ўо дл¤ мене означаЇ - бути громад¤ниномЋюдство нашоњ планети вступило в нове тис¤чол≥тт¤,¤к це важливо ≥, водночас, ¤ку горд≥сть та в≥дпов≥дальн≥сть це накладаЇ на людей. ¬се зм≥нюЇтье¤ п≥д впливом часу й перетворюЇтьс¤ на тлен, а так≥ моральн≥ ц≥ннот≥, ¤к повага ≥ любов до людства та своЇњ крани залишаютьс¤ в≥чними.

” р≥зних науках, у тому числ≥ й державно-правових, дл¤ позначенн¤ людськоњ ≥стоти можуть використовуватись р≥зн≥ пон¤тт¤: "людина", "особа", "громад¤нин". ѕозначаючи один ≥ той самий об'Їкт, кожен з цих терм≥н≥в характеризуЇ р≥зн≥ ¤кост≥ однЇњ й т≥Їњ самоњ людини.

“ерм≥н "людина" визначаЇ людську ≥стоту з природньо≥ точки зору, ¤к нев≥д'Їмну частину живо≥ природи, живий орган≥зм, ¤кий п≥дкор¤Їтьс¤ б≥олог≥чним законам ≥ ¤кий з огл¤ду на особливост≥ св≥домост≥ та псих≥ки пристосований до сусп≥льного способу бутт¤ разом з соб≥ под≥бними.

ЌароджуЇтьс¤ дитина, с перших хвилин ≥≥ житт¤ ≥≥ починають любити ≥ поважати, ¤к особис≥тсть, ¤к маубутнього р≥вноправного громад¤нина ”крањни. “обто кожна людина народжуЇтьс¤ на св≥т з ознаками належност≥ до людського роду та р¤дом ≥ндив≥дуальних рис, притаманних т≥льки ≥й, ¤к≥ змнюютьс¤ у нењ упродовж всього житт¤. јле людина народжуЇтьс¤ не на безлюдному остров≥, а у певн≥й с≥м'њ, у певному суспльств≥, у певн≥й соцально-≥сторичн≥й ситуац≥≥, за р≥зних обставин свого житт¤ сп≥лкуЇтьс¤, навчаЇтьс¤, працюЇ. ѕон¤тт¤ "особа"саме й використовуЇтьс¤ дл¤ позначенн¤ людини-учасника сусп≥льних в≥дносин св≥домоњ д≥¤льност≥. ≤нод≥ його розум≥ють, ¤к систему сусп≥льних рис,що характеризують ≥ндив≥да, ¤к члена сусп≥льства або сп≥льност≥ людей, хоча в цьому випадку вживають терм≥н "особист≥сть".

Ћюдина народжуЇтьс¤ не т≥льки у певному суспльств≥, а й у певн≥й держав≥. ѕон¤тт¤ "громад¤нин" означаЇ з'в¤зок особи з правовою системою держави, громад¤нином ¤коњ в≥н Ї , ≥ те, що особа маЇ визначену правоздатн≥сть саме в ц≥й держав≥ чи пребуваЇ п≥д юрисдикц≥Їю ц≥Їњ держави.

—п≥льними дл¤ пон¤тт¤ "особа", "громад¤нин" Ї те, що вони стосуютьс¤ т≥Їњ самоњ людини, але"особа" визначаЇ м≥сце в суспльств, а "громад¤шш" - у держав≥.

≤снують особи, ¤к≥ з тих чи ≥нших причин у правовому в≥дношенн≥ не пов'¤зан≥ з жодною державою, це особи без громад¤нства - "апатриди".

√ромад¤нство - це ст≥йкий правовий зв'¤зок особи з конкретною державою.

ќсновним елементом правов≥дност≥ Ї суб'Їкт передус≥м ф≥зична ≥стота. јле людина-≥стота не ст≥льки б≥олог≥чна, ск≥льки соц≥альна, ¤ка знаходитьс¤ у складних взаЇмостосунках з ≥ншими людьми у сусп≥льств≥, у держав≥ ≥ набуваЇ характеру особистост≥. ќднак не кожна людина Ї особист≥стю, тому що особист≥стю не народжуЇтьс¤, а стають. Ћюдина-матр≥альний нос≥й особистост≥. –аб не розгл¤даЇтьс¤ ¤к особист≥сть, не Ї нею душевно хвора людина. ќсобист≥сть повинна мати риси, характерн≥ дл¤ дорослоњ та псих≥чно нормальноњ людини: моральн≥, пол≥тичн≥ нацональн≥, набут≥ знанн¤ навички, культуру, звички, визначен≥ псих≥кою.  ожна особист≥сть ≥ндив≥дуальна ≥ в цьому ≥≥ ц≥нн≥сть.

Ћюдина отримуЇ знанн¤, набуваЇ рис особистост≥ в≥д ≥нших людей, через книги засоби масовоњ ≥нформац≥њ, досв≥д, вихованн¤, працю. ќсобист≥сть залежить в≥д сусп≥льства держави, духовно ≥ матер≥ально. якщо особист≥сть - це продукт соц≥ального середовиша,продукт ≥стор≥њ Ї суб'Їктом, то громад¤нин-ф≥зична особа, ¤ка належить конкретн≥й держав≥. “ака належн≥сть носить пол≥тико-правовий характер ≥ ви¤вл¤Їтьс¤ у взаЇмов≥дносинах м≥ж державою ≥ особою, перебуваЇ п≥д владою. –озгл¤даючи питанн¤ про сп≥вв≥дношенн¤ особистост≥ держави та сусп≥льства, треба мати на уваз≥,що"суспльство"-пон¤тт¤ ширше, н≥ж "держава", охоплюЇ вс≥ економ≥чн≥, пол≥тичн≥ й духовн≥ в≥дносини людей, д≥¤льн≥сть громадських орган≥зац≥й, парт≥й та ≥нших груп людей сусп≥льства, а не лише виключно державн≥, що мають публ≥чний, чисто оф≥ц≥йний характер.

” сусп≥льств≥ особист≥сть пов'¤зана не лише з державою, але й з певними класами, з нац≥¤ми, з громадськими орган≥зац≥¤ми, парт≥¤ми, з трудовими колективами, власниками тощо.

јле оск≥льки кожна особист≥сть Ї громад¤нином, то в≥дносини особистост≥ з державою ≥ визначаютьс¤ через ≥нститут громад¤нства. ѕон¤тт¤ "громад¤нин" ¤к узагально-юридична назва людини було в≥домо ще за час≥в јристоте-л¤. √ромад¤нин - особа, ¤ка юридично належить до конкретноњ держави.

ƒержава над аз свозму громад¤нинов≥ в≥дпов≥дн≥ права, покладаз на нього обов'¤зки та встановлюз в≥дпов≥дальн≥сть за ≥х виконанн¤, тобто визначаЇ його правовий статус, а з ≥ншого боку - захищаЇ права та ≥нтереси особистост≥, громад¤нина, сп≥лкуЇтьс¤ про нього за кордоном. ƒержава на р≥вн≥ крим≥нального права захищаз житт¤, здоров'¤, свободу та г≥дн≥сть особи, пол≥тичн≥ ≥ трудов≥ права, власн≥сть громад¤н.

јле бути громад¤нином - це значить не просто належати до ¤коњсь держави, а й знати та вм≥ти в≥дстоювати своњ права, розум≥ти й ц≥лком св≥домо ≥ добров≥льно виконувати своњ громад¤нск≥ обов'¤зки.

ѕитанн¤ про громад¤нство, зокрема про права та обов'¤зки громад¤н, набутт¤ ≥ втрату громад¤нства тощо, регулюютьс¤ законодавством кожноњ крањни в≥дпов≥дно до ≥≥ основного закону- онституц≥≥. –азом з тим державою приймаЇтьс¤ й спец≥альний закон "ѕро громад¤нство". √ромад¤нськ≥сть-св≥доме й активне виконанн¤ громадських обов'¤зк≥в, розумне використанн¤ своњх громад¤нских прав- з одн≥Їю з важливих характеристик кожноњ людини, св≥дченн¤м ≥≥ громад¤нско≥ зр≥лост≥.

ѕовне виконанн¤ громадських обов'¤зк≥в при одночасн≥й реал≥зац≥њ прав ≥ свобод особи можливе т≥льки за умови ≥≥ активноњ громад¤нськоњ позиц≥њ.

√оловне в людин≥- це ≥≥ певне ставленн¤ до р≥зних сусп≥льних ¤вищ ≥ процес≥в з урахуванн¤м ≥нтерес≥в сусп≥льства та держави. ÷¤ позиц≥¤ знаходить св≥й ви¤в в

оц≥нках ≤ вчинках людини, спр¤мованн¤х на утвердженн¤ або захист цих ≥нтерес≥в.

ѕравовий статус громад¤нина, особи не залежить в≥д самоњ людини, а ≥снуЇ об'Їктивно. “ому що особист≥сть, громад¤нин завжди перебуваЇ у взаЇмов≥дносинах ≥з сусп≥льством, державою незалежно в≥д того, хочуть вони цього чи н≥.

ѕравовий статус особи - пон¤тт¤ ширше, н≥ж правовий статус громад¤нина, бо включаз в себе не лише в≥дносини з державою, але й з класами, громадськими орган≥зац≥¤ми, парт≥¤ми, стосунки одн≥з≥ особи з ≥ншою тощо. ўо стосузтьс¤ правового статуса громад¤нина, то в≥н складазтьс¤ на основ≥ нормативних акт≥в, ¤к≥ й визначають суть правового статусу громад¤нина та його в≥дносини з державою.

¬ажливе значенн¤ дл¤ громад¤нина мають його суб'Їктивн≥ права та обов'¤зки, тобто т≥ ¤к≥ належать конкретн≥й людин≥- громад¤нинов≥ ≥ визначають зм≥ст, ступ≥нь можливоњ, дозволеноњ повед≥нки, а також ступ≥нь, вид обов'¤зковоњ повед≥нки.Ќа головну—в≥т географ≥њ та туризмуHosted by uCoz