ƒов≥дково-≥нформац≥йний матер≥ал щодо пор¤дку перетинанн¤ державного кордону ”крањни«ал≥зничне, автомоб≥льне, морське, поромне, пов≥тр¤не та ≥нш≥ види сполученн¤ через державний кордон ”крањни зд≥йснюЇтьс¤ лише у пунктах пропуску .

ѕункти пропуску через державний кордон ”крањни под≥л¤ютьс¤ на:

м≥жнародн≥ (дл¤ пропуску громад¤н та транспортних засоб≥в ус≥х держав);

м≥ждержавн≥ (дл¤ пропуску громад¤н ”крањни та громад¤н сум≥жних держав, а також транспортних засоб≥в, що њм належать);

ѕропуск ос≥б, що перетинають кордон, зд≥йснюЇтьс¤ ƒержавною прикордонною службою ”крањни за д≥йсними документами на право в'њзду на територ≥ю ”крањни чи право вињзду з нењ. ѕропуск транспортних засоб≥в, вантаж≥в, товар≥в та ≥ншого майна через кордон проводитьс¤ в≥дпов≥дно до д≥ючого законодавства та м≥жнародних договор≥в ”крањни.

ѕ≥д час перетинанн¤ громад¤нами кордону проводитьс¤ прикордонний контроль, ¤кий передбачаЇ перев≥рку документ≥в та п≥дстав на право в'њзду в ”крањну чи вињзду з нењ, а також зд≥йснюЇтьс¤ огл¤д транспортних засоб≥в, вантаж≥в, товар≥в (предмет≥в) та ≥ншого майна.

ѕрикордонний контроль зд≥йснюЇтьс¤:

п≥д час в'њзд≥ в ”крањну - перед проведенн¤м ≥нших вид≥в контролю;

п≥д час вињзд≥ з ”крањни - п≥сл¤ завершенн¤ ус≥х необх≥дних вид≥в контролю.

ѕ≥сл¤ завершенн¤ перев≥рки посадовою особою пункту пропуску через державний кордон ”крањни у паспорт≥ громад¤нина ставитьс¤ штамп з в≥дпов≥дною позначкою "¬'њзд" або "¬ињзд", а також ≥нш≥ необх≥дн≥ позначки. ѕаспорт (≥нший документ) повертаЇтьс¤ громад¤нину.

ѕор¤док перетинанн¤ державного кордону ”крањни громад¤нами крањн —Ќƒ:

«г≥дно з постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни "ѕро пор¤док в'њзду в ”крањну громад¤н держав - учасниць —п≥вдружност≥ Ќезалежних ƒержав" в≥д 6 травн¤ 2001 року є 426 з 1 с≥чн¤ 2002 року громад¤ни держав - учасниць —Ќƒ в'њжджають в ”крањну, вињжджають з ”крањни та пр¤мують транзитом через њњ територ≥ю без в≥з на п≥дстав≥ паспортного документа дл¤ вињзду за кордон, передбаченого законодавством ”крањни, ¤кщо ≥нше не встановлено м≥жнародними договорами ”крањни.

¬одночас зг≥дно з м≥жур¤довими угодами ”крањни про взаЇмн≥ поњздки громад¤н використовуютьс¤ внутр≥шн≥ паспорти з:

–ос≥йською ‘едерац≥Їю - "”года м≥ж ”р¤дом ”крањни ≥ ”р¤дом –ос≥йськоњ ‘едерац≥њ про безв≥зов≥ поњздки громад¤н ”крањни ≥ –ос≥йськоњ ‘едерац≥њ" в≥д

16 с≥чн¤ 1997 року;

–еспубл≥кою ћолдова - "”года м≥ж  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни ≥ ”р¤дом –еспубл≥ки ћолдова про безв≥зов≥ поњздки громад¤н" в≥д 18 травн¤ 2001 року.

ѕор¤док перетинанн¤ кордону ≥ноземними громад¤нами та особами без громад¤нства:

≤ноземн≥ громад¤ни та особи без громад¤нства в'њжджають в ”крањну, вињжджають з нењ та пр¤мують транзитом њњ територ≥Їю за паспортними документами ≥ за на¤вност≥ в≥дпов≥дноњ украњнськоњ в≥зи, ¤кщо ≥нший пор¤док не передбачено м≥жнародними договорами та не встановлено законодавством ”крањни.

¬≥зи оформл¤ютьс¤ лише у дипломатичних та консульських закладах за кордоном. √ромад¤ни крањн, де в≥дсутн≥ дипломатичн≥ представництва чи консульськ≥ заклади ”крањни, оформл¤ють в≥зи в будь-¤к≥й ≥нш≥й сус≥дн≥й крањн≥, де Ї так≥ заклади.

¬≥дпов≥дно до постанови  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 20 лютого 1999 р.

є 228 "ѕро пор¤док оформленн¤ дозвол≥в дл¤ в'њзду в ”крањну":

≥ноземц¤м та особам без громад¤нства, ¤к≥ в'њжджають в ”крањну у службових справах на запрошенн¤ державних орган≥в, а також на запрошенн¤ ф≥зичних та юридичних ос≥б, у вин¤ткових випадках може бути оформлено у ƒержавному м≥жнародному аеропорту "Ѕорисп≥ль" дозв≥л дл¤ в'њзду в ”крањну терм≥ном до 5 д≥б за окремим письмовим р≥шенн¤м ћ≥н≥стерства закордонних справ;

громад¤нам крањн - член≥в ™вропейського —оюзу,  анади, —получених Ўтат≥в јмерики, “урецькоњ –еспубл≥ки, Ўвейцарськоњ  онфедерац≥њ та япон≥њ, ¤к≥ в'њжджають в ”крањну з метою туризму, може бути оформлено у ƒержавному м≥жнародному аеропорту "Ѕорисп≥ль", м≥жнародних аеропортах "—≥мферополь", "ќдеса", "ƒонецьк", ќдеському морському торговельному порту дозв≥л на в'њзд в ”крањну терм≥ном до 14 д≥б за на¤вност≥ документ≥в, що п≥дтверджують туристичний характер поњздки.

–еЇстрац≥¤ в пункт≥ пропуску через державний кордон включаЇ в себе проставленн¤ в паспортному документ≥ ≥ноземц¤ в≥дм≥тки "¬'њзд" ("¬ињзд"), занесенн¤ в≥домостей про ≥ноземц¤ та його паспортних даних до в≥дпов≥дного реЇстру та заповненн¤ ≥мм≥грац≥йноњ картки у пор¤дку, що визначаЇтьс¤ ƒержавноњ прикордонноњ службою ”крањни.

ƒл¤ реЇстрац≥њ в пункт≥ пропуску через державний кордон ≥ноземець подаЇ посадов≥й особ≥ п≥дрозд≥лу прикордонного контролю так≥ документи:

паспортний документ або ≥нший документ, що посв≥дчуЇ особу, визначений м≥жнародними договорами ”крањни;

заповнену ≥мм≥грац≥йну картку.

–еЇстрац≥¤ ≥ноземц≥в, ¤к≥ в установленому пор¤дку в'њхали в ”крањну, та њх паспортних документ≥в у пунктах пропуску через державний кордон зд≥йснюЇтьс¤ на терм≥ни:

≥ноземц≥в з крањн з в≥зовим пор¤дком в'њзду - на пер≥од д≥њ в≥зи, але не б≥льше н≥ж 6 м≥с¤ц≥в;

≥ноземц≥в з крањн з безв≥зовим пор¤дком в'њзду - на 90 дн≥в, ¤кщо ≥нший терм≥н не визначено в м≥жнародних угодах.

—в≥дченн¤м про реЇстрац≥ю ≥ноземц¤ в ”крањн≥ Ї в≥дм≥тка ƒержавноњ прикордонноњ служби ”крањни "¬'њзд" ("¬ињзд") у паспортному документ≥ ≥ноземц¤. ¬≥дм≥тка про реЇстрац≥ю ≥ноземц¤ д≥йсна на вс≥й територ≥њ ”крањни.

«в≥льн¤ютьс¤ в≥д реЇстрац≥њ паспортних документ≥в:

глави держав ≥ ур¤д≥в заруб≥жних крањн, члени парламентських та ур¤дових делегац≥й, техн≥чний персонал, ¤кий обслуговуЇ ц≥ делегац≥њ (цих ос≥б) ≥ член≥в њхн≥х с≥мей, ¤к≥ прибули в ”крањну на запрошенн¤ ѕрезидента ”крањни, ¬ерховноњ –ади ”крањни чи  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, ¬ерховноњ –ади чи –ади м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥н≥стерств та ≥нших центральних орган≥в виконавчоњ влади;

сп≥вроб≥тники та члени с≥мей ос≥б, ¤к≥ прибули в ”крањну за посв≥дченн¤ми ќќЌ та орган≥зац≥й њњ системи;

≥ноземц≥, ¤к≥ не дос¤гли 18-р≥чного в≥ку;

“ранзитний проњзд ≥ноземц≥в через територ≥ю ”крањни дозвол¤Їтьс¤ за на¤вност≥ украњнськоњ в≥зи, в≥зи крањни призначенн¤ та ≥нших документ≥в, що п≥дтверджують транзитний характер поњздки. “ранзитним проњздом вважаЇтьс¤ перебуванн¤ в ”крањн≥ в межах часу, визначеному у проњзному квитку, прот¤гом терм≥ну необх≥дного дл¤ фактичного перетинанн¤ територ≥њ ”крањни в≥дпов≥дним видом транспорту. ” випадку вимушеноњ зупинки ≥ноземц¤ на територ≥њ ”крањни у зв'¤зку з надзвичайними обставинами (хвороба, ремонт транспортного засобу тощо) терм≥н перебуванн¤ може бути продовжено органом внутр≥шн≥х справ (м≥л≥ц≥Їю) за м≥сцем зупинки. “ранзитний проњзд автомоб≥льним транспортом зд≥йснюЇтьс¤ лише дорогами категор≥й "ћ" чи "ј".

ѕро втрату на територ≥њ ”крањни паспортного документа ≥ноземець та особа без громад¤нства повинн≥ негайно письмово пов≥домити орган внутр≥шн≥х справ. ¬ињзд ≥ноземц¤ та особи без громад¤нства з територ≥њ ”крањни зд≥йснюЇтьс¤ п≥сл¤ отриманн¤ у дипломатичному представництв≥ чи консульськ≥й установ≥ своЇњ крањни паспортного документа.

ќсоби, винн≥ в порушенн≥ (чи спроб≥ порушенн¤) кордону або правил прикордонного контролю ≥ режиму в пунктах пропуску через державний кордон, а також у незаконному перем≥щенн≥ (чи спроб≥ перем≥щенн¤) через кордон вантаж≥в, товар≥в чи ≥нших предмет≥в, а також у випадку ≥нших порушень д≥ючого законодавства ”крањни про кордон несуть крим≥нальну, адм≥н≥стративну в≥дпов≥дальн≥сть зг≥дно з д≥ючим законодавством ”крањни.Ќа головну

Hosted by uCoz