вимог, а з іншої сторони соціалізація дозволяє людині змінювати ці вимоги і збагачувати їх. Процес соціалізації стосується тільки людей, тому що тільки серед людей існують соціальні зв'язки, а серед тварин їх немає. Саме людина усвідомлює своє минуле, теперішнє і майбутнє. Людина відчуває себе ЛЮДИНОЮ.

Коли в Росії робили опитування в 1991 році школярів з питання: "Хто справляє на Вас найбільший вплив?", то на 1 місці учні шкіл поставили своїх однолітків, на 2 місці були батьки, на 3 - вчителі. (Мабуть, результати і в Україні будуть схожі. Адже тоді ми ще не стали незалежною державою.) Як видно з цих даних одним з основних факторів, що впливає на становлення особистості є сім'я. Крім того, вплив суспільства на людину відбувається також і через школи, засоби масової інформації, неформальне і формальне оточення однолітків.

Що таке сім'я

На сучасному етапі, коли наше суспільство переживає суттєві зміни у всіх сферах життя: соціально-економічній, політичній, культурній, величезного значення набувають впливи педагогічного характеру, в першу чергу сім'ї. Саме там починається процес соціалізації підростаючого покоління, закладається підвалини їх громадянської позиції. Потенціал сім'ї багато в чому визначає ефективність громадянської свідомості своїх членів. Сім'я є первинною ланкою підготовки людини до життя у суспільстві.

Сім'я, що є складовою будь-якого суспільства будь-якої країни, завжди мала велике значення у житті людини. Згадайте, на початку цивілізації сім'я необхідна була людини, щоб вижити. Тільки об'єднавшись в родину можна було здобути їжу і захистити свій дім. За багато років багато що у сім'ї змінилося. Але як і в давні часи, члени сім'ї (батько і мати, брати і сестри, дідусі і бабусі) живуть разом і ведуть спільне господарство, що є головною ознакою сім'ї. Сім'я є першим кораблем, якщо можна так сказати, у бурхливому морі життєвих випробувань, на якому діти вчаться перемагати труднощі. Сім'я є місцем де плекається єдність, де батько і мати є взірцем для дітей, а діти є надією для батьків. В сім'ї з покоління в покоління переймаються звички, стиль життя, відбувається орієнтація цінностей. Дуже важливо, щоб члени сім'ї надавали один одному допомогу. Адже діти починають сприймати навколишнє середовище з народження і розібратися у цьому світі без допомоги старших їм буде важко. Узагальнюючи сказане, ми просто скажемо, що сім'я - це мала група суспільства, його частина, в якій людей поєднують родинні зв'язки, спільне ведення господарства і моральна відповідальність одне перед одним.

Сім'я: традиції і зміни

Часто взірцем дітям у процесі соціалізації (процесі регуляції поведінки у суспільстві і набуттю суспільного досвіду) є батьки. Здавна в українській сім'ї цінувалась роль батьків. І щасливими вважалися ті сім'ї, де цінувалися любов, повага, взаємодопомога між батьком і матір'ю, між батьками і дітьми. Тепер це також залишається актуальним. Авторитет батьків не міг будуватися на силі, а тільки на доброзичливих стосунках між усіма членами сім'ї. Мати завжди була порадницею батька, берегинею сімейного вогнища, а інколи і сама брала на себе керівництво сімейними справами. І це природно віддзеркалювалось у дітях. В першу чергу це стосувалось моральних рис. Саме у сім'ї дитина отримувала перші уроки поваги до предків і любов до Батьківщини. Щоб пересвідчитися у цьому лише згадайте сторінки української історії. Родина ставала основою формування характеру майбутнього захисника, майбутнього громадянина. У сім'ї формувалась і демократична особистість, яка не могла терпіти фальші у сімейних стосунках, яка поважала інших і вимагала поваги до себе.

Але бували сім'ї де панували ворожнеча і конфлікти. І тоді дитина виробляла зовсім інші риси характеру. Через відсутність прагнення старшого покоління бути щирими, відвертими і мудрими у вихованні своїх дітей їм на зміну приходили такі, про яких говорять: "Що посієш, те й пожнеш ".

Українська сім'я в усі часи, з давніх давен переживала впливи: економічні, політичні, іноземні. Не дивлячись на це завжди значна роль відводилась батькові, як годувальнику і захиснику. Авторитет батька у давній сімейній традиції будувався на його вимогливості і справедливості. Завжди значну роль у вихованні дітей відігравали жінки. Але в наш час все більше дітей вони вирощують без чоловіків. Кожна десята сім'я неповна, тобто дитину виховує тільки один з батьків, в основному це мати. Майже половина сімей мають одну дитину, а значний відсоток взагалі не мають дітей.

Сім'я є дуже чутливою до змін, що відбуваються у суспільстві, яке перебрало на себе ті функції, що раніше належали сім'ї. Українська сім'я втрачає свій патріархальний уклад, що відбивається і на вихованні. Навчання і виховання відбувається за межами сім'ї і відпочиваємо ми все частіше поза родиною. Навіть розвиток транспорту впливає на зменшення контролю старших над дітьми. З іншої сторони втрачається дух авторитаризму, жінки все частіше виступають на рівних з чоловіками у справі виховання дітей. На зміну приходить демократична взаємодія.

Ресурс № 2

Прислів'я

Скоріше один батько вигодує десять дітей, ніж десятеро дітей одного батька.

Не ті батьки, що на світ привели, а ті що в люди вивели.

Діти батька не учать.

Не послухаєш батька-матері, то навчить тебе лиха година.

Отець по-батьківські поб'є, по-батьківські й помилує.

Хто батька-матір зневажає, той добра не знає.

У добрих батьків добрі й діти.

По татку й дитятко.

Від малих дітей болить голова, а від великих серце.

Дитина без прута не виросте.

Дитина - мов порожня посудина: що в неї ввілєш, те й держить.

Діти - найбільша радість у світі.

У кого дітки, у того й збитки.

Не доспи, не, доїш, а дитину потіш.

Потурай малому, то як виросте, буде тебе на старість бити.

Не кричи, а ліпше навчи.

Учи дітей не страшкою, а ласкою.

Син хоч мій, але розум має свій.

Які ми самі, такі й наші діти.

Нема в світі, як родина, то вам скаже і дитина.

Свій завжди гірший за чужого.

Не навчив батько, не навчить і дядько.

З молодого, як з воску, що хоч то виліпиш.

Молодість і мудрість не сідають на однім стільці.

Розпутне життя в молодості приносить хворобу на старості.

Не розуміє молодий старого, аж доки сам не постаріє.

Старий хоче спати, а молодий гуляти.

Не роками старість гарна, а ділами.

Ресурс № 3

В Україні в 2000 році проводилося опитування серед тисяч дорослих громадян України. При відповіді на питання: "Які риси повинна прищеплювати сім'я?", був отриманий такий результат:

1 місце - 85,6 % голосів - працелюбність;

2 місце - 70,2 % голосів - почуття відповідальності;

3 місце - 58,6 % голосів - терпимість і повага до інших людей;

4 місце - 51 % голосів - бережливість;

5 місце - 47,4 % голосів - вміння поводитися у товаристві;

9 місце - 20,9 % голосів - вміння ділитися;

10 місце - 10,8 % - релігійність

Як ми бачимо більшість людей, а це 97,2 % віддані сім'ї.

85 % опитаних вважають, що батьків треба любити, якими б вони не були, але водночас 84,3 % респондентів вказують, що проживати потрібно окремо від батьків. 55 % українців підтверджують тезу про те, що батьки повинні робити все можливе для дітей, але 34,7 % проти цього, вважаючи, що і у дорослих повинен залишатися час і кошти на особисте життя.

Питання і завдання

Що таке соціалізація?

Хто або що впливає на становлення людини, як особистості?

Дайте своє визначення соціалізації, використавши наведені у тексті?

В тексті знайдіть різні визначення сім'ї і випишіть 5 основних її рис.

Навіщо створюється сім'я? Навіщо створювалась сім'я колись і тепер?

В чому різниця Вашої сім'ї від сімей Ваших батьків (дідусів і бабусь), коли вони були дітьми? За яким критеріями їх можна порівняти? Випишіть 3 спільні і 3 відмінні ознаки цих сімей.

Які багаторічні традиції існують у Ваших сім'ях?

Запитання до ресурсу № 1 - Ris 5

Що об'єднує ці дві карикатури?

Придумайте сюжет карикатури, що відображає подібні риси взаємин у сім'ї.

Запитання до ресурсу № 2

Які позитивні риси української сім'ї відобразились у цих прислів'ях?

Які негативні риси в сім'ях помітив народ і сказав про них у цих прислів'ях?

Які висновки можна зробити про характер українських сімей, прочитавши ці прислів'я?

Які з цих прислів'їв Вам імпонують?

Які з цих прислів'їв відповідають демократичним стосункам в сім'ї?

Які з цих прислів'їв можна віднести до авторитарного стилю виховання?

Запитання до ресурсу №3

Як Ви прокоментуєте ці дані? Чи задовольняють Вони Вас?

Як Ви гадаєте, які риси були випущені у цих результатах?

Без яких рис цей список буде неповний?

У цьому опитуванні було питання про рейтинг життєвих цінностей. Відповіді дали таке розташування головних цінностей для людини:

1 місце - здоров'я;

2 місце - стосунки із сім'єю;

3 місце - можливість отримувати зароблене;

4 місце - рівень добробуту;

Наведемо останні три позиції

Релігія

Кар'єра

Політика

Чи погоджуєтесь Ви з цими висновками громадського опитування?

Чим Ви поясните таке розташування перших і останніх трьох позицій?

Про що свідчать ці дані?

Середньостатистичні дані свідчать про те, що впливає в першу чергу на поведінку людини. Які ж це фактори?

Вплив близьких людей (88,2 %).

Моральні принципи (59,8 %).

Закон (44,6 %).

Борг перед державою (20,3 %).

Політичні переконання (10,3 %).

Як ці факти свідчать про значення сім'ї в сьогоднішніх умовах і зміни, що відбуваються в ній?

Ці дані на Вашу думку позитивні чи негативні?

Ці дані були опубліковані у журналі "Національна безпека і оборона" №4, 2000 року.

Чому саме в цьому журналі були опубліковані наведені дані?

Чи існує взаємозв'язок між цими даними і національною безпекою?

Чи це просто збіг обставин?

Методичні рекомендації до уроку № 1- час в дужках вказаний максимальний

МОТИВАЦІЯ проводиться у вигляді бесіди протягом 10 - 15 хвилин.

Зміст першого уроку розглядається за 30 -35 хвилин, що залишилися.

Пункт перший "Соціалізація" розглядається: міні - лекція ( 5 хв.), після цього фронтальна робота з пит. №1, №2 ( 3 хв.)

Читання пункту "Що таке сім'я"(3 хв.)

Потім групова робота над пит. №3 ( 2хв.) і №4 ( 2хв.), фронтальна бесіда по пит. №5 (2хв.) (або пит. №5 віддати додому)

Групова робота з ресурсом № 1(2хв.)

Міні - лекція по пункту 1.3 (5хв.)

Групова робота з ресурсом № 3 (5 - 10 хв.)

Домашнє завдання: питання № 6 і №7, робота з ресурсом № 2.На головну

Hosted by uCoz